Hallintapaneelien luominen ja muokkaaminen

Muokkaa hallintapaneeleita ja widgetejä saadaksesi kattavan yleiskuva tilistäsi.

Kullakin Analyticsin näkymällä on oletusarvoinen Oma hallintapaneeli. Vaikka oletushallintapaneeli saattaakin olla riittävä, hallintapaneelien todellinen hyöty piilee siinä, että niitä voi luoda ja muokata haluamallaan tavalla.

Hallintapaneelit sisältävät yhden tai useamman widgetin (enintään 12 hallintapaneelia kohti). Ne antavat yleiskuvan tärkeimpinä pitämistäsi ulottuvuuksista ja tiedoista. Tässä artikkelissa kuvattujen vaiheiden avulla opit luomaan uuden hallintapaneelin ja muokkaamaan sitä. (Monet näistä vaiheista soveltuvat myös olemassa olevien hallintapaneelien muokkaamiseen.)

Tässä artikkelissa:

Hallintapaneelin luominen

Voit luoda hallintapaneelin seuraavasti:

 1. Kirjaudu Google Analyticsiin.
 2. Siirry näkymääsi.
 3. Avaa Raportit.
 4. Valitse MUOKKAUS > Hallintapaneelit.
 5. Valitse + Uusi hallintapaneeli.
 6. Valitse Luo hallintapaneeli -valintaikkunassa joko Tyhjä (ei widgetejä) tai Aloitushallintapaneeli (oletuswidgetjoukko).
  Voit myös tuoda hallintapaneelimääritykset Ratkaisugalleriasta.
  Screen shot of + New Dashboard link and Create New Dashboard dialog.
  Luo hallintapaneeli ‑valintaikkuna
 7. Anna hallintapaneelille kuvaileva otsikko ja valitse sitten Luo hallintapaneeli.

Widgetien lisääminen hallintapaneeliin

Hallintapaneelissa voi olla yksi tai useampia seuraavan tyyppisiä widgetejä:

 • Tieto näyttää yksinkertaisen numeerisen kuvauksen yksittäisestä valitusta tiedosta.
 • Aikajana näyttää kaavion valitusta tiedosta ajan kuluessa. Tätä voi verrata toissijaiseen tietoon.
 • Maantieteellinen kartta näyttää valitun alueen kartan ja siinä valitun tiedon pisteillä. Vie hiiri kartan päälle, niin näet tiedon todelliset arvot.
 • Taulukko näyttää taulukkomuodossa enintään kaksi tietoa, jotka kuvailevat valittua ulottuvuutta.
 • Ympyrä näyttää ympyrädiagrammin valitusta tiedosta ulottuvuuden mukaan ryhmiteltynä. Vie hiiri haluamasi sektorin päälle, niin näet tiedon tarkat arvot.
 • Pylväs näyttää pylväskaavion valitusta tiedosta korkeintaan kahden ulottuvuuden mukaan ryhmiteltynä. Vie hiiri haluamasi sektorin päälle, niin näet tiedon tarkat arvot.
Screen shot of the widget editor.
Widgetien muokkausohjelma

Tavalliset vs. reaaliaikaiset widgetit

Jotkin saatavilla olevat widgetit voivat näyttää tiedot reaaliaikaisesti. Nämä widgetit päivittävät tietonsa automaattisesti (kun taas tavalliset widgetit päivittyvät, kun hallintapaneeli ladataan tai päivitetään).

Reaaliaikaiset widgetit voivat näyttää ainoastaan Aktiiviset käyttäjät- tai Sivun katselut -tiedot widgetistä riippuen. Seuraavan tyyppiset widgetit ovat saatavilla reaaliaikaisina widgeteinä:

 • Laskuri näyttää sivuston aktiivisten käyttäjien määrän. Vaihtoehtoisesti käyttäjät voi ryhmitellä valitun ulottuvuuden mukaan.
 • Aikajana näyttää aikajanakaavion sivuston sivun katseluista viimeisen 30–60 minuutin ajalta.
 • Maantieteellinen kartta näyttää kartalla, mistä aktiiviset käyttäjät tulevat.
 • Taulukko muotoilee taulukon aktiivisista käyttäjistä korkeintaan kolmen valitun ulottuvuuden mukaan.

Widgetin lisääminen hallintapaneeliin

 1. Luo uusi hallintapaneeli ja valitse Tyhjä tai avaa widgetin muokkaus olemassa olevassa hallintapaneelissa klikkaamalla + Lisää widget.
 2. Valitse widget-tyyppi.
 3. Määritä widgetin ulottuvuudet, tiedot ja muut vaihtoehdot. Nämä vaihtelevat riippuen widgetin tyypistä. Vieritä tai käytä hakukenttää tietyn tiedon tai ulottuvuuden hakemiseen.
 4. Voit rajata widgetin näyttämiä tietoja klikkaamalla Lisää suodatin. Suodattimien avulla voit sisällyttää tai poissulkea tietyn ulottuvuuden tietoja suodattimen kriteerien mukaisesti. Voit lisätä useita rivejä suodattimen määrittelyyn. Kaikkien ehtojen on toteuduttava, jotta suodatin toimii.
  Raportti- ja hallintapaneelisuodattimet eivät ole samat kuin näkymäsuodattimet. Näkymäsuodattimet muuttavat tietoja pysyvästi, kun taas raportti- ja hallintapaneelisuodattimet ainoastaan rajaavat raportissa tai hallintapaneelissa näytettäviä tietoja. Hallintapaneelisuodattimet koskevat ainoastaan sitä hallintapaneelia, johon ne on määritetty.
 5. Voit linkittää widgetin raporttiin tai URL-osoitteeseen. Tällä tavoin widgetin otsikosta tulee linkki, joka johtaa määritettyyn raporttiin tai verkkosivulle. Voit linkittää widgetin raporttiin aloittamalla raportin nimen kirjoittamisen. Analytics täydentää kirjoituksen automaattisesti ja yrittää löytää vastaavuuden aiemmin luotuun raporttiin. Vaihtoehtoisesti voit kopioida ja liittää raportin URL-osoitteen tähän kenttään.
 6. Anna Widgetin otsikko tai hyväksy otsikkoehdotus.
 7. Klikkaa Tallenna.

Linkitetyn raportin lisääminen suoraan hallintapaneeliin

Toinen tapa linkittää raportti hallintapaneeliin on lisätä se suoraan Analyticsin raportointityökalusta.

 1. Etsi tai luo raportti, jonka haluat nähdä hallintapaneelissa.
 2. Klikkaa raportin otsikon alapuolella kohtaa Lisää hallintapaneeliin
 3. Valitse olemassa oleva hallintapaneeli tai luo uusi klikkaamalla Uusi hallintapaneeli
 4. Valitse käytettävien hallintapaneelin widgetien valintaruudut (esim. taulukko, piiraskaavio, aikajana). Voit lisätä hallintapaneeliin enintään kaksi widgetiä raporttia kohti. Voit muuttaa widgetien otsikkoja käyttämällä Muokkaa klikkaamalla -linkkejä.
 5. Valitse Lisää hallintapaneeliin.

Uusi linkitetty raporttiwidget avautuu valitsemaasi hallintapaneeliin. Avaa taustalla oleva raportti widgetin otsikon linkin kautta.

Screen shot of adding a report to a dashboard.
Linkitetyn raportin lisääminen hallintapaneeliin

Linkitettyjen raporttien rajoitukset

Linkitetyissä raporteissa ei saa olla tietosuodattimia tai toissijaisia ulottuvuuksia. Jos yrität lisätä raporttia, jossa on tietosuodatin tai toissijainen mitta, tulee näkyviin varoituskuvake. Vie hiiri kuvakkeen päälle, niin näet varoitusviestin. Voit silti lisätä raportin, mutta siinä ei ole mukana suodatinta tai toissijaista ulottuvuutta.

Voit ainoastaan upottaa raportin datanäkymän hallintapaneeliin. Jos yrität lisätä raporttia, joka käyttää jotakin muuta taulukon näkymää (esimerkiksi Prosenttiosuus, Tehokkuus, Vertailu tai Pivot), tulee näkyviin varoituskuvake. Vie hiiri kuvakkeen päälle, niin näet varoitusviestin. Voit silti lisätä raportin, mutta se näyttää ainoastaan Tiedot-näkymän.

Linkitetyissä raporteissa näytetään ainoastaan kaksi ensimmäistä tietosaraketta raporteistasi. Jos raportti sisältää enemmän kuin kaksi tietoa, sitä useampia tietoja ei näytetä hallintapaneeleissa.

Screenshot showing warning that dashboards can only display up to 2 metrics from a linked report.
Linkitetyn raportin varoitusviesti

Widgetin muokkaaminen

Voit muokata olemassa olevaa widgetiä viemällä hiiren widgetin otsikon päälle ja klikkaamalla sitten Muokkaa (kynäkuvake).

Voit poistaa yksittäisen widgetin viemällä hiiren widgetin otsikon päälle ja klikkaamalla sitten Sulje (X) ‑kuvaketta.

Screen shot showing hover on widget title to display edit and delete icons.
Widgetin muokkaaminen

Huom. Widgetin poistoa ei voi kumota.

Widgetin kloonaaminen

Voit luoda widgetistä tarkan kopion käyttämällä Kloonaa widget -linkkiä. Tämä on kätevää, kun haluat käyttää yhtä widgetiä pohjana toiselle.

Screenshot of widget editor showing clone widget link.
Widgetin kloonaaminen

Segmenttien lisääminen hallintapaneeliin

Voit lisätä hallintapaneeliin segmenttejä samalla tavalla kuin Analyticsin raporteissa, joten voit vertailla eri istunto- tai käyttäjäryhmien välisiä tietoja.

Voit muokata olemassa olevaa segmenttiä klikkaamalla segmentin tunnistetta hallintapaneelin yläreunassa. Lisää segmentti klikkaamalla tyhjää +Lisää segmentti ‑tunnistetta.

Lisätietoja segmenteistä.

Hallintapaneelin asettelun muokkaaminen

Klikkaamalla Muokkaa hallintapaneelia ‑linkkiä voit muuttaa widgetien ulkonäköä ja niiden järjestystä sivulla.

Screenshot showing customize dashboard link located in action bar.
Muokkaa hallintapaneelia ‑linkki

Hallintapaneelin poistaminen

Voit poistaa hallintapaneelin kokonaan klikkaamalla sivun oikeassa reunassa päivämäärän valitsimen alapuolella olevaa Poista hallintapaneeli ‑linkkiä.

Screenshot of delete dashboard link located in the action bar.
Poista hallintapaneeli ‑linkki

Jaa hallintapaneeli muille käyttäjille.

Lisätietoja segmenteistä.

Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Miten sivua voisi parantaa?