[GA4] Začíname s pracovným priestorom Reklama

Zistite, ako môžete naplno využívať pracovný priestor Reklama.

Pomocou pracovného priestoru Reklama vo vlastníctve v službe Google Analytics 4 môžete získať lepší prehľad o najdôležitejších cestách používateľov. Prehľady v tejto sekcii vám pomôžu lepšie pochopiť návratnosť investícií do médií v rámci všetkých kanálov a prijímať informované rozhodnutia o pridelení rozpočtu a vyhodnotení atribučných modelov.

Obsah tohto článku:

Skôr než začnete

Ak chcete naplno využívať pracovný priestor Reklama, nezabudnite prepojiť svoje vlastníctvo v službe Google Analytics 4 so svojím účtom Google Ads. Po prepojení s účtom Google Ads budú vaše prehľady pracovného priestoru Reklama obsahovať podrobné údaje o kampaniach Google Ads. Ďalšie informácie

Atribúcia a atribučné modely

Atribúcia predstavuje pripísanie kreditu za konverzie jednotlivým reklamám, kliknutiam a faktorom na ceste používateľa ku konverzii. Atribučný model môže byť pravidlo, skupina pravidiel alebo algoritmus založený na údajoch, ktorý určuje spôsob pripisovania kreditu za konverzie bodom kontaktu na konverzných cestách.

Prehľady atribúcie v rámci pracovného priestoru Reklama vám umožňujú lepšie pochopiť, ako vaše reklamné aktivity spolupracujú pri získavaní konverzií. Tieto prehľady vám umožňujú preskúmať rôzne atribučné modely založené na pravidlách a určiť, ktorý z nich môže byť pre vašu firmu najvhodnejší. Ďalšie informácie

Prehľady

Prístup k pracovnému priestoru Reklama majú všetci používatelia vášho vlastníctva v službe Google Analytics 4. Reporty v rámci pracovného priestoru vyzerajú a fungujú trochu inak ako ostatné reporty v službe Google Analytics 4. V pracovnom priestore Reklama sú momentálne k dispozícii štyri reporty:

  • Prehľad stavu reklamy: získajte rýchly prehľad o firemných metrikách a potom sa sústreďte na oblasti, ktoré chcete podrobnejšie preskúmať. Ďalšie informácie
  • Výkon: zistite, ktoré kanály a kampane získali kredit za konverziu. Ďalšie informácie
  • Porovnanie modelov zobrazuje, ako odlišné atribučné modely ovplyvňujú hodnotu vašich marketingových kanálov. Ďalšie informácie
  • Konverzné cesty: pozrite si cesty svojich zákazníkov ku konverzii a zistite, ako jednotlivé atribučné modely rozdeľujú kredit pri týchto cestách. Ďalšie informácie

Pomocou týchto prehľadov napríklad môžete nájsť odpovede na tieto otázky:

  • Aké roly zohrali pri konverziách odkazujúce zdroje, vyhľadávania a reklamy?
  • Koľko času uplynulo medzi počiatočným záujmom zákazníka a jeho nákupom?
  • Ktoré sú najbežnejšie cesty, ktorými zákazníci prechádzajú až ku konverziám?

Výber atribučného modelu

V pracovnom priestore Reklama si atribučné modely pre svoje osobné použitie v prehľadoch môžu vybrať všetci používatelia. Váš výber atribučného modelu v tomto pracovnom priestore nemá vplyv na zobrazovanie údajov iným používateľom ani na výpočet údajov v prehľadoch mimo pracovného priestoru Reklama.

Ostatné prehľady v službe Google Analytics 4 s údajmi o konverziách a výnosoch používajú atribučný model prehľadov na úrovni vlastníctva. Atribučný model prehľadov môžu v sekcii Správca > Nastavenia atribúcie meniť iba používatelia s rolou redaktora. Správcovia môžu v nastaveniach atribúcie vybrať aj dĺžku spätného sledovania. Ďalšie informácie

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

false
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
false
false
true
69256
false
false