[GA4] Začínáme s pracovním prostorem Inzerce

Jak využít pracovní prostor Inzerce na maximum

Pracovní prostor Inzerce ve službě Google Analytics 4 používejte k tomu, abyste získávali statistiky o nejdůležitějších cestách uživatelů. Díky přehledům v této sekci lépe porozumíte navrátnosti investic do médií ve všech kanálech, budete moci informovaně rozhodovat o alokaci rozpočtu a vyhodnocovat atribuční modely.

Obsah tohoto článku:

Než začnete

Pokud chcete pracovní prostor Inzerce využívat na maximum, postarejte se o propojení služby Google Analytics 4 se svými účty Google Ads. Až službu propojíte s účty Google Ads, budete mít v pracovním prostoru Inzerce podrobné přehledy dat o kampaních Google Ads. Další informace

Atribuce a atribuční modely

Atribuce slouží k přiřazení kreditu za konverze jednotlivým reklamám, kliknutím a faktorům, které se vyskytují na trase uživatele k dokončení konverze. Atribuční model představuje pravidlo, soubor pravidel nebo algoritmus založený na datech, který určuje, jak bude jednotlivým kontaktním bodům na konverzních trasách přiřazován kredit za konverze.

Díky přehledům atribuce v inzertním pracovním prostoru lépe pochopíte, jak reklamní úsilí přispívá ke zvýšení počtu konverzí. Přehledy vám umožňují sledovat různé atribuční modely založené na pravidlech a určit, který z nich funguje pro vaši firmu nejlépe. Další informace

Přehledy

K pracovnímu prostoru Inzerce mají přístup všichni uživatelé vaší služby Google Analytics 4. Přehledy v pracovním prostoru vypadají a fungují trochu jinak než ostatní přehledy Google Analytics 4. V současnosti jsou v pracovním prostoru Inzerce čtyři přehledy:

  • Přehled stavu inzerce nabízí stručný souhrn firemních metrik. Následně se můžete blíže podívat na oblasti, které vás zajímají. Další informace
  • Výkon: Zjistěte, které kanály a kampaně získaly kredit za konverzi. Další informace
  • Porovnání modelů ukazuje, jaký měly různé atribuční modely dopad na ocenění vašich marketingových kanálů. Další informace
  • Konverzní trasy vám umožní sledovat konverzní trasy zákazníků a porozumět tomu, jak na těchto trasách různé atribuční modely přiřazují kredit. Další informace

Pomocí těchto přehledů můžete zodpovědět otázky, jako jsou:

  • Jakou roli hrály v konverzích odkazující zdroje, vyhledávání a reklamy?
  • Kolik času uplynulo mezi prvotním projevem zájmu a uskutečněním nákupu?
  • Kterými trasami dospějí zákazníci nejčastěji ke konverzi?

Výběr atribučního modelu

Všichni uživatelé si v přehledech v pracovním prostoru Inzerce mohou vybrat atribuční modely, které chtějí používat. Když si v tomto pracovním prostoru vyberete atribuční model, nebude to mít vliv na to, jak se data zobrazí ostatním uživatelům, ani na způsob výpočtu dat v přehledech mimo pracovní prostor Inzerce.

Ostatní přehledy Google Analytics 4 s daty o konverzích a tržbách využívají atribuční model pro přehledy na úrovni služby. Atribuční model přehledů mohou v nabídce Správce > Nastavení atribuce změnit pouze uživatelé s rolí editora. Administrátoři mohou v nastavení atribuce vybrat také dobu sledování konverzí. Další informace

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

false
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
true
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true
true
true
69256