[GA4] תחילת העבודה עם פרסום

איך להפיק את המקסימום מהקטע 'פרסום'

אתם יכולים להשתמש בקטע פרסום בנכס Google Analytics 4 כדי לקבל תובנות נוספות לגבי התהליכים החשובים ביותר שעוברים המשתמשים. הדוחות בקטע הזה עוזרים לכם להבין טוב יותר את ההחזר על ההשקעות שלכם (החזר ROI) במדיה בכל הערוצים, לקבל החלטות מושכלות בנוגע להקצאת התקציב ולהעריך מודלים של שיוך (Attribution).

במאמר זה:

לפני שמתחילים

כדי להפיק את המקסימום מהקטע פרסום, כדאי לקשר את נכס Google Analytics 4 לחשבונות Google Ads. כשמקשרים את הנכס ל-Google Ads, הדוחות בקטע פרסום כוללים נתונים מפורטים על הקמפיינים ב-Google Ads. מידע נוסף

מידע על שיוך (Attribution) ועל מודלים של שיוך

שיוך (Attribution) הוא ייחוס קרדיט על המרות למודעות, לקליקים ולגורמים שונים לאורך נתיב ההמרות של המשתמש. מודל שיוך (Attribution) יכול להיות כלל, קבוצת כללים או אלגוריתם מבוסס-נתונים. המודל הזה קובע את אופן השיוך של הקרדיט על ההמרות לנקודות המגע עם הלקוח בנתיבי ההמרות.

דוחות השיוך (Attribution) בקטע פרסום מאפשרים לכם להבין טוב יותר איך מאמצי הפרסום שלכם פועלים יחד להגדלת מספר ההמרות. בעזרת הדוחות האלה תוכלו לגלות מודלים שונים של שיוך שמבוססים על כללים, ולקבוע איזה מודל הכי מתאים לעסק שלכם. מידע נוסף

מידע על הדוחות

כל המשתמשים בנכס Google Analytics 4 יכולים לגשת לקטע פרסום. יש כמה הבדלים קלים בין הדוחות בקטע הזה לדוחות האחרים ב-Google Analytics 4, מבחינת המראה הכללי והפונקציונליות שלהם. כרגע יש 4 דוחות בקטע פרסום:

  • תמונת מצב של הפרסום: סקירה כללית מהירה של מדדי העסק והעמקה בתחומים שרוצים לחקור. מידע נוסף
  • ביצועים: פרטים לגבי הערוצים והקמפיינים שקיבלו קרדיט על המרות. מידע נוסף
  • השוואת מודלים: השוואה כיצד מודלים שונים של שיוך (Attribution) משפיעים על הערכת ערוצי השיווק. מידע נוסף
  • נתיבי המרות: הצגת נתיבי ההמרות של הלקוחות, והסבר על האופן שבו מודלים שונים של שיוך (Attribution) מחלקים את הקרדיט בנתיבים האלה. מידע נוסף

אפשר להשתמש בדוחות האלה כדי להשיב על שאלות כמו:

  • איך הפניות, חיפושים ומודעות במסלול להמרה משפיעים על התנהגות המשתמש?
  • כמה זמן עבר מההתעניינות הראשונית של הלקוח ועד לרכישה?
  • מהם הנתיבים הכי נפוצים שלקוחות עוברים בהם בדרך להמרה?

בחירת מודל שיוך

כל המשתמשים יכולים לבחור מודלים של שיוך לשימוש אישי בדוחות בקטע פרסום. כשבוחרים מודל שיוך בקטע הזה, אין לכך השפעה על האופן שבו משתמשים אחרים רואים נתונים, או על אופן החישוב של הנתונים בדוחות שמחוץ לקטע פרסום.

הדוחות האחרים ב-Google Analytics 4 עם נתוני המרות והכנסות מתבססים על מודל השיוך לדיווח ברמת הנכס. רק משתמשים שיש להם הרשאת עריכה בנכס יכולים לשנות את מודל השיוך של הדוחות דרך הדף ניהול, בקטע 'תצוגת נתונים' > 'הגדרות שיוך (Attribution)'. אדמינים יכולים גם לבחור חלונות המרה בהגדרות השיוך. מידע נוסף

האם המידע הועיל?

איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

תוכלו לנסות את האפשרויות הבאות:

false
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
התפריט הראשי
13987928106456734863
true
חיפוש במרכז העזרה
true
true
true
true
true
69256