Tworzenie i dostosowywanie paneli informacyjnych

Dostosowywanie paneli informacyjnych i widżetów w sposób zapewniający najwygodniejszy przegląd konta.

Każdy widok w Analytics ma domyślny „Mój panel informacyjny”. Domyślny panel może być dla Ciebie wystarczający, ale szczególnie przydatną cechą paneli jest możliwość ich tworzenia i dostosowywania w dowolny sposób.

Panele zawierają co najmniej jeden widżet (maksymalnie 12 widżetów na panel), oferujący przegląd najważniejszych dla Ciebie wymiarów i danych. W tym artykule opisujemy czynności związane z tworzeniem i dostosowywaniem nowego panelu informacyjnego. (Niektóre z tych czynności umożliwiają też edytowanie istniejących paneli).

Tematy w tym artykule:

Tworzenie panelu informacyjnego

Aby utworzyć panel informacyjny:

 1. Zaloguj się na konto Google Analytics.
 2. Wejdź do odpowiedniego widoku.
 3. Otwórz Raporty.
 4. Kliknij kolejno DOSTOSOWANIE > Panele informacyjne.
 5. Kliknij +Nowy panel informacyjny.
 6. W oknie dialogowym Tworzenie panelu wybierz Puste tło (bez widżetów) lub Panel początkowy (domyślny zestaw widżetów).
  Możesz też importować konfigurację panelu informacyjnego z Galerii rozwiązań.
  Screen shot of + New Dashboard link and Create New Dashboard dialog.
  Okienko Utwórz panel informacyjny
 7. Nadaj swojemu panelowi opisową nazwę i kliknij Utwórz panel informacyjny.

Dodawanie widżetów do panelu

Panel informacyjny może zawierać jeden lub wiele następujących typów widżetów:

 • Dane – wyświetla prostą wartość liczbową, odpowiadającą wybranym danym.
 • Oś czasu – wyświetla wykres przedstawiający wybrane dane w czasie. Możesz porównywać te dane z danymi dodatkowymi.
 • Geomapa – wyświetla mapę wybranego regionu z naniesionymi odpowiednimi danymi. Najedź kursorem na mapę, by wyświetlić wartości liczbowe.
 • Tabela – zawiera maksymalnie 2 rodzaje danych opisujących wybrany wymiar w formacie tabelarycznym.
 • Wykres kołowy – wyświetla wykres kołowy przedstawiający wybrane dane zgrupowane według wymiaru. Najedź kursorem na wybraną sekcję, by wyświetlić wartości liczbowe.
 • Wykres słupkowy – wyświetla słupkowy wykres wybranych danych zgrupowanych według maksymalnie dwóch wymiarów. Najedź kursorem na wybrany słupek, by wyświetlić wartości liczbowe.
Screen shot of the widget editor.
Edytor widżetów

Widżety standardowe i widżety na żywo

Niektóre z widżetów pozwalają na wyświetlanie danych w czasie rzeczywistym. Dane w tych widżetach są aktualizowane automatycznie (w przypadku standardowych widżetów dane są aktualizowane podczas wczytywania lub aktualizowania panelu informacyjnego).

Widżety na żywo mogą wyświetlać tylko dane Aktywnych użytkowników lub Odsłon (zależnie od widżetu). Następujące widżety są dostępne na żywo:

 • Licznik – wyświetla liczbę aktywnych użytkowników witryny. Opcjonalnie możesz zgrupować użytkowników według wybranego wymiaru.
 • Oś czasu – wyświetla wykres osi czasu przedstawiający odsłony stron w witrynie w ciągu ostatnich 30–60 minut.
 • Geomapa – wyświetla mapę przedstawiającą pochodzenie aktywnych użytkowników.
 • Tabela – tworzy tabelę aktywnych użytkowników w odniesieniu do 3 wybranych wymiarów.

Aby dodać widżet do panelu informacyjnego:

 1. Utwórz nowy panel informacyjny i wybierz Puste tło lub kliknij +Dodaj widżet w istniejącym panelu, aby otworzyć edytor widżetów.
 2. Wybierz typ widżetu.
 3. Skonfiguruj wymiary, dane i inne opcje widżetu. Dostępne opcje będą zależeć od typu widżetu. Przewiń lub użyj pola wyszukiwania, aby znaleźć odpowiednie dane lub wymiar.
 4. Możesz ograniczyć dane wyświetlane przez widżet, klikając Dodaj filtr. Filtry pozwalają stosować kryteria uwzględniania i wykluczania danych z określonego wymiaru. Do definicji filtru można dodać wiele wierszy. Aby filtr zadziałał, muszą zostać spełnione wszystkie warunki.
  Filtry raportów i paneli informacyjnych różnią się od filtrów widoku. Filtry widoku na stałe zmieniają dane, natomiast filtry raportów i paneli informacyjnych jedynie ograniczają dane wyświetlane w raporcie lub panelu. Filtry paneli informacyjnych działają tylko w panelu, w którym zostały zdefiniowane.
 5. Widżet można połączyć z raportem lub adresem URL. W rezultacie tytuł widżetu staje się linkiem do określonego raportu lub strony internetowej. Aby połączyć widżet z raportem, zacznij wpisywać jego nazwę. Analytics automatycznie uzupełni wpis, dopasowując go do istniejącego już raportu. Możesz też skopiować adres URL raportu i wkleić go w tym polu.
 6. Wpisz Tytuł widżetu lub zaakceptuj sugerowany tytuł.
 7. Kliknij Zapisz.

Edytowanie widżetu

Aby zmodyfikować istniejący widżet, najedź kursorem myszy na jego tytuł i kliknij Edytuj (ikonę ołówka).

Aby usunąć wybrany widżet, najedź kursorem myszy na jego tytuł i kliknij Zamknij (ikonę X).

Screen shot showing hover on widget title to display edit and delete icons.
Edytowanie widżetu

Uwaga: usunięcia widżetu nie można cofnąć.

Klonowanie widżetu

Aby utworzyć dokładną kopię widżetu, użyj linku Sklonuj widżet. Pozwala to łatwo tworzyć nowe widżety na podstawie już istniejących.

Screenshot of widget editor showing clone widget link.
Klonowanie widżetu

Dodawanie segmentów do panelu informacyjnego

Podobnie jak w przypadku raportów Analytics, do panelu informacyjnego można dodawać segmenty, co pozwala porównywać i zestawiać ze sobą dane wygenerowane w różnych sesjach i przez różne grupy użytkowników.

Aby edytować istniejący już segment, kliknij etykietę segmentu u góry panelu informacyjnego. Aby dodać segment, kliknij pustą etykietę +Dodaj segment.

Więcej informacji o segmentach.

Dostosowywanie układu panelu informacyjnego

Kliknij link Dostosuj panel, by zmienić sposób wyświetlania widżetów i ich układ na stronie.

Screenshot showing customize dashboard link located in action bar.
Dostosowywanie układu panelu informacyjnego

Usuwanie panelu informacyjnego

Możesz całkowicie usunąć panel informacyjny, klikając link Usuń panel w prawej części strony, poniżej selektora dat.

Screenshot of delete dashboard link located in the action bar.
Usuwanie panelu informacyjnego

Udostępnianie panelu informacyjnego innym użytkownikom.

Więcej informacji o segmentach.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Wybierz swoją ścieżkę szkoleniową

Odwiedź google.com/analytics/learn – nowe źródło materiałów, które pomogą Ci w pełni wykorzystać potencjał Google Analytics 4. Ta nowa witryna zawiera filmy, artykuły i przewodniki, a także linki do zasobów dotyczących Google Analytics, takich jak kanały na Discordzie i w YouTube, blog i repozytorium GitHub.

Już dziś zacznij pogłębiać swoją wiedzę

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne