[GA4] Първи стъпки с „Рекламиране“

Научете как да се възползвате максимално от работното пространство „Рекламиране“

Използвайте работното пространство Рекламиране в собствеността си в Google Анализ 4, за да получавате повече статистически данни за най-важните пътища на потребителите. Отчетите в тази секция Ви помагат да разбирате по-добре възвръщаемостта на инвестициите в разходи за медии във всички канали, да вземате информирани решения за разпределяне на бюджета и да оценявате моделите на приписване.

В тази статия:

Преди да започнете

За да се възползвате максимално от работното пространство Рекламиране, не забравяйте да свържете собствеността си в Google Анализ 4 с профилите си в Google Ads. Когато се свържете с Google Ads, отчетите Ви в работното пространство Рекламиране ще съдържат подробни данни за кампаниите в Google Ads. Научете повече

Всичко за приписването и моделите на приписване

Приписването е присвояването на заслугата за реализациите на различни реклами, кликвания и други фактори по пътя на потребителя към осъществяването на реализация. Моделът на приписване може да е правило, набор от правила или управляван от данни алгоритъм, който определя по какъв начин заслугата за реализациите се приписва на точки на съприкосновение в пътищата до реализация.

Отчетите за приписването в работното пространство Рекламиране Ви помагат да разбирате по-добре как рекламните Ви усилия работят заедно, за да стимулират реализации. Тези отчети Ви дават възможност да изследвате различни модели на приписване въз основа на правила и да определяте кой от тях може да е най-подходящ за бизнеса Ви. Научете повече

Всичко за отчетите

Всички потребители на собствеността Ви в Google Анализ 4 имат достъп до работното пространство Рекламиране. Отчетите в него изглеждат и функционират малко по-различно от другите отчети в Google Анализ 4. Понастоящем в работното пространство Рекламиране има 3 отчета:

  • Моментна снимка на рекламирането: Получете бързо общ преглед на показателите за бизнеса и след това разгледайте по-задълбочено областите, които искате да изследвате. Научете повече
  • Сравняване на модели: Сравнявайте въздействието на различните модели на приписване върху оценяването на маркетинговите Ви канали. Научете повече
  • Пътища до реализация: Преглеждайте пътищата на клиентите Ви до реализация и научете как различните модели на приписване разпределят заслугата в тях. Научете повече

Използвайте тези отчети, за да намерите отговорите на въпроси, като например:

  • Каква роля за реализациите играят препратките, търсенията и рекламите?
  • Колко време е изминало между началния интерес на клиента и покупката му?
  • Кои са най-честите пътища, по които клиентите стигат до реализация?

Избиране на модел на приписване

Всички потребители могат да избират модели на приписване за собствено ползване в рамките на отчетите в работното пространство Рекламиране. Избирането на модел на приписване в него не засяга начина, по който другите потребители виждат данните, нито как данните се изчисляват в отчети извън работното пространство Рекламиране.

Другите отчети в Google Анализ 4 с данни за реализациите и приходите използват модела на приписване за отчитането на ниво собственост. Само потребители с роля на редактор в собствеността могат да променят модела на приписване за отчитане в Администриране > Настройки за приписването. Администраторите могат също така да избират прозорците за ретроспективен преглед от настройките за приписването. Научете повече

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
false
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
69256
false
false