[GA4] Začínáme se sekcí Inzerce

Sekci Inzerce ve službě v Google Analytics 4 můžete použít k tomu, abyste získávali statistiky o nejdůležitějších cestách uživatelů. Díky přehledům v této sekci lépe porozumíte návratnosti investic do médií ve všech kanálech, budete moci informovaně rozhodovat o alokaci rozpočtu a vyhodnocovat atribuční modely.

Obsah tohoto článku:

Než začnete

Pokud chcete zobrazovat přehledy v sekci Inzerce, musíte službu v Google Analytics 4 propojit s reklamní službou Google.

Pokud chcete zobrazit přehledy pro inzerenty, propojte svou službu s kteroukoli z těchto možností:

Pokud chcete zobrazit přehled reklam majitele obsahu, propojte svou službu s kteroukoli z těchto možností:

Atribuce a atribuční modely

Attribution is the act of assigning credit for important user actions to different ads, clicks, and factors along the user's path to completing the action.

An attribution model can be a rule, a set of rules, or a data-driven algorithm that determines how credit is assigned to touchpoints along a user's path to completing important actions.

Díky přehledům atribuce v sekci Inzerce lépe pochopíte, jak reklamní úsilí přispívá ke zvýšení počtu akcí klíčový událostí. Přehledy vám umožňují sledovat různé atribuční modely založené na pravidlech a určit, který z nich funguje pro vaši firmu nejlépe. Další informace najdete v článku Začínáme s atribucí.

Přehledy

Po propojení služby v Google Analytics 4 s inzertní službou Google budou mít všichni uživatelé vaší služby v Google Analytics 4 přístup k sekci Inzerce. Přehledy v této sekci vypadají a fungují trochu jinak než ostatní přehledy Google Analytics 4. V sekci Inzerce jsou k dispozici následující přehledy:

Pomocí těchto přehledů můžete zodpovědět otázky, jako jsou:

 • Jakou roli hrály v klíčových událostech odkazující zdroje, vyhledávání a reklamy?
 • Kolik času uplynulo mezi prvotním projevem zákazníkova zájmu a uskutečněním nákupu?
 • Kterými trasami dospějí zákazníci nejčastěji ke klíčovým akcím?

Vyberte nastavení atribuce

The Attribution settings page lets you choose how Google Analytics assigns credit to different ads, clicks, and other factors before users trigger key events and Google Ads web conversions.

To select attribution settings:

 1. Sign in to Google Analytics.
 2. V části Administrátor, under Data display, click Attribution settings.
  Předchozí odkaz otevře službu v Analytics, kterou jste používali naposledy. Službu můžete změnit pomocí výběru služby.
  Musíte mít roli marketingového specialisty nebo vyšší.na úrovni služby, pokud chceteselect the attribution settings.
 3. Select these attribution settings:
 4. Click Save.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
false
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka