[GA4] Pierwsze kroki z sekcją Reklamy

Korzystając z sekcji Reklamy w usłudze w Google Analytics 4, możesz uzyskiwać więcej informacji o najważniejszych ścieżkach użytkowników. Raporty z tej sekcji pozwolą Ci lepiej poznać zwrot z inwestycji w przypadku wydatków na media we wszystkich kanałach, podejmować świadome decyzje o rozdzielaniu budżetu i oceniać modele atrybucji.

Tematy w tym artykule:

Zanim zaczniesz

Aby wyświetlać raporty w sekcji Reklamy, musisz połączyć usługę w Google Analytics 4 z usługą reklamową Google.

Aby wyświetlać raporty reklamodawców, połącz swoją usługę z jedną z tych usług:

Aby wyświetlać raport Reklamy wydawcy, połącz swoją usługę z jedną z tych usług:

Atrybucja i jej modele

Attribution is the act of assigning credit for important user actions to different ads, clicks, and factors along the user's path to completing the action.

An attribution model can be a rule, a set of rules, or a data-driven algorithm that determines how credit is assigned to touchpoints along a user's path to completing important actions.

Raporty atrybucji w sekcji Reklamy pozwalają lepiej zrozumieć, jak poszczególne czynności reklamowe współdziałają ze sobą przy generowaniu działań powodujących kluczowe zdarzenia. Raporty te umożliwiają Ci poznanie różnych modeli atrybucji działających na podstawie reguł i ustalenie, który z nich może się najlepiej sprawdzić w przypadku Twojej firmy. Dowiedz się więcej o atrybucji i jej modelowaniu.

Raporty

Gdy połączysz usługę w Google Analytics 4 z usługą reklamową Google, wszyscy użytkownicy Twojej usługi w Google Analytics 4 będą mieli dostęp do sekcji Reklamy. Znajdujące się w niej raporty wyglądają i działają nieco inaczej niż pozostałe raporty Google Analytics 4. W sekcji Reklamy dostępne są następujące raporty:

Dzięki tym raportom możesz uzyskać odpowiedzi na pytania w rodzaju:

  • Jaki rolę w kluczowych zdarzeniach odegrały odesłania, wyszukiwania i reklamy?
  • Ile czasu minęło od początkowego przyciągnięcia uwagi klienta do zakupu?
  • Jakie są najczęstsze ścieżki klientów do kluczowych zdarzeń?

Wybierz ustawienia atrybucji

The Attribution settings page lets you choose how Google Analytics assigns credit to different ads, clicks, and other factors before users trigger key events and Google Ads web conversions.

To select attribution settings:

  1. Sign in to Google Analytics.
  2. In Admin, under Data display, click Attribution settings.
  3. Select these attribution settings:
  4. Click Save.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
false
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne