[GA4] Първи стъпки с „Рекламиране“

Научете как да се възползвате максимално от раздела „Рекламиране“

Използвайте раздела Рекламиране в собствеността си в Google Анализ 4, за да получавате повече статистически данни за най-важните пътища на потребителите. Отчетите в този раздел Ви помагат да разбирате по-добре възвръщаемостта на инвестициите в разходи за медии във всички канали, да вземате информирани решения за разпределяне на бюджета и да оценявате моделите на приписване.

В тази статия:

Преди да започнете

За да се възползвате максимално от раздела Рекламиране, не забравяйте да свържете собствеността си в Google Анализ 4 с профилите си в Google Ads. Когато се свържете с Google Ads, отчетите Ви в раздела Рекламиране ще съдържат подробни данни за кампаниите в Google Ads. Научете повече

Всичко за приписването и моделите на приписване

Приписването е присвояването на заслугата за реализациите към различни реклами, кликвания и други фактори по пътя на потребителя към осъществяването на реализация. Моделът на приписване може да е правило, набор от правила или управляван от данни алгоритъм, който определя по какъв начин заслугата за реализациите се приписва на точки на съприкосновение в пътищата до реализация.

Отчетите за приписването в раздела Рекламиране Ви помагат да разбирате по-добре как рекламните Ви усилия работят заедно, за да стимулират реализации. Тези отчети Ви дават възможност да изследвате различни модели на приписване въз основа на правила и да определяте кой от тях може да е най-подходящ за бизнеса Ви. Научете повече

Всичко за отчетите

Всички потребители на собствеността Ви в Google Анализ 4 имат достъп до раздела Рекламиране. Отчетите в него изглеждат и функционират малко по-различно от другите отчети в Google Анализ 4. Понастоящем в раздела Рекламиране има 4 отчета:

  • Моментна снимка на рекламирането: Получете бързо общ преглед на показателите за бизнеса и след това разгледайте по-задълбочено областите, които искате да изследвате. Научете повече
  • Ефективност: Разберете кои канали и кампании са получили заслуга за реализации. Научете повече
  • Сравняване на модели: Сравнявайте въздействието на различните модели на приписване върху оценяването на маркетинговите Ви канали. Научете повече
  • Пътища до реализация: Преглеждайте пътищата на клиентите Ви до реализация и научете как различните модели на приписване разпределят заслугата в тях. Научете повече

Използвайте тези отчети, за да намерите отговорите на въпроси, като например:

  • Каква роля за реализациите играят препратките, търсенията и рекламите?
  • Колко време е изминало между началния интерес на клиента и покупката му?
  • Кои са най-честите пътища, по които клиентите стигат до реализация?

Избиране на модел на приписване

Всички потребители могат да избират модели на приписване за собствено ползване в рамките на отчетите в раздела Рекламиране. Избирането на модел на приписване в него не засяга начина, по който другите потребители виждат данните, нито как данните се изчисляват в отчети извън раздела Рекламиране.

Другите отчети в Google Анализ 4 с данни за реализациите и приходите използват модела на приписване за отчитането на ниво собственост. Само потребители с роля на редактор в собствеността могат да променят модела на приписване за отчитане в Администриране под Показване на данни > Настройки за приписването. Администраторите могат също така да избират прозорците на реализациите от настройките за приписването. Научете повече

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Изпробвайте следните стъпки:

false
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
8403021778961807250
true
Търсене в Помощния център
true
true
true
true
true
69256