Søk
Slett søket
Lukk søket
Google-apper
Hovedmeny

Veiledningen i denne hjelpeartikkelen kan påvirkes av nylige endringer i brukergrensesnittet i Analytics. Du finner mer informasjon i dette blogginnlegget. Informasjonen i brukerstøtten oppdateres snart.

Oppretting og tilpassing av oversikter

Tilpass oversiktene og modulene dine for å få best mulig oversikt over kontoen.

Alle datautvalgene i Google Analytics inneholder en «Min oversikt». Standardoversiktene kan være tilstrekkelige, men oversiktene er fleksible og kan tilpasses akkurat slik du ønsker.

Oversiktene inneholde én eller flere moduler (opptil 12 per oversikt). Da får du et detaljert innblikk i de dimensjonene og beregningene du er mest interessert i. I denne artikkelen får du informasjon om hvordan du kan lage og tilpasse en ny oversikt. (Du kan også følge mange av disse trinnene for å redigere eksisterende oversikter).

Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:

Lag en oversikt

Du kan lage en oversikt ved å gå til datautvalget ditt og gjøre følgende:

 1. Velg Rapportering-fanen.
 2. Velg Oversikter.
 3. Klikk på +Ny oversikt.
 4. I Lag oversikt-dialogboksen velger du enten Blank Canvas (Tomt lerret) (ingen moduler) eller Starter Dashboard (Nybegynneroversikt) (standardsett med moduler).
 5. Gi oversikten en beskrivende tittel, og klikk deretter på Lag oversikt.
Screen shot of + New Dashboard link and Create New Dashboard dialog.
Figur 1: Oppretting av en ny oversikt.

Legg til moduler i oversikten din

En oversikt kan inneholde en eller flere forekomster av følgende modultyper:

 • Beregning – En enkel numerisk fremstilling av én valgt beregning.
 • Tidslinje – Et diagram der den valgte beregningen blir vist over tid. Denne kan sammenlignes med en sekundær beregning.
 • Geografisk kart – Et kart over det valgte området. Den angitte beregningen er lagt inn i kartet. Hold markøren over kartet for å se de faktiske beregningsverdiene.
 • Tabell – Du ser opptil to beregninger som viser den valgte dimensjonen, i tabellformat.
 • Sektordiagram – Et sektordiagram for den valgte beregningen gruppert etter en dimensjon. Hold markøren over en del for å se de spesifikke beregningsverdiene.
 • Søylediagram – Et søylediagram for den valgte beregningen gruppert etter opptil to dimensjoner. Hold markøren over en del for å se de spesifikke beregningsverdiene.
Screen shot of the widget editor.
Figur 2: Redigeringsprogrammet for moduler.

Standard- kontra sanntidsmoduler

Dataene for noen av de tilgjengelige modulene kan vises i sanntid. I disse modulene oppdateres beregningene automatisk (til sammenligning oppdateres beregningene i standardmodulene når du laster inn eller oppdaterer oversikten).

Sanntidsmodulene inneholder bare beregninger for de aktive brukerne eller sidevisningene, avhengig av den aktuelle modulen. Følgende modultyper er tilgjengelige som sanntidsmoduler:

 • Teller – Her ser du antallet aktive brukere på nettstedet ditt. Du kan eventuelt gruppere disse brukerne etter en valgt dimensjon.
 • Tidslinje – Her ser du et tidslinjediagram over sidevisningene på nettstedet ditt fra de siste 30 til 60 minutter.
 • Geografisk kart – Her ser du et kart over hvor de aktive brukerne dine kommer fra.
 • Tabell – Her plottes en tabell over de aktive brukerne dine etter opptil tre valgte dimensjoner.

Slik legger du til en modul i oversikten din:

 1. Lag en ny oversikt, og velg Blank Canvas (Tomt lerret), eller klikk på + Legg til modulen i en eksisterende oversikt for å åpne redigeringsprogrammet for moduler.
 2. Velg en modultype.
 3. Konfigurer dimensjoner, beregninger og andre alternativer for modulen. Hvilke alternativer som er tilgjengelige, varierer avhengig av modultypen. Bla eller bruk søkefeltet for å finne den bestemte beregningen eller dimensjonen du ønsker.
 4. Du kan begrense hvilke data som blir vist av modulen, ved å klikke på Legg til et filter. Ved å bruke filtre kan du ta med eller utelate data i den angitte dimensjonen som samsvarer med filterkriteriene dine. Du kan legge til flere rader i filtreringsdefinisjonen din. Alle vilkårene må være oppfylt for at filteret skal fungere.
  Rapport- og oversiktsfiltre er ikke det samme som datautvalgsfiltre. Med datautvalgsfiltre endres dataene dine permanent. Med rapport- og oversiktsfiltre begrenses bare dataene som blir vist i rapporten eller oversikten. Oversiktsfiltrene gjelder for den aktuelle oversikten du angir dem for.
 5. Du kan koble modulen til en rapport eller en nettadresse. Hvis du gjør det, bli modultittelen til en link. Da sendes du til den angitte rapporten eller nettsiden. Du kan koble til en rapport ved å begynner å skrive inn et rapportnavn. Oppføringen din fullføres automatisk i Google Analytics, og det blir gjort forsøk på å samsvare den med en eksisterende rapport. Du kan også kopiere og lime inn nettadressen til rapporten i dette feltet.
 6. Skriv inn en modultittel, eller godta tittelen som blir foreslått.
 7. Klikk på Lagre.

Legg til en koblet rapport direkte i oversikten din

En annen måte du kan koble en rapport til oversikten din på, er ved å legge den til direkte fra rapporteringsverktøyet for Google Analytics.

 1. Finn eller lag rapporten du ønsker å se i oversikten.
 2. Klikk på Legg til i oversikten nedenfor tittelen på rapporten. 
 3. Velg en eksisterende oversikt, eller lag en ny ved å klikke på Ny oversikt. 
 4. Merk av for oversiktsmodulene du ønsker å ta med (f.eks. tabell, sektordiagram, tidslinje). Du kan legge opptil to moduler for hver rapport i oversikten din. Du kan endre tittelen på modulen ved å bruke Klikk for å redigere-linkene.
 5. Klikk på Legg til i oversikten.

Den nye koblede rapportmodulen din åpnes i oversikten du har valgt. Bruk modultittellinken for å åpne den underliggende rapporten.

Screen shot of adding a report to a dashboard.
Figur 3: Slik legger du til en koblet rapport i en oversikt.

Begrensninger for koblede rapporter

Koblede rapporter kan ikke inneholde beregningsfiltre eller sekundære dimensjoner. Hvis du prøver å legge til en rapport med et beregningsfilter eller en sekundær dimensjon, ser du et varselikon. Hold markøren over ikonet for å se advarselen. Du kan likevel legge til rapporten, men filteret eller den sekundære dimensjonen blir ikke lagt inn.

Du kan bare legge inn datavisningen for en rapport i oversikten. Hvis du prøver å legge til en rapport med en annen visning av tabellen (f.eks. prosent-, resultat-, sammenlignings- eller pivotvisning), ser du et varselikon. Hold markøren over ikonet for å se advarselen. Du kan likevel legge til rapporten, men det er bare datavisningen som blir synlig.

Bare de første to beregningskolonnene fra rapportene dine er synlige i de koblede rapportene. Hvis rapporten din inneholder mer enn to beregninger, blir ikke ytterligere beregninger vist i oversikten.

Screenshot showing warning that dashboards can only display up to 2 metrics from a linked report.
Figur 4: Advarsel om koblet rapport.

Redigering av moduler

Du kan endre en eksisterende modul ved å holde markøren over modultittelen og klikke på Rediger-ikonet (blyantikonet).

Du kan slette en modul ved å holde markøren over modultittelen og klikke på Lukk-ikonet (X).

Screen shot showing hover on widget title to display edit and delete icons.
Figur 5: Redigering av moduler.

Merknad: Det er ikke mulig å angre slettingen av en modul.

Kloning av moduler

Du kan lage en eksakt kopi av en modul ved å bruke linken Clone widget (Klon modulen). Dette er praktisk hvis du ønsker å bruke en modul som grunnlag for en annen modul.

Screenshot of widget editor showing clone widget link.
Figur 6: Kloning av moduler.

Legg til segmenter i oversikten

Som i Google Analytics-rapportene kan du legge til segmenter i oversikten din, slik at du kan sammenligne beregningene som er generert av forskjellige økter eller brukergrupperinger.

Du kan redigere et eksisterende segment ved å klikke på segmentetiketten øverst i oversikten din. Du kan legge til et segment ved å klikke på den tomme + Legg til segment-etiketten.

Finn ut mer om segmenter.

Tilpasning av oversiktsutformingen

Klikk på Customize Dashboard-linken (Tilpass oversikten) for å endre måten modulene dine blir vist på og hvordan de blir plassert på siden.

Screenshot showing customize dashboard link located in action bar.
Figur 7: Tilpasning av oversiktsutformingen.

Sletting av oversikter

Du kan slette en oversikt ved å klikke på Slett oversikt-linken til høyre på siden under datovelgeren.

Screenshot of delete dashboard link located in the action bar.
Figur 7: Tilpasning av oversiktsutformingen.

Del oversikten din med andre brukere.

Finn ut mer om segmenter.

Var denne artikkelen nyttig?
Hvordan kan vi forbedre den?