Opprett og tilpass oversikter

Tilpass oversiktspanelene og modulene dine for å få best mulig oversikt over kontoen.

Alle datautvalgene i Analytics inneholder en «Min oversikt». Standardoversiktene kan være tilstrekkelige, men oversiktene er fleksible og kan tilpasses akkurat slik du ønsker.

Oversiktspanelene inneholde én eller flere moduler (opptil 12 per oversiktspanel). Da får du et detaljert innblikk i de dimensjonene og beregningene du er mest interessert i. I denne artikkelen får du informasjon om hvordan du kan lage og tilpasse et nytt oversiktspanel. (Du kan også følge mange av disse trinnene for å redigere eksisterende oversiktspaneler).

Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:

Lag en oversikt

Slik oppretter du en oversikt:

 1. Logg på Google Analytics.
 2. Naviger til ønsket datautvalg.
 3. Åpne Rapporter.
 4. Klikk på TILPASNING > Oversikter.
 5. Klikk på +Ny oversikt.
 6. I dialogboksen Opprett et oversiktspanel velger du enten Tomt lerret (ingen moduler) eller Startbetjeningspanel (standardsett med moduler).
  Du kan også importere oversiktskonfigurasjoner fra løsningsgalleriet.
  Screen shot of + New Dashboard link and Create New Dashboard dialog.
  Opprett et oversiktspanel.
 7. Gi oversikten en beskrivende tittel, og klikk deretter på Lag oversikt.

Legg til moduler i oversikten din

En oversikt kan inneholde én eller flere forekomster av følgende modultyper:

 • Beregning: Her ser du en enkel numerisk fremstilling av én valgt beregning.
 • Tidslinje: Her ser du et diagram der den valgte beregningen blir vist over tid. Denne kan sammenlignes med en sekundær beregning.
 • Geokart: Her ser du et kart over det valgte området. Den angitte beregningen er lagt inn på kartet. Hold markøren over kartet for å se de faktiske beregningsverdiene.
 • Tabell: Her ser du opptil to beregninger som viser den valgte dimensjonen, i tabellformat.
 • Sektordiagram: Et sektordiagram for den valgte beregningen gruppert etter en dimensjon. Hold markøren over en del for å se de spesifikke beregningsverdiene.
 • Stolper: Her ser du et søylediagram for den valgte beregningen gruppert etter opptil to dimensjoner. Hold markøren over en del for å se de spesifikke beregningsverdiene.
Screen shot of the widget editor.
Modulredigering:

Standardmoduler kontra sanntidsmoduler

Dataene for noen av de tilgjengelige modulene kan bli vist i sanntid. I disse modulene oppdateres beregningene automatisk (til sammenligning oppdateres beregningene i standardmodulene når du laster inn eller oppdaterer oversiktspanelet).

Sanntidsmodulene inneholder bare beregninger for de aktive brukerne eller sidevisningene, avhengig av den aktuelle modulen. Følgende modultyper er tilgjengelige som sanntidsmoduler:

 • Teller: Her ser du antallet aktive brukere på nettstedet ditt. Du kan eventuelt gruppere disse brukerne etter en valgt dimensjon.
 • Tidslinje: Her ser du et tidslinjediagram over sidevisningene på nettstedet ditt fra de siste 30 til 60 minutter.
 • Geokart: Her ser du et kart over hvor de aktive brukerne dine kommer fra.
 • Tabell: Her plottes en tabell over de aktive brukerne dine etter opptil tre valgte dimensjoner.

Slik legger du til en modul i oversikten din:

 1. Lag et nytt oversiktspanel, og velg Tomt lerret, eller klikk på + Legg til modul i et eksisterende oversiktspanel for å åpne redigeringsprogrammet for moduler.
 2. Velg en modultype.
 3. Konfigurer dimensjoner, beregninger og andre alternativer for modulen. Hvilke alternativer som er tilgjengelige, varierer avhengig av modultypen. Bla eller bruk søkefeltet for å finne den bestemte beregningen eller dimensjonen du ønsker.
 4. Du kan begrense hvilke data som blir vist av modulen, ved å klikke på Legg til et filter. Ved å bruke filtre kan du ta med eller utelate data i den angitte dimensjonen som samsvarer med filterkriteriene dine. Du kan legge til flere rader i filterdefinisjonen. Alle vilkårene må være oppfylt for at filteret skal fungere.
  Rapport- og oversiktsfiltre er ikke det samme som datautvalgsfiltre. Med datautvalgsfiltre endres dataene dine permanent. Med rapport- og oversiktsfiltre begrenses bare dataene som blir vist i rapporten eller oversiktspanelet. Oversiktsfiltrene gjelder for det aktuelle oversiktspanelet du angir dem for.
 5. Du kan koble modulen til en rapport eller en nettadresse. Hvis du gjør det, bli modultittelen til en link. Da sendes du til den angitte rapporten eller nettsiden. Du kan koble til en rapport ved å begynne å skrive inn et rapportnavn. Oppføringen din fullføres automatisk i Analytics, og det blir gjort forsøk på å samsvare den med en eksisterende rapport. Du kan også kopiere og lime inn nettadressen til rapporten i dette feltet.
 6. Skriv inn en modultittel, eller godta tittelen som blir foreslått.
 7. Klikk på Lagre.

Legg til en tilknyttet rapport direkte i oversikten din

En annen måte du kan knytte en rapport til oversikten din på, er ved å legge den til direkte fra rapporteringsverktøyet for Analytics.

 1. Finn eller lag rapporten du ønsker å se i oversikten.
 2. Klikk på Legg til i oversiktspanelet nedenfor tittelen på rapporten. 
 3. Velg et eksisterende oversiktspanel, eller lag en ny ved å klikke på Nytt oversiktspanel
 4. Merk av for oversiktsmodulene du ønsker å ta med (f.eks. tabell, sektordiagram, tidslinje). Du kan legge til opptil to moduler for hver rapport i oversiktspanelet ditt. Du kan endre tittelen på modulen ved å bruke Klikk for å redigere-linkene.
 5. Klikk på Legg til i oversiktspanelet.

Den nye koblede rapportmodulen din åpnes i oversiktspanelet du har valgt. Bruk modultittellinken for å åpne den underliggende rapporten.

Screen shot of adding a report to a dashboard.
Slik legger du til en tilknyttet rapport i en oversikt.

Begrensninger for tilknyttede rapporter

Koblede rapporter kan ikke inneholde beregningsfiltre eller sekundære dimensjoner. Hvis du prøver å legge til en rapport med et beregningsfilter eller en sekundær dimensjon, ser du et varselikon. Hold markøren over ikonet for å se advarselen. Du kan likevel legge til rapporten, men filteret eller den sekundære dimensjonen blir ikke lagt inn.

Du kan bare legge inn datavisningen for en rapport i oversiktspanelet. Hvis du prøver å legge til en rapport med en annen visning av tabellen (f.eks. prosent-, resultat-, sammenlignings- eller pivotvisning), ser du et varselikon. Hold markøren over ikonet for å se advarselen. Du kan likevel legge til rapporten, men det er bare datavisningen som blir synlig.

Bare de første to beregningskolonnene fra rapportene dine er synlige i de tilknyttede rapportene. Hvis rapporten din inneholder mer enn to beregninger, blir ikke ytterligere beregninger vist i oversikten.

Screenshot showing warning that dashboards can only display up to 2 metrics from a linked report.
Advarsel om tilknyttet rapport.

Rediger en modul

Du kan endre en eksisterende modul ved å holde markøren over modultittelen og klikke på Rediger-ikonet (blyantikonet).

Du kan slette en modul ved å holde markøren over modultittelen og klikke på Lukk-ikonet (X).

Screen shot showing hover on widget title to display edit and delete icons.
Rediger en modul.

Merknad: Det er ikke mulig å angre slettingen av en modul.

Klon en modul

Du kan lage en eksakt kopi av en modul ved å bruke linken Klon modul. Dette er praktisk hvis du ønsker å bruke en modul som grunnlag for en annen modul.

Screenshot of widget editor showing clone widget link.
Klon en modul.

Legg til segmenter i oversikten din

Som i Analytics-rapportene kan du legge til segmenter i oversikten din, slik at du kan sammenligne beregningene som er generert av forskjellige økter eller brukergrupperinger.

Du kan redigere et eksisterende segment ved å klikke på segmentetiketten øverst i oversikten din. Du kan legge til et segment ved å klikke på den tomme + Legg til segment-etiketten.

Finn ut mer om segmenter.

Tilpass utformingen av oversiktspanelet

Klikk på Tilpass oversikten for å endre måten modulene dine blir vist på og hvordan de blir plassert på siden.

Screenshot showing customize dashboard link located in action bar.
Tilpass utformingen av oversikten.

Slett en oversikt

Du kan fjerne en oversikt ved å klikke på Slett oversikten-linken til høyre på siden under datovelgeren.

Screenshot of delete dashboard link located in the action bar.
Slett en oversikt.

Del oversiktspanelet ditt med andre brukere.

Finn ut mer om segmenter.

Var denne artikkelen nyttig?
Hvordan kan vi forbedre den?