[GA4] Kom igång med annonsering

Läs om hur du får ut så mycket som möjligt av avsnittet Annonsering

Använd avsnittet Annonsering i din Google Analytics 4-egendom för att få en bättre inblick i de viktigaste användarresorna. Rapporterna i detta avsnitt hjälper dig att få en bättre bild av avkastning på investering från dina medieutgifter i alla kanaler, att fatta välgrundade beslut om budgetfördelning och att utvärdera olika attributionsmodeller.

Innehåll i artikeln:

Innan du börjar

Länka din Google Analytics 4-egendom till dina Google Ads-konton för att få ut så mycket som möjligt av avsnittet Annonsering. Om du länkar till Google Ads visas detaljerad data om dina Google Ads-kampanjer i rapporterna i avsnittet Annonsering. Läs mer

Om attribution och attributionsmodeller

Attribution handlar om att tillskriva ett värde till de annonser, klick och faktorer längs kundens väg som bidrog till konverteringen. En attributionsmodell kan bestå av en eller flera regler eller en datadriven algoritm som avgör hur kontaktpunkter längs konverteringsvägen ska tilldelas ett viktat värde för konverteringar.

Attributionsrapporterna i avsnittet Annonsering ger dig en bättre bild av hur dina annonseringsinsatser samverkar för att leda till konverteringar. Med dessa rapporter kan du utforska olika regelbaserade attributionsmodeller och avgöra vilken som kan fungera bäst för din verksamhet. Läs mer

Om rapporterna

Alla användare i din Google Analytics 4-egendom har åtkomst till avsnittet Annonsering. Rapporter i avsnittet har något annorlunda utseende och funktioner än andra Google Analytics 4-rapporter. Det finns för närvarande fyra rapporter i avsnittet Annonsering:

  • Översiktsbild av annonser: Ger dig en snabb översikt över affärsmätvärden och möjlighet att gräva djupare i områden du vill utforska. Läs mer
  • Resultat: Ta reda på vilka kanaler och kampanjer som har fått tillskrivet konverteringsvärde. Läs mer
  • Modelljämförelse: Jämför hur olika attributionsmodeller påverkar värderingen av dina marknadsföringskanaler. Läs mer
  • Konverteringsvägar: Visar kundernas konverteringsvägar och hur olika attributionsmodeller fördelar tillskrivningsvärdet mellan dessa vägar. Läs mer

Dessa rapporter kan ge dig svar på frågor som:

  • Vilka roller spelade hänvisningar, sökningar och annonser i konverteringarna?
  • Hur lång tid tog det från att kunden först blev intresserad till det att hen köpte produkten?
  • Vilka är de vanligaste vägarna kunderna tar som leder till konverteringar?

Välja en attributionsmodell

Alla användare kan välja attributionsmodeller för personligt bruk i rapporterna i avsnittet Annonsering. När du väljer en attributionsmodell i avsnittet påverkar det inte hur andra användare ser data eller hur data beräknas i rapporter utanför avsnittet Annonsering.

Andra Google Analytics 4-rapporter med konverterings- och intäktsdata använder attributionsmodellsrapportering på egendomsnivå. Endast användare med rollen Redigerare för egendomen kan ändra attributionsmodell för rapportering. Det görs i Administratör, under Datavisning > Attributionsinställningar. I Attributionsinställningar kan administratörer också välja konverteringsperioder. Läs mer

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst:

false
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
8076172430521291521
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
69256