[UA→GA4] Narzędzie do migracji połączeń z Google Ads

Przenoszenie połączeń z Google Ads z usługi Universal Analytics do usługi Google Analytics 4
Ten artykuł jest przeznaczony dla właścicieli witryn lub aplikacji, którzy chcą połączyć swoją usługę Google Analytics 4 z tymi samymi kontami Google Ads, których używają w usłudze Universal Analytics.

Za pomocą tej funkcji możesz szybko importować połączone konta Google Ads z usługi Universal Analytics do połączonej usługi Google Analytics 4.

Co się stanie po zaimportowaniu połączonych kont Google Ads

Po zaimportowaniu połączonych kont Google Ads z usługi Universal Analytics do usługi Google Analytics 4 w raportach Google Analytics 4 zaczną się pojawiać dane z Google Ads.

Dane z usługi Google Analytics 4 są też dostępne na połączonych kontach Google Ads. Aby jednak używać tych danych w Google Ads, musisz się zalogować na konto Google Ads i wykonać odpowiednie czynności (zobacz dalsze kroki).

Instrukcje

Aby importować połączone konta Google Ads, musisz mieć rolę edytora na koncie Analytics .

Uwaga: użytkownik Google Ads z dostępem administracyjnym zatwierdził już wymianę danych z Twoją usługą Universal Analytics. Oznacza to, że nie musisz mieć dostępu administracyjnego. Byłoby to konieczne jedynie przy tworzeniu całkowicie nowego połączenia.
Jeśli masz tylko jedno konto Google Analytics, zostanie ono wybrane domyślnie.
  1. W kolumnie Usługa wybierz usługę w Google Analytics 4.
  2. W kolumnie Usługa kliknij Asystent konfiguracji.
  3. W sekcji Google Ads przejdź do sekcji Połącz z Google Ads i z menu Działania Forward arrow wybierz Importuj z Universal Analytics.
  4. W tabeli wybierz co najmniej 1 połączenie z Google Ads, które chcesz zaimportować do nowej usługi w Google Analytics 4.
  5. Personalizacja reklam jest domyślnie włączona na wszystkich wybranych kontach. Dzięki temu listy odbiorców Google Analytics oraz zdarzenia i parametry remarketingowe będą publikowane na połączonych kontach Google Ads. Możesz wyłączyć to ustawienie w kolumnie Personalizacja reklam.
  6. W prawym górnym rogu kliknij Importuj wybrane połączone konta Google Ads.
  7. Przeczytaj komunikat z prośbą o potwierdzenie i kliknij Potwierdź.

Po zakończeniu importowania pojawi się następujący komunikat z potwierdzeniem: Wybrane połączone konta Google Ads zostały zaimportowane.

Co dalej

Jeśli zdecydujesz się na import wybranych połączonych kont Google Ads, dane z usługi Google Analytics 4 będą dostępne w Google Ads. Aby jednak móc podejmować działania na podstawie tych danych, musisz się zalogować na konto Google Ads i wykonać co najmniej jedną z tych czynności:

Aby korzystać z ulepszonego remarketingu i raportowania, musisz też aktywować Google Signals.

Dlaczego nie widzę mojego konta Google Ads?

Narzędzie do importowania wyświetla tylko te konta Google Ads, które kwalifikują się do zaimportowania do połączonej usługi Google Analytics 4. Jeśli w narzędziu do importowania nie widzisz określonego konta Google Ads, być może jest ono już połączone z usługą Google Analytics 4. Sprawdź, (1) czy masz wybraną właściwą usługę w Google Analytics 4 oraz (2) czy jest ona połączona z odpowiednią usługą w Universal Analytics.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

false
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
false
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
69256