Opret og tilpas betjeningspaneler

Tilpas dine betjeningspaneler og dine widgets for at få det bedst mulige overblik over kontoen.

Alle visninger i Analytics har som standard "Mit betjeningspanel". Standardbetjeningspanelet kan være tilstrækkeligt, men den virkelige styrke ved betjeningspaneler er, at du kan oprette og tilpasse dem, som du ønsker.

Betjeningspaneler indeholder én eller flere widgets (op til 12 pr. betjeningspanel), som giver dig en oversigt over de dimensioner og metrics, der er vigtigst for dig. Denne artikel gennemgår, hvordan du opretter og tilpasser et nyt betjeningspanel. Mange af trinnene kan også bruges til at redigere eksisterende betjeningspaneler.

I denne artikel kan du læse om følgende:

Opret dit betjeningspanel

Sådan opretter du et betjeningspanel:

 1. Log ind på Google Analytics.
 2. Gå til din visning.
 3. Åbn Rapporter.
 4. Klik på TILPASNING > Betjeningspaneler.
 5. Klik på +Nyt betjeningspanel.
 6. I dialogboksen Opret betjeningspanel skal du vælge enten Tomt lærred (ingen widgets) eller Standardbetjeningspanel (standardsæt af widgets).
  Du kan også importere betjeningspanelkonfigurationer fra Solutions Gallery.
  Screen shot of + New Dashboard link and Create New Dashboard dialog.
  Ruden Opret betjeningspanel
 7. Giv dit betjeningspanel en beskrivende titel, og klik derefter på Opret betjeningspanel.

Føj widgets til dit betjeningspanel

Et betjeningspanel kan have én flere forekomster af følgende typer widgets:

 • Metric: Viser en enkel numerisk repræsentation af én enkelt valgt metric.
 • Tidslinje: Viser en graf over den valgte metric over tid. Du kan sammenligne denne med en sekundær metric.
 • Geografisk kort: Viser et kort over den valgte region med den angivne metric anbragt på kortet. Hold markøren over kortet for at se de faktiske metric-værdier.
 • Tabel: Viser op til to metrics, der beskriver den valgte dimension i tabelformat.
 • Cirkeldiagram: Viser et cirkeldiagram af den valgte metric grupperet af en dimension. Hold markøren over et bestemt stykke af diagrammet for at se de tilhørende metric-værdier.
 • Søjlediagram: Viser et søjlediagram over den valgte metric grupperet af op til to dimensioner. Hold markøren over et bestemt stykke af diagrammet for at se de tilhørende metric-værdier.
Screen shot of the widget editor.
Widget-editor

Standardwidgets ift. realtidswidgets

Nogle af de tilgængelige widgets kan vise deres data i realtid. Disse widgets opdaterer deres metrics automatisk (standardwidgets opdateres i modsætning hertil først, når du indlæser eller opdaterer betjeningspanelet).

Realtidswidgets kan kun vise metricsene Aktive brugere eller Sidevisninger alt efter den enkelte widget. Følgende widgettyper er tilgængelige som realtidswidgets:

 • Tæller: Viser antallet af aktive brugere på dit website. Du kan gruppere disse brugere efter en valgt dimension, hvis du ønsker det.
 • Tidslinje: Viser en tidslinjegraf over sidevisninger for dit website for de seneste 30 til 60 minutter.
 • Geografisk kort: Viser et kort, der angiver, hvor dine aktive brugere kommer fra.
 • Tabel: Sammenligner en tabel med dine aktive brugere med op til tre valgte dimensioner.

Sådan føjer du en widget til et betjeningspanel:

 1. Opret et nyt betjeningspanel, og vælg Tomt lærred, eller klik på + Tilføj widget på et eksisterende betjeningspanel for at åbne widgetredigeringsværktøjet.
 2. Vælg widgettypen.
 3. Konfigurer widgetens dimensioner, metrics og andre indstillinger. Disse varierer alt efter widgettype. Rul ned, eller brug søgefeltet til at finde den metric eller dimension, du ønsker.
 4. Du kan begrænse typen af data, som widgeten viser, ved at klikke på Tilføj et filter. Filtre giver dig mulighed for at medtage eller ekskludere data, der matcher dine filtreringskriterier, i den angivne dimension. Du kan føje flere rækker til din filterdefinition. Filteret fungerer kun, hvis alle betingelser er opfyldt.
  Rapport- og betjeningspanelfiltre er ikke de samme som visningsfiltre. Visningsfiltre ændrer dine data permanent, hvorimod rapport- og betjeningspanelfiltre kun begrænser typen af data, der vises i rapporten eller betjeningspanelet. Betjeningspanelfiltre er specifikke for det betjeningspanel, de defineres for.
 5. Du kan linke widgeten til en rapport eller en webadresse. Hvis du gør dette, bliver widgettitlen til et link, som fører dig til den angivne rapport eller webside, når du klikker på det. Angiv de første par bogstaver i et rapportnavn for at linke til en rapport. Analytics autofuldfører din indtastning ved at matche den med navnet på en eksisterende rapport. Alternativt kan du kopiere og indsætte rapportens webadresse i dette felt.
 6. Angiv en widgettitel, eller acceptér den foreslåede titel.
 7. Klik på Gem.

Føj en linket rapport direkte til dit betjeningspanel

Du kan også linke en rapport til dit betjeningspanel ved at tilføje den direkte fra Analytics-rapporteringsværktøjet.

 1. Find eller opret den rapport, du gerne vil se i dit betjeningspanel.
 2. Klik på Føj til betjeningspanel under rapporttitlen. 
 3. Vælg et eksisterende betjeningspanel, eller opret et nyt ved at klikke på Nyt betjeningspanel
 4. Markér afkrydsningsfelterne for de betjeningspanelwidgets, som du ønsker at medtage (f.eks. tabel, cirkeldiagram eller tidslinje). Du kan føje op til to widgets pr. rapport til dit betjeningspanel. Du kan ændre widgettitler via linket klik for at redigere.
 5. Klik på Føj til betjeningspanel.

Din nye linkede rapportwidget åbnes i det valgte betjeningspanel. Brug linket med widgettitlen til at åbne den underliggende rapport.

Screen shot of adding a report to a dashboard.
Sådan føjer du en linket rapport til et betjeningspanel.

Begrænsninger for linkede rapporter

Linkede rapporter kan ikke have metric-filtre eller sekundære dimensioner. Hvis du prøver at tilføje en rapport med et metric-filter eller en sekundær dimension, får du vist et advarselsikon. Hold markøren over ikonet for at se advarselsmeddelelsen. Du kan stadig tilføje rapporten, men den indeholder ikke filteret eller den sekundære dimension.

Du kan kun integrere datavisningen af en rapport i dit betjeningspanel. Hvis du prøver at tilføje en rapport, der bruger en anden visning i tabellen (f.eks. Procent, Effektivitet, Sammenligning eller Pivot), får du vist et advarselsikon. Før markøren hen over ikonet for at se advarselsmeddelelsen. Du kan stadig tilføje rapporten, men den viser kun datavisningen.

Linkede rapporter viser kun de to første metric-kolonner fra dine rapporter. Hvis din rapport indeholder mere end to metrics, vises de ekstra metrics ikke i betjeningspanelet.

Screenshot showing warning that dashboards can only display up to 2 metrics from a linked report.
Advarselsmeddelelse i en linket rapport.

Rediger en widget

For at redigere en eksisterende widget skal du føre markøren hen over widgettitlen og derefter klikke på ikonet Rediger (blyanten).

For at slette en individuel widget skal du føre markøren hen over widgettitlen og derefter klikke på ikonet Luk (X).

Screen shot showing hover on widget title to display edit and delete icons.
Rediger en widget.

Bemærk! Det er ikke muligt at gendanne en widget, når først den er slettet.

Klon en widget

Du kan oprette en nøjagtig kopi af en widget via linket Klon widget. Dette er praktisk, når du ønsker at bruge en widget som grundlag for en anden.

Screenshot of widget editor showing clone widget link.
Klon en widget.

Føj segmenter til dit betjeningspanel

Som det også er tilfældet i Analytics-rapporter, kan du føje segmenter til dit betjeningspanel, hvilket giver dig mulighed for at sammenligne metrics, der er genereret af forskellige sessions- eller brugergrupperinger.

For at redigere et eksisterende segment skal du klikke på segmentetiketten øverst i dit betjeningspanel. Klik på den tomme etiket +Tilføj segment for at tilføje et segment.

Få flere oplysninger om segmenter.

Tilpas betjeningspanelets layout

Klik på linket Tilpas betjeningspanel for at ændre den måde, som dine widgets vises på, og den måde, de anbringes på siden på.

Screenshot showing customize dashboard link located in action bar.
Tilpas betjeningspanelets layout.

Slet et betjeningspanel

Du kan fjerne et betjeningspanel helt ved at klikke på linket Slet betjeningspanel til højre på siden under datovælgeren.

Screenshot of delete dashboard link located in the action bar.
Slet et betjeningspanel.

Del dit betjeningspanel med andre brugere.

Få flere oplysninger om segmenter.

Var denne artikel nyttig?
Hvordan kan vi forbedre siden?