Dashboards maken en aanpassen

Pas uw dashboards en widgets aan voor een optimaal overzicht van uw account.

Elke weergave in Analytics is voorzien van de standaardweergave 'Mijn dashboard'. Hoewel u misschien genoeg heeft aan het standaarddashboard, ligt het echte voordeel van dashboards in het feit dat u ze volledig naar wens kunt maken en aanpassen.

Dashboards bevatten een of meer widgets (maximaal twaalf per dashboard) die u een overzicht bieden van de dimensies en statistieken die voor u het belangrijkst zijn. Aan de hand van de stappen in dit artikel leert u hoe u een nieuw dashboard maakt en bewerkt. (Veel van deze stappen kunt u ook volgen om bestaande dashboards te bewerken).

In dit artikel:

Uw dashboard maken

Een dashboard maakt u als volgt:

 1. Log in bij Google Analytics.
 2. Ga naar uw weergave.
 3. Open Rapporten.
 4. Klik op AANGEPAST RAPPORT > Dashboards.
 5. Klik op + Nieuw dashboard.
 6. Selecteer in het dialoogvenster Dashboard maken de optie Leeg canvas (geen widgets) of Dashboard voor beginners (standaardset widgets).
  U kunt ook dashboardconfiguraties uit de Solutions Gallery importeren.
  Screen shot of + New Dashboard link and Create New Dashboard dialog.
  Deelvenster Dashboard maken.
 7. Geef uw dashboard een beschrijvende titel en klik vervolgens op Dashboard maken.

Widgets aan uw dashboard toevoegen

Een dashboard kan een of meer exemplaren van de volgende soorten widgets bevatten:

 • Statistiek: dit is een eenvoudige numerieke weergave van één geselecteerde statistiek.
 • Tijdlijn: hiermee geeft u diagram weer voor de geselecteerde statistiek. U kunt deze vergelijken met een secundaire statistiek.
 • Geomap: hiermee kunt u statistieken voor een geselecteerde regio weergeven op een kaart. Plaats de muisaanwijzer op de kaart om de daadwerkelijke statistische waarden weer te geven.
 • Tabel: hiermee kunt u maximaal twee statistieken die de geselecteerde dimensie beschrijven weergeven in tabelindeling.
 • Cirkeldiagram: hiermee geeft u een cirkeldiagram van de geselecteerde statistiek weer waarbij de waarden zijn gegroepeerd op basis van een dimensie. Plaats de muisaanwijzer op een gedeelte van het diagram om de desbetreffende statistische waarden weer te geven.
 • Staafdiagram: Hiermee geeft u een staafdiagram voor de geselecteerde statistiek weer waarbij de statistische waarden zijn gegroepeerd op basis van maximaal twee dimensies. Plaats de muisaanwijzer op een staaf van het diagram om de desbetreffende statistische waarden weer te geven.
Screen shot of the widget editor.
Widgeteditor

Standaardwidgets vs. realtime widgets

Bepaalde beschikbare widgets kunnen de gegevens in realtime weergeven. De statistieken in deze widgets worden automatisch geüpdatet (de statistieken in standaardwidgets worden daarentegen geüpdatet wanneer u het dashboard laadt of vernieuwt).

Realtime widgets kunnen alleen statistieken voor Actieve gebruikers of Paginaweergaven weergeven, afhankelijk van de widget. De volgende typen widgets zijn beschikbaar als realtime widgets:

 • Teller: geeft het aantal actieve gebruikers op uw site weer. U kunt deze gebruikers eventueel groeperen op basis van een geselecteerde dimensie.
 • Tijdlijn: geeft een tijdlijngrafiek weer van het aantal pagina's van uw site dat de afgelopen 30 tot 60 minuten is weergegeven.
 • Geomap: geeft een kaart weer waarop u kunt zien waar uw actieve gebruikers vandaan komen.
 • Tabel: maakt een overzicht van uw actieve gebruikers op basis van maximaal drie geselecteerde dimensies.

Een widget aan een dashboard toevoegen:

 1. Maak een nieuw dashboard en selecteer Leeg canvas of klik in een bestaand dashboard op + Widget toevoegen om de widgeteditor te openen.
 2. Selecteer het type widget.
 3. Configureer de dimensies, statistieken en andere opties voor de widget. Deze kunnen afhankelijk van het type widget variëren. Scrol of gebruik het zoekvak om de specifieke statistiek of dimensie te zoeken die u wilt gebruiken.
 4. U kunt beperken welke gegevens in de widget worden weergegeven door op Een filter toevoegen te klikken. Met filters kunt u gegevens voor de opgegeven dimensie opnemen of uitsluiten die voldoen aan uw filtercriteria. U kunt meerdere rijen aan uw filterdefinities toevoegen. Het filter wordt alleen toegepast als aan alle voorwaarden wordt voldaan.
  Rapport- en dashboardfilters moeten niet worden verward met dataweergavefilters. Met dataweergavefilters worden uw gegevens definitief gewijzigd, terwijl u met de rapport- en dashboardfilters alleen bepaalt welke gegevens in het rapport of dashboard worden weergegeven. Dashboardfilters zijn specifiek voor het dashboard waarin u ze definieert.
 5. U kunt de widget koppelen aan een rapport of een URL. Wanneer u dit doet, wordt de titel van de widget een link waarmee gebruikers worden omgeleid naar het opgegeven rapport of de opgegeven webpagina. Als u een link naar een rapport wilt maken, begint u de rapportnaam te typen. Als Analytics een overeenkomst met een bestaand rapport vindt, wordt uw invoer automatisch aangevuld. U kunt eventueel ook de URL van het rapport kopiëren en in dit veld plakken.
 6. Geef een Widgettitel op of accepteer de voorgestelde titel.
 7. Klik op Opslaan.

Een widget bewerken

Als u een bestaande widget wilt bewerken, plaatst u de muisaanwijzer op de widgettitel en klikt u op het (potlood)pictogram Bewerken.

Als u een afzonderlijke widget wilt verwijderen, plaatst u de muisaanwijzer op de widgettitel en klikt u op het pictogram Sluiten (X).

Screen shot showing hover on widget title to display edit and delete icons.
Een widget bewerken.

Opmerking: Wanneer een widget eenmaal is verwijderd, kan dit niet ongedaan worden gemaakt.

Een widget klonen

Met de link Widget klonen kunt u een exacte kopie van een widget maken. Dit is handig wanneer u een widget als basis voor een andere widget wilt gebruiken.

Screenshot of widget editor showing clone widget link.
Een widget klonen.

Segmenten aan uw dashboard toevoegen

Net als in Analytics-rapporten kunt u segmenten aan uw dashboard toevoegen, zodat u statistieken die door verschillende sessies of gebruikersgroepen worden gegenereerd, met elkaar kunt vergelijken.

Als u een bestaand segment wilt bewerken, klikt u op het segmentlabel boven aan het dashboard. Als u een segment wilt toevoegen, klikt u op het lege label + Segment toevoegen.

Meer informatie over segmenten.

De indeling van het dashboard aanpassen

Klik op de link Dashboard aanpassen om te wijzigen hoe uw widgets worden weergegeven en op de pagina worden gerangschikt.

Screenshot showing customize dashboard link located in action bar.
Indeling van het dashboard aanpassen.

Een dashboard verwijderen

U kunt een dashboard volledig verwijderen door rechts op de pagina, onder de datumkiezer, op de link Dashboard verwijderen te klikken.

Screenshot of delete dashboard link located in the action bar.
Een dashboard verwijderen.

Uw dashboard delen met andere gebruikers.

Meer informatie over segmenten.

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
true
Uw eigen leertraject kiezen

Ga naar google.com/analytics/learn, een nieuwe bron waarmee u het maximale uit Google Analytics 4 kunt halen. De nieuwe website bevat video's, artikelen en begeleide processen en biedt links naar de Discord, de blog, het YouTube-kanaal en de GitHub-repository van Google Analytics.

Direct aan de slag

Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu