Overvåking

Opprett, rediger eller slett oversikter

Oppretting av oversikter

Slik oppretter du en oversikt:

 1. Klikk på fanen Startside.

 2. Utvid Oversikter i ruten til venstre, og klikk deretter på + Ny oversikt i ruten til venstre.

 3. Velg enten Blank Canvas (Tomt lerret) (ingen moduler) eller Starter Dashboard (Nybegynneroversikt) (standardsett med moduler).

 4. Skriv en forklarende tekst, og klikk deretter på Opprett oversiktspanel.

 5. Hvis du legger til moduler i et nytt tomt lerret, eller hvis du klikker på + LEGG TIL MODUL for å legge til en ny modul i en eksisterende oversikt, åpnes redigeringsprogrammet for moduler.

 6. Velg visningsformatet for modulen: Beregning, kakediagram, tidslinje, tabell.

 7. Velg dataene for formatet du valgte:
  • Beregning: Velg den individuelle beregningen.
  • Kakediagram: Velg beregningen og dimensjonen, og antall kakestykker.
  • Tidslinje: Velg den primære beregningen og en beregning du vil sammenligne med (valgfritt).
  • Tabell: Velg dimensjonene, opptil to beregninger og antall rader.

  Les mer om dimensjoner og beregninger.


 8. Klikk på Legg til et filter for å filtrere dataene i modulen.
  • Velg Bare vis for å inkludere bestemte data.
  • Velg Ikke vis for å utelate bestemte data.
  • Velg en dimensjon.
  • Velg en metode for å evaluere oppføringen din i det siste feltet.
  • Angi en verdi i det siste feltet.

  Les mer om filtre.

 9. Angi et navn for modulen.

 10. Du kan også angi nettadressen for en rapport.

 11. Klikk på Lagre.

 12. Angi tidsperioden for oversikten med kontrollen øverst til høyre:
  • Klikk på pilen for å åpne kontrollen.
  • Hvis du vil ha en egendefinert periode, angir du start- og sluttdato. Hvis du vil ha en relativ periode (f.eks. forrige uke), velger du den perioden fra menyen.
  • Merk av for Sammenlign med tidligere hvis du vil sammenligne data for en lignende tidligere tidsperiode.
  • Klikk på Bruk.

Redigering eller sletting av oversikter og moduler

Du kan redigere/slette hele oversikten, eller du kan redigere/slette individuelle moduler inni oversikten.

Slik redigerer du hele oversikten:

 1. Klikk på + LEGG TIL MODUL for å legge til en ny modul i oversikten.

 2. Du kan dra eksisterende moduler til nye plasseringer i oversikten.

 3. Hvis du vil slette hele oversikten, klikker du på - SLETT OVERSIKT øverst til høyre.

Slik redigerer eller sletter du en individuell modul:

 1. Klikk på tannhjulikonet øverst til høyre på modulen.

 2. Endre visningsformat, dimensjon, beregninger eller tittel.

 3. Klikk på Lagre.

 4. Hvis du vil slette modulen, klikker du på tannhjulikonet, og deretter på slett modul nederst på skjermbildet.