[UA←‏GA4] הכלי להעברת קישורי Google Ads

העברה של קישורי Google Ads מנכס Universal Analytics לנכס Google Analytics 4
המידע במאמר הזה רלוונטי לבעלי אתרים או אפליקציות שרוצים לקשר את נכס Google Analytics 4 שלהם לאותם חשבונות Google Ads שמקושרים לנכס Universal Analytics שלהם.

באמצעות התכונה הזו ניתן לייבא במהירות קישורי Google Ads מנכס Universal Analytics אל נכס Google Analytics 4 המשויך.

מה קורה כשמייבאים קישורי Google Ads

אחרי הייבוא של קישורי Google Ads מנכס Universal Analytics לנכס Google Analytics 4 יתחילו להופיע נתונים מ-Google Ads בדוחות Google Analytics 4.

נתונים מנכס Google Analytics 4 זמינים גם לחשבונות Google Ads מקושרים. עם זאת, כדי להשתמש בנתונים האלה בחשבון Google Ads, צריך להיכנס לחשבון Google Ads ולבצע את הפעולות הנדרשות. (השלבים הבאים)

הוראות

כדי לייבא קישורי Google Ads צריך תפקיד עורך בחשבון Analytics.

הערה: משתמש Google Ads שיש לו הרשאת אדמין כבר אישר את חילופי הנתונים עם נכס Universal Analytics, כך שאין צורך גם בהרשאת אדמין כמו בתרחיש שבו יוצרים קישור חדש לגמרי.
 
אם יש לכם רק חשבון Google Analytics אחד, הוא יסומן מראש.
  1. בדף ניהול, בקטע קישורי מוצרים, לוחצים על קישורים ל-Google Ads.
  2. בוחרים באפשרות ייבוא מ-Universal Analytics בתפריט פעולות.
  3. בטבלה, בוחרים קישור אחד או יותר ל-Google Ads שרוצים לייבא לנכס Google Analytics 4 החדש.
  4. התאמה אישית של מודעות מופעלת כברירת מחדל בכל החשבונות שנבחרו. ההגדרה הזו מאפשרת פרסום של רשימות קהלים ואירועים/פרמטרים של רימרקטינג מ-Google Analytics בחשבונות Google Ads המקושרים. ניתן להשבית את ההגדרה הזו בעמודה התאמה אישית של מודעות.
  5. בפינה השמאלית העליונה לוחצים על ייבוא קישורי Ads שנבחרו.
  6. קוראים את הודעת האישור ולוחצים על אישור.

כשהייבוא יסתיים, תופיע הודעת האישור הבאה: הסתיים הייבוא של קישורי Google Ads.

השלבים הבאים

אם בוחרים לייבא את קישורי Google Ads שנבחרו, הנתונים מנכס Google Analytics 4 יהיו זמינים לשימוש ב-Google Ads. עם זאת, כדי לנקוט פעולה ביחס לנתונים האלה, עדיין צריך להיכנס אל Google Ads ולבצע לפחות אחת מהפעולות הבאות:

כדי להשתמש ברימרקטינג ובדיווח משופרים, צריך גם להפעיל את Google Signals.

למה אני לא רואה את חשבון Google Ads שלי?

בכלי הייבוא מוצגים רק חשבונות Google Ads שאפשר לייבא לנכס Google Analytics 4 המקושר. אם חשבון Google Ads מסוים לא מופיע בכלי הייבוא, ייתכן שהוא כבר מקושר לנכס Google Analytics 4. כמו כן, צריך לוודא (1) שבחרתם את נכס Google Analytics 4 הנכון, וגם (2) שנכס Google Analytics 4 שלכם מקושר לנכס Universal Analytics הנכון.

האם המידע הועיל?

איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

תוכלו לנסות את האפשרויות הבאות:

false
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
התפריט הראשי
1774044280648473395
true
חיפוש במרכז העזרה
true
true
true
true
true
69256