Dashboards delen

Laat andere gebruikers uw gegevens zien of pas uw dashboards toe op hun gegevens

Dashboards blijven privé totdat u ze met anderen deelt. Als u een dashboard ontwikkelt dat volgens u nuttig is voor andere gebruikers in uw account of voor andere Analytics-gebruikers in het algemeen, zijn er verschillende opties beschikbaar om het dashboard te delen. U kun ook een momentopname van uw dashboardgegevens verzenden via e-mail of een pdf-bestand genereren dat u naar wens kunt distribueren.

In dit artikel vindt u informatie over het volgende:

Dashboards delen met de huidige dataweergave

Zodra uw privédashboard naar wens werkt, kunt u een kopie van het dashboard maken en deze kopie met anderen delen. Wanneer u dit doet, kan iedereen met toegang tot deze dataweergave de gegevens van het dashboard bekijken en widgets aan het dashboard toevoegen of widgets in het dashboard bewerken. Er is geen manier om dashboards alleen-lezen te maken. Wijzigingen die worden aangebracht in een gedeeld dashboard, zijn echter niet van invloed op uw eigen versie van het desbetreffende dashboard.

U moet over het toegangsrecht Bewerken beschikken om dashboards en gegevens met de huidige weergave te kunnen delen. Als u alleen over het toegangsrecht Lezen beschikt, kunt u uw privédashboard delen door dit als een sjabloonlink te verzenden of door het toe te voegen aan de Solutions Gallery. Hieronder vindt u meer informatie.

Een dashboard met de huidige dataweergave delen:

  1. Geef het dashboard weer dat u wilt delen.
  2. Klik op Delen > Object delen.
Share dashboard menu with 3 options: share object, share template, share in Solutions Gallery.
Afbeelding 1: Het menu voor het delen van dashboards.

Een kopie van het huidige dashboard is nu beschikbaar voor alle andere gebruikers in de desbetreffende dataweergave. Het dashboard is beschikbaar in het gedeelte 'Gedeelde dashboards' van het deelvenster met rapporten.

Opmerking: Als u wilt stoppen met het delen van een dashboard, moet u het dashboard verwijderen.

Dashboardsjablonen delen met andere dataweergaven en accounts

Met de optie Delen > Sjabloonlink delen wordt een URL gegenereerd. U kunt deze URL kopiëren en naar andere gebruikers verzenden, insluiten in een document of hosten op een website.

Wanneer u een dashboard deelt via een sjabloon, deelt u alleen de instellingen voor het dashboard. U deelt geen gegevens. U kunt de link verzenden naar iedereen met een Analytics-account en de betreffende persoon kan de instellingen vervolgens importeren.

Meer informatie over het delen van aanpassingen via sjablonen.

De Solutions Gallery biedt u de mogelijkheid aangepaste rapportagetools en items zoals dashboards en segmenten te delen of te importeren in uw Google Analytics-accounts.

Wanneer u een dashboard deelt via Delen > Delen in Solutions Gallery, wordt alleen de configuratie van het dashboard gedeeld. Uw persoonlijke gegevens en Google-Analytics-gegevens blijven gewoon in uw account staan en worden niet gedeeld.

Meer informatie over de Solutions Gallery.

Dashboards verzenden via e-mail

Als u een momentopname van uw dashboardgegevens wilt distribueren naar mensen die geen toegang tot uw Google Analytics-account hebben, gebruikt u de optie Delen > E-mail. U kunt iedereen met een geldig e-mailaccount een aangepaste e-mail met een pdf-bijlage van uw dashboard sturen.

Screenshot showing email dashboard dialog. Options include To:, Subject: and body fill-in fields. Email will be sent weekly.
Afbeelding 2: Een dashboard via een wekelijkse e-mail versturen.

Dashboard-e-mails plannen

Dashboard-e-mails kunnen 'eenmalig' worden verzonden, maar u kunt ook een schema instellen.

Gebruik de opties voor Frequentie om een schema voor de e-mail te selecteren.

Geplande e-mails worden standaard voor zes maanden verzonden. Met de Geavanceerde opties kunt u dit aanpassen en een periode van 1 maand tot 1 jaar opgeven. Nadat deze periode is verstreken, moet u opnieuw een schema voor de geplande e-mails opstellen.

Tip: Als er eerder geplande e-mails zijn, wordt de link Toevoegen aan een bestaande e-mail weergegeven. Zodoende kunt u meerdere dashboards of rapporten naar dezelfde mensen en volgens hetzelfde schema verzenden.

U kunt al uw geplande e-mails beheren via Beheerder > Dataweergave > selecteer uw dataweergave > Persoonlijke tools en items > Geplande e-mails.

Screenshot of the scheduled emails menu choice.
Afbeelding 3: Menuoptie voor geplande e-mails.

Dashboards exporteren naar pdf

Met de optie Exporteren > PDF slaat u een exacte kopie van de schermweergave van uw huidige dashboard op naar een pdf-bestand. U kunt de geëxporteerde weergave vervolgens zo nodig insluiten of distribueren met andere documenten.

Screenshot of Export menu, located in the action bar.
Afbeelding 4: Menuoptie voor geplande e-mail.

Meer informatie over het delen van aanpassingen via sjablonen.

Bezoek de Solutions Gallery.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen