[GA4] Apžvalgos ataskaitų ir glaustos ataskaitų informacijos tinkinimas

Kurkite ir redaguokite apžvalgos ataskaitas. Tinkinkite ataskaitą, kurią naudotojai mato perėję į Ataskaitų skiltį.
Šis straipsnis skirtas nuosavybių administratoriams, norintiems tinkinti apžvalgos ataskaitų ir glaustos ataskaitų informacijos turinį.

Jei norite sukurti apžvalgos ataskaitą, turite sudaryti suvestinės korteles, kurios nurodomos išsamiose ataskaitose. Sužinokite, kaip kurti naujas suvestinės korteles.

Bet kurią apžvalgos ataskaitą galite nustatyti kaip glaustą ataskaitų informaciją.

Kad galėtumėte tinkinti apžvalgos ataskaitas ir glaustą ataskaitų informaciją, reikalingas redaktoriaus vaidmuo nuosavybėje. Kiekvienoje nuosavybėje gali būti iki 150 tinkintų ataskaitų.

Prieiga prie ataskaitų kūrimo priemonės

Viršutiniame dešiniajame bet kurios ataskaitos kampe spustelėkite Tinkinti ataskaitą [Ataskaitos tinkinimas] ARBA atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Kairiojoje naršymo juostoje spustelėkite Biblioteka (kairiosios naršymo juostos apačioje).
 2. Slinkite žemyn iki „Ataskaitų“ lentelės.
 3. Spustelėkite +Sukurti naują ataskaitą ir pasirinkite „Sukurti apžvalgos ataskaitą“.
  ARBA
  Užveskite pelės žymeklį virš apžvalgos ataskaitos lentelėje ir spustelėkite Daugiau []. 
  Apžvalgos ataskaitose yra tipas (antrame lentelės stulpelyje) „Apžvalgos ataskaita“.
 4.  Spustelėkite vieną iš išskleidžiamajame meniu pateiktų parinkčių.
  • Redaguoti: galėsite redaguoti pradinę ataskaitą.
  • Sukurti kopiją: galėsite išsaugoti pradinę ataskaitą ir atidaryti jos kopiją, kurią galima redaguoti.
  • Pervardyti: galėsite pervardyti ataskaitą ir pateikti ataskaitos aprašą.
  • Nustatyti kaip glaustą ataskaitų informaciją: galėsite nustatyti ataskaitą kaip glaustą ataskaitų informaciją.
  • Ištrinti: galėsite ištrinti ataskaitą iš bibliotekos.

Spustelėjus Redaguoti arba Sukurti kopiją parodoma ataskaitų kūrimo priemonė.

Ataskaitos tinkinimas

Apžvalgos ataskaitai skirtoje ataskaitų kūrimo priemonėje yra dvi skiltys: „Kortelės“ ir „Ataskaitos šablonas“.

Atlikę visus norimus pakeitimus, spustelėkite Išsaugoti. Bus parodytas įspėjimas, kuriame nurodoma, kuriame rinkinyje yra keičiama ataskaita.

Kortelės

Tam, kad kortelė būtų pasiekiama, ji turi būti nurodyta išsamios informacijos ataskaitoje.

 • Vilkdami korteles [Vilkimo piktograma] pakeiskite jų išdėstymo tvarką, kuria kortelės rodomos ataskaitoje.
 • Spustelėję „x“ [Ištrinti] pašalinkite kortelę iš ataskaitos.
 • Norėdami ataskaitoje pridėti kortelę, spustelėkite + Pridėti kortelių.
  Jei išsami ataskaita įtraukta į rinkinį, kortelę rasite skirtuke Suvestinės kortelės.
  Jei išsami ataskaita į rinkinį neįtraukta, kortelę rasite skirtuke Kitos kortelės.

Ataskaitos šablonas

Jei ataskaitą norite atsieti ar susieti (žr. toliau pateiktą skiltį „Susietos ataskaitos“), spustelėkite Atsieti arba Susieti [atsieti]. Kai išsaugote ataskaitos pakeitimus, ateityje atsietų objektų susieti nebegalima.

Glaustos ataskaitų informacijos tinkinimas arba nustatymas

Bet kurią apžvalgos ataskaitą galite nustatyti kaip glaustą ataskaitų informaciją, kaip aprašyta pirmiau. Be to, galite pereiti į skiltį „Glausta ataskaitų informacija“ ir tinkinti ją naudodami ataskaitų kūrimo priemonę.

 1. Kairiojoje naršymo juostoje spustelėkite Ataskaitos.
 2. Skiltyje „Glausta ataskaitų informacija“, viršutiniame dešiniajame kampe spustelėkite Tinkinti ataskaitą [Ataskaitos tinkinimas].

Susietos ataskaitos

Susieti objektai (pvz., susieti rinkiniai) gauna naujausią informaciją iš „Google“. Pavyzdžiui, jei „Google“ prideda kortelę Įgijimo apžvalgos ataskaitoje, kortelė automatiškai pridedama visose susietose Įgijimo apžvalgos ataskaitose.

Ataskaitos, kurias sukuriate naudodami šablonus, yra susietos pagal numatytuosius nustatymus ir automatiškai gauna naujausią informaciją.

Tai nepaveiks pakeitimų, kuriuos atlikote jūs (arba kitas nuosavybės administratorius). Pavyzdžiui, tai nedaro įtakos kortelėms, kurias pridėjote arba pašalinote jūs (ar kitas nuosavybės administratorius).

Atsiejimas

Jei nenorite, kad ataskaita gautų naujausią informaciją, ją galite atsieti.

Objektai (pvz., ataskaitos), kuriuos sukuriate nuo pradžios, pagal numatytuosius nustatymus yra atsieti.
Jei norite atsieti ataskaitą, šalia šablono pavadinimo spustelėkite Atsieti [atsieti]. Išsaugojus ataskaitos pakeitimus, atsietų objektų ateityje nebegalima susieti.
Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?
false
Paieška
Išvalyti paiešką
Uždaryti paiešką
Google Apps
Pagrindinis meniu
Paieška pagalbos centre
true
69256
false
false