[GA4] Prispôsobenie súhrnných reportov a prehľadu reportov

Vytvárajte a upravujte súhrnné reporty. Prispôsobte report, ktorý sa používateľom zobrazí, keď prejdú do sekcie Reporty.
Tento článok je určený správcom vlastníctiev, ktorí chcú prispôsobiť obsah súhrnných reportovprehľadu reportov.

Ak chcete vytvoriť súhrnný report, zostavte karty súhrnu, ktoré sú definované v podrobných reportoch. Zistite, ako vytvoriť nové karty súhrnu.

Ktorýkoľvek súhrnný report môžete nastaviť ako prehľad reportov.

Na prispôsobenie súhrnných reportov a prehľadu reportov potrebujete mať vo vlastníctve rolu redaktora. Každé vlastníctvo môže mať až 150 vlastných reportov.

Prístup k nástroju na vytváranie reportov

V pravom hornom rohu ľubovoľného reportu kliknite na Prispôsobiť report [Prispôsobiť report] ALEBO postupujte takto:

 1. Dole na ľavom navigačnom paneli kliknite na položku Knižnica. Ak sa Knižnica nezobrazuje, nemáte povolenie na úpravy.
 2. Posuňte zobrazenie nadol na tabuľku Reporty.
 3. Kliknite na + Vytvoriť nový report a vyberte Vytvoriť súhrnný report
  ALEBO
  umiestnite kurzor myši na súhrnný report v tabuľke a kliknite na Viac [].
  Súhrnné reporty majú v stĺpci Typ (druhý stĺpec v tabuľke) údaj Súhrnný report.
 4. Kliknite na jednu z možností v rozbaľovacom zozname:
  • Upraviť, ak chcete upraviť pôvodný report;
  • Vytvoriť kópiu, ak chcete zachovať pôvodný report a otvoriť kópiu na úpravu;
  • Premenovať, ak chcete report premenovať a zadať jeho opis;
  • Nastaviť ako prehľad reportov, ak chcete report nastaviť ako prehľad reportov;
  • Odstrániť, ak chcete report odstrániť z knižnice.

Kliknutím na Upraviť alebo Vytvoriť kópiu zobrazíte nástroj na vytváranie reportov.

Prispôsobenie reportu

Nástroj na vytváranie súhrnného reportu obsahuje dve sekcie: Karty a Šablóna reportu.

Po vykonaní zmien kliknite na Uložiť. Zobrazí sa upozornenie s informáciami o tom, ktoré zbierky obsahujú upravovaný report.

Karty

Karta je dostupná, ak bola definovaná v podrobnom reporte.

 • Presunutím kariet [Indikátor presunutia] zmeníte poradie, v akom sa karty zobrazujú v reporte.
 • Kliknutím na symbol x [Odstrániť] odstránite kartu z reportu.
 • Kliknutím na + Pridať karty pridáte kartu do reportu.
  Ak je podrobný report súčasťou zbierky, danú kartu nájdete na karte Karty súhrnu.
  Ak podrobný report nie je súčasťou zbierky, danú kartu nájdete na karte Ostatné karty.

Šablóna reportu

Ak chcete report odpojiť alebo pripojiť (pozrite si sekciu Prepojené reporty nižšie), kliknite na Odpojiť alebo Prepojiť [Odpojiť]. Po uložení zmien reportu už odpojené objekty nebude možné pripojiť.

Prispôsobenie alebo nastavenie prehľadu reportov

Ktorýkoľvek súhrnný report môžete nastaviť ako prehľad reportov, ako je uvedené vyššie. Okrem toho môžete prejsť na prehľad reportov a prispôsobiť ho pomocou nástroja na vytváranie reportov.

 1. Na ľavom navigačnom paneli kliknite na Reporty.
 2. V pravom hornom rohu obrazovky Prehľad reportov kliknite na Prispôsobiť report [Prispôsobiť report].

Prepojené reporty

Prepojené objekty (napr. prepojené zbierky) dostávajú aktualizácie od Googlu.Ak napríklad Google pridá kartu do súhrnného reportu Akvizícia, karta sa automaticky pridá do všetkých prepojených súhrnných reportov Akvizícia.

Reporty, ktoré vytvoríte zo šablón, sú predvolene prepojené a automaticky dostávajú aktualizácie.

Na zmeny, ktoré ste vykonali vy (alebo iný správca vlastníctva), to nebude mať vplyv. Nebude to mať napríklad vplyv na karty, ktoré ste pridali alebo odstránili vy (alebo iný správca vlastníctva).

Odpojenie

Ak nechcete, aby sa určitý report aktualizoval, môžete ho odpojiť.

Objekty (napr. reporty), ktoré vytvoríte od základu, sú predvolene odpojené.
Ak chcete report odpojiť, kliknite na Odpojiť [Odpojiť] vedľa názvu šablóny. Po uložení zmien reportu už odpojené objekty nebude možné pripojiť.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vyskúšajte tieto ďalšie kroky:

false
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
8091943183647662970
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
69256