[GA4] Bắt đầu sử dụng Không gian quản lý quảng cáo

Tìm hiểu cách sử dụng Không gian quản lý quảng cáo hiệu quả nhất.

Bạn có thể sử dụng Không gian quản lý quảng cáo trong tài sản Google Analytics 4 để hiểu rõ hơn về hành trình của những người dùng quan trọng nhất. Các báo cáo trong mục này giúp bạn hiểu rõ hơn về lợi tức đầu tư (ROI) của khoản chi tiêu cho hoạt động truyền thông trên tất cả các kênh, đưa ra quyết định sáng suốt khi phân bổ ngân sách và đánh giá các mô hình phân bổ.

Nội dung trong bài viết này:

Trước khi bắt đầu

Để sử dụng Không gian quản lý quảng cáo hiệu quả nhất, bạn cần liên kết tài sản Google Analytics 4 với (các) tài khoản Google Ads của mình. Khi bạn liên kết với Google Ads, các báo cáo trong không gian làm việc Quảng cáo sẽ trình bày dữ liệu chi tiết về chiến dịch trên Google Ads. Tìm hiểu thêm

Giới thiệu về tính năng phân bổ và các mô hình phân bổ

Phân bổ là hành động chỉ định tín dụng chuyển đổi cho các quảng cáo, lượt nhấp và yếu tố trong đường dẫn mà người dùng thực hiện để hoàn thành một lượt chuyển đổi. Mô hình phân bổ có thể là một quy tắc, một bộ quy tắc hoặc thuật toán dựa trên dữ liệu giúp xác định cách chỉ định giá trị đóng góp đối với lượt chuyển đổi cho các điểm tiếp xúc trên lộ trình chuyển đổi.

Báo cáo phân bổ trong Không gian quản lý quảng cáo giúp bạn hiểu rõ hơn về cách các quảng cáo phối hợp với nhau để làm tăng số lượt chuyển đổi. Những báo cáo này cho phép bạn khám phá mô hình phân bổ dựa trên các quy tắc khác nhau và xác định mô hình nào có thể phù hợp nhất với hoạt động kinh doanh của bạn. Tìm hiểu thêm

Giới thiệu về các báo cáo

Tất cả người dùng trong tài sản Google Analytics 4 của bạn đều có thể truy cập vào Không gian quản lý quảng cáo. Các báo cáo trong không gian quản lý quảng cáo có giao diện và chức năng hơi khác với các báo cáo khác của Google Analytics 4. Hiện tại, không gian làm việc Quảng cáo gồm có 4 báo cáo:

  • Tổng quan nhanh về quảng cáo: Xem thông tin tổng quan nhanh về các chỉ số kinh doanh và sau đó xem xét kỹ hơn về các khía cạnh mà bạn muốn khám phá. Tìm hiểu thêm
  • Hiệu suất: Hiểu rõ những kênh và chiến dịch nào nhận được giá trị đóng góp cho lượt chuyển đổi. Tìm hiểu thêm
  • So sánh mô hình: So sánh mức độ ảnh hưởng của các mô hình phân bổ khác nhau tới việc đánh giá các kênh tiếp thị của bạn. Tìm hiểu thêm
  • Đường dẫn chuyển đổi: Xem các đường dẫn chuyển đổi của khách hàng và tìm hiểu cách các mô hình phân bổ chỉ định tín dụng chuyển đổi trên các đường dẫn đó. Tìm hiểu thêm

Bạn có thể sử dụng các báo cáo này để trả lời những câu hỏi như sau:

  • Lượt giới thiệu, cụm từ tìm kiếm và quảng cáo đóng những vai trò gì trong các lượt chuyển đổi?
  • Phải mất bao lâu thì khách hàng mới mua hàng sau lần đầu tiên họ thể hiện sự quan tâm?
  • Những đường dẫn phổ biến nhất mà khách hàng thực hiện để hoàn tất lượt chuyển đổi là gì?

Chọn mô hình phân bổ

Tất cả người dùng đều có thể tùy ý chọn mô hình phân bổ trong các báo cáo của Không gian quản lý quảng cáo. Khi bạn chọn một mô hình phân bổ trong không gian làm việc này, lựa chọn đó không ảnh hưởng đến cách dữ liệu hiển thị với người dùng khác hoặc cách tính toán dữ liệu trong những báo cáo ở bên ngoài không gian làm việc Quảng cáo.

Các báo cáo khác của Google Analytics 4 có chứa dữ liệu về lượt chuyển đổi và doanh thu sử dụng mô hình phân bổ báo cáo ở cấp tài sản. Chỉ những người dùng có vai trò Người chỉnh sửa đối với tài sản này mới có thể thay đổi mô hình phân bổ báo cáo trong phần Quản trị > Cài đặt mô hình phân bổ. Quản trị viên cũng có thể chọn giai đoạn xem lại trong phần Cài đặt mô hình phân bổ. Tìm hiểu thêm

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

false
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
false
false
true
69256
false
false