Udostępnianie paneli informacyjnych

Udostępnianie danych innym użytkownikom i umożliwianie im korzystania ze swoich paneli

Panele informacyjne pozostają prywatne, dopóki ich nie udostępnisz. Jeśli przygotujesz panel informacyjny, który może być przydatny dla innych użytkowników Twojego konta lub dla wszystkich użytkowników Google Analytics, możesz użyć jednej z kilku opcji udostępniania. Możesz też wysłać migawkę danych panelu informacyjnego e-mailem albo utworzyć plik PDF i rozpowszechniać go w dowolny sposób.

Tematy w tym artykule:

Udostępnianie paneli informacyjnych w bieżącym widoku

Gdy skonfigurujesz prywatny panel informacyjny w odpowiadający Ci sposób, możesz utworzyć jego kopię i udostępnić ją innym użytkownikom. Dzięki temu każdy użytkownik mający dostęp do danego widoku będzie mógł wyświetlić dane panelu informacyjnego i edytować znajdujące się w nim widżety lub dodawać nowe. Nie można zapisywać paneli informacyjnych tylko do odczytu, ale zmiany w udostępnionym panelu informacyjnym nie będą wpływać na Twoją wersję tego panelu.

Aby udostępniać panele i dane w aktualnym widoku, potrzebujesz uprawnień do edycji. Jeśli masz tylko uprawnienia do odczytu, możesz udostępnić prywatny panel informacyjny, wysyłając go jako link do szablonu lub dodając go do Galerii rozwiązań. Więcej informacji znajdziesz poniżej.

Aby udostępnić panel informacyjny w bieżącym widoku:

  1. Wyświetl panel informacyjny, który chcesz udostępnić.
  2. Kliknij Udostępnij > Udostępnij obiekt
Share dashboard menu with 3 options: share object, share template, share in Solutions Gallery.
Rys. 1: Menu udostępniania paneli informacyjnych.

Kopia bieżącego panelu informacyjnego będzie dostępna dla wszystkich innych użytkowników danego widoku. Będzie ona zlokalizowana w sekcji Panele udostępnione w oknie raportów.

Uwaga: aby cofnąć udostępnienie panelu informacyjnego, należy go usunąć.

Udostępnianie paneli informacyjnych w innych widokach i na innych kontach

Opcja Udostępnij > Udostępnij link do szablonu generuje URL, który możesz skopiować i wysłać innym użytkownikom, osadzić w dokumencie lub udostępnić w witrynie.

Korzystając z szablonu, udostępniasz tylko ustawienia panelu informacyjnego, ale nie udostępniasz żadnych danych. Możesz wysłać link do każdej osoby z kontem Analytics, która może następnie zaimportować ustawienia.

Więcej informacji o udostępnianiu dostosowań za pomocą szablonów.

Dzięki Galerii rozwiązań możesz udostępniać i importować niestandardowe narzędzia i zasoby raportowania, takie jak panele informacyjne czy segmenty, pomiędzy kontami Google Analytics.

Jeśli udostępniasz panel informacyjny za pomocą opcji Udostępnij > Udostępnij w Galerii rozwiązań, udostępniana jest tylko konfiguracja panelu. Twoje informacje osobiste i dane Google Analytics pozostają prywatne.

Więcej informacji o Galerii rozwiązań.

Wysyłanie paneli informacyjnych e-mailem

Jeśli chcesz udostępnić migawkę danych panelu informacyjnego osobom, które nie mają dostępu do Twojego konta Google Analytics, możesz użyć opcji Udostępnij > Wyślij e-mailem. W ten sposób możesz wysłać na dowolny prawidłowy adres spersonalizowany e-mail z załączonym plikiem PDF zawierającym dane panelu informacyjnego.

Screenshot showing email dashboard dialog. Options include To:, Subject: and body fill-in fields. Email will be sent weekly.
Rys. 2: Wysyłanie panelu informacyjnego jako cotygodniowego e-maila.

Planowanie harmonogramu e-maili z danymi panelu informacyjnego

E-maile z danymi panelu informacyjnego możesz wysyłać jednorazowo lub zaplanować ich wysyłanie w regularny sposób.

Opcja Częstotliwość pozwala kontrolować czas wysyłania e-maili.

Domyślnie e-maile będą regularnie wysyłane przez 6 miesięcy. W Opcjach zaawansowanych możesz zmienić ten okres od 1 miesiąca do 1 roku. Po upływie tego czasu konieczne będzie ponowne skonfigurowanie harmonogramu wysyłania e-maili.

Wskazówka: jeśli masz już zaplanowany harmonogram wysyłania innych e-maili, zobaczysz link Dodaj do istniejącego e-maila. To pozwala wysyłać wiele paneli informacyjnych i raportów, korzystając z tych samych ustawień odbiorców i częstotliwości.

Aby zarządzać e-mailami zaplanowanymi w harmonogramie, wejdź do sekcji: Administrator > Widoki > wybierz swój widok > Narzędzia i zasoby osobiste > Zaplanowane e-maile.

Screenshot of the scheduled emails menu choice.
Rys. 3: Opcje zaplanowanych e-maili w menu.

Eksportowanie paneli informacyjnych do pliku PDF

Opcja Eksportuj > PDF zapisuje w pliku PDF kopię aktualnego panelu informacyjnego w dokładnie takiej formie, jaka jest wyświetlana na ekranie. Wyeksportowany widok możesz następnie dowolnie osadzać w innych dokumentach i rozpowszechniać.

Screenshot of Export menu, located in the action bar.
Rys. 4: Opcja eksportowania panelu jako pliku PDF.

Więcej informacji o udostępnianiu dostosowań za pomocą szablonów.

Zobacz Galerię rozwiązań.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?