[GA4] Začíname s pracovným priestorom Reklama

Ako môžete sekciu Reklama využiť naplno

Pomocou sekcie Reklama vo vlastníctve v službe Google Analytics 4 môžete získať lepší prehľad o najdôležitejších cestách používateľov. Reporty v tejto sekcii vám pomôžu lepšie pochopiť návratnosť investícií do médií v rámci všetkých kanálov, prijímať informované rozhodnutia o pridelení rozpočtu a vyhodnocovať atribučné modely.

Obsah tohto článku:

Skôr než začnete

Ak chcete sekciu Reklama využiť naplno, nezabudnite pripojiť vlastníctvo v službe Google Analytics 4 k účtu Google Ads. Po pripojení k účtu Google Ads budú vaše reporty v sekcii Reklama obsahovať podrobné údaje o kampaniach Google Ads. Ďalšie informácie

Atribúcia a atribučné modely

Atribúcia predstavuje pripísanie kreditu za konverzie jednotlivým reklamám, kliknutiam a faktorom na ceste používateľa ku konverzii. Atribučný model môže byť pravidlo, skupina pravidiel alebo algoritmus založený na údajoch, ktorý určuje spôsob pripisovania kreditu za konverzie bodom kontaktu na konverzných cestách.

Reporty atribúcie v sekcii Reklama vám umožňujú lepšie pochopiť, ako vaše reklamné aktivity spolupracujú pri dosahovaní konverzií. Tieto reporty vám umožňujú preskúmať rôzne atribučné modely založené na pravidlách a určiť, ktorý z nich môže byť pre vašu firmu najvhodnejší. Ďalšie informácie

Reporty

Prístup k sekcii Reklama majú všetci používatelia vášho vlastníctva v službe Google Analytics 4. Reporty v rámci tejto sekcie vyzerajú a fungujú trochu inak ako ostatné reporty v službe Google Analytics 4. V sekcii Reklama sú momentálne k dispozícii štyri reporty:

  • Prehľad stavu reklamy: získajte rýchly prehľad o firemných metrikách a potom sa sústreďte na oblasti, ktoré chcete podrobnejšie preskúmať. Ďalšie informácie
  • Výkon: zistite, ktoré kanály a kampane získali kredit za konverziu. Ďalšie informácie
  • Porovnanie modelov zobrazuje, ako odlišné atribučné modely ovplyvňujú hodnotu vašich marketingových kanálov. Ďalšie informácie
  • Konverzné cesty: pozrite si cesty svojich zákazníkov ku konverzii a zistite, ako jednotlivé atribučné modely rozdeľujú kredit pri týchto cestách. Ďalšie informácie

Pomocou týchto reportov napríklad môžete nájsť odpovede na tieto otázky:

  • Aké roly zohrali pri konverziách odkazujúce zdroje, vyhľadávania a reklamy?
  • Koľko času uplynulo medzi počiatočným záujmom zákazníka a jeho nákupom?
  • Ktoré sú najbežnejšie cesty, ktorými zákazníci prechádzajú až ku konverziám?

Výber atribučného modelu

V sekcii Reklama si atribučné modely na osobné použitie v reportoch môžu vybrať všetci používatelia. Váš výber atribučného modelu v tejto sekcii nemá vplyv na zobrazovanie údajov iným používateľom ani na výpočet údajov v reportoch mimo sekcie Reklama.

Ostatné reporty v službe Google Analytics 4 s údajmi o konverziách a výnosoch používajú atribučný model reportov na úrovni vlastníctva. Atribučný model reportov môžu v rámci sekcie Správca v sekcii Zobrazenie údajov > Nastavenia atribúcie meniť iba používatelia s rolou redaktora pre vlastníctvo. Správcovia môžu v nastaveniach atribúcie vybrať aj dĺžku sledovania konverzie. Ďalšie informácie

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vyskúšajte tieto ďalšie kroky:

false
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
9814926750420351913
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
69256