[GA4] İlişkilendirme ayarlarını seçme

Mülkünüz için raporlama ilişkilendirme modelini ve dönüşüm aralığını seçin.

İlişkilendirme, bir kullanıcının dönüşüm gerçekleştirene kadar izlediği yollardaki farklı reklamlara, tıklamalara ve faktörlere dönüşüm kredisi atama işlemidir. Bir Google Analytics 4 mülkünde Düzenleyici rolüne sahipseniz mülkünüz için ilişkilendirmeyi etkileyen şu 4 ayarı düzenleyebilirsiniz: raporlama ilişkilendirme modeli, Google Ads ile paylaşılan web dönüşümleri için kredi almaya uygun kanallar ve (1) edinme dönüşüm etkinlikleri ile (2) tüm diğer dönüşüm etkinlikleri için dönüşüm aralıkları.

Bu makalede ele alınan konular:

Raporlama ilişkilendirme modeli hakkında

İlişkilendirme modeli, dönüşüm yollarındaki temas noktalarına dönüşüm kredilerinin nasıl atanacağını belirleyen bir kural, kural dizisi veya veriye dayalı bir algoritma olabilir. İlişkilendirme ayarları bölümünde veriye dayalı ilişkilendirmeyi, ücretli ve organik kanallarda kurala dayalı modelleri (ör. Ücretli ve organik kanallarda zamana bağlı azalma) veya Google ücretli kanalları son tıklaması modelini seçebilirsiniz. İlişkilendirme ve ilişkilendirme modelleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Not: İlk tıklama, doğrusal, zamana bağlı azalma ve konuma dayalı ilişkilendirme modelleri Kasım 2023'ten itibaren kullanılamamaktadır. Desteği sonlandırılan modeller hakkında daha fazla bilgi edinin.

Analytics mülkünüzde ve bağlı tüm Firebase projelerinin dönüşüm raporlarında yer alan dönüşüm kredisini hesaplamak üzere kullanmak istediğiniz ilişkilendirme modelini seçmek için Raporlama ilişkilendirme modeli bölümünü kullanın. İlişkilendirme modelinde yapılacak değişiklik geçmiş ve gelecekteki verilere uygulanır.

Bu değişiklikler, etkinlik kapsamlı trafik boyutlarının (ör. kaynak, aracı, kampanya ve varsayılan kanal grubu) kullanıldığı tüm raporlara yansıtılır. Etkilenen raporlar arasında Dönüşüm ayrıntıları raporları ve Explorations yer alır. Explorations'da ilişkilendirmeyle uyumlu olan boyutların tam listesini görebilirsiniz. Oturum kaynağı veya Kullanıcıyla ilk ilişkilendirilen aracı gibi kullanıcı ve oturum kapsamlı trafik boyutları, raporlama ilişkilendirme modelindeki değişikliklerden etkilenmez.

Not: İlişkilendirme modelleri farklı tarihlerde kullanıma sunulmuştur (aşağıya bakın). Yani bir modelin "başlangıç tarihinden" önceki bir zaman aralığını içeren bir tarih aralığı seçerseniz verilerin bir kısmını görürsünüz.

  • Ücretli ve organik kanallarda veriye dayalı ilişkilendirme: 1 Kasım 2021
  • Ücretli ve organik kanallarda kurala dayalı modeller: 14 Haziran 2021

Seçtiğiniz ilişkilendirme modeline göre, etkinlik kapsamlı trafik boyutlarıyla kullanıldığında aşağıdaki metriklerde değişiklikler olduğunu görebilirsiniz: Dönüşümler, Toplam gelir, Satın alma geliri ve Toplam reklam geliri. Son tıklama olmayan bir ilişkilendirme modeline geçiş yaptığınızda bu sütunlarda ilk kez ondalık değerler veya "kesirli kredi" görebilirsiniz. Bunun nedeni, belirli bir dönüşümün kredisinin, seçtiğiniz ilişkilendirme modeline göre, katkıda bulunan reklam etkileşimleri arasında dağıtılmasıdır.

Örnek
Doğrusal modeli seçtiniz. Bir kullanıcı, anahtarkelime1 > anahtarkelime2 yolunu izleyip dönüşüm gerçekleştirdi. Bu durumda her anahtar kelime o dönüşüm için Dönüşümler sütununda 0,5 gösterir.
Reklamcılık > İlişkilendirme raporları, mülk düzeyinde seçtiğiniz raporlama ilişkilendirme modelinden etkilenmez. Görüntüleyen rolüne sahip olan tüm kullanıcılar, ilişkilendirme modelini Model karşılaştırması ve Dönüşüm yolları raporlarında ayarlayabilir.

Google Ads ile paylaşılan dönüşümler için kredi alabilen kanallar hakkında

Google Analytics dönüşümleri, bağlı Google Ads hesaplarına aktarılabilir. Bu ayar, Google Ads ile paylaşılan web dönüşümleri için dönüşüm kredisi almaya uygun kanalları seçmenize olanak tanır.

  • Google Ücretli Kanalları: Yalnızca Google Ads ücretli kanalları dönüşüm kredisi almaya uygundur.
  • Ücretli ve Organik Kanallar: Ücretli ve organik kanallar dönüşüm kredisi almaya uygundur ancak Google Ads hesaplarınızda yalnızca Google Ads kanallarına atanan kredi görünür.

Bu ayar değiştirildiğinde yeni ayar yalnızca değişiklik tarihinden sonra, tüm bağlı Google Ads hesapları için geçerli olur. Bu durum, teklif verme ve raporlama için Google Ads'e aktardığınız dönüşümleri etkileyebilir. Bu değişikliklerin Google Ads kampanya ve raporlarınıza yansıması birkaç günü bulabilir. Bu ayar, Google Analytics 4'te raporlamayı etkilemez.

Dönüşümleri Google Ads'e aktarma hakkında daha fazla bilgi edinin.

Dönüşüm aralığı hakkında

Dönüşümler, kullanıcıların reklamınızla etkileşime geçmesinden günler veya haftalar sonra gerçekleşebilir.

Dönüşüm aralığı, temas noktasının ilişkilendirme kredisine uygun olması için geçmişe yönelik ne kadarlık sürenin temel alınacağını belirler. Örneğin, 30 günlük bir dönüşüm aralığı seçerseniz 30 Ocak'taki dönüşümler yalnızca 1-30 Ocak arasındaki temas noktalarıyla ilişkilendirilir.

Dönüşüm aralığı, tüm ilişkilendirme modelleri ve tüm dönüşüm türleri için geçerlidir. Dönüşüm aralığındaki değişiklikler, değişikliği yaptığınız tarihten itibaren uygulanır ve Analytics mülkünüzdeki tüm raporlara yansıtılır.

Müşteri edinme dönüşüm etkinlikleri (first_open ve first_visit) için varsayılan dönüşüm aralığı 30 gündür. Farklı ilişkilendirme ihtiyaçlarınız varsa 7 güne geçebilirsiniz.

Diğer tüm dönüşüm etkinlikleri için varsayılan dönüşüm aralığı 90 gündür. 30 veya 60 günü de seçebilirsiniz.

Not: Seçilen dönüşüm aralığı, oturum ilişkilendirme için de geçerli olur.

İlişkilendirme ayarlarını seçin

Google Analytics 4 mülkünün ilişkilendirme modelini ve dönüşüm aralığını seçmek için mülkte düzenleyici veya yönetici rolüne sahip olmanız gerekir.

  1. Yönetici bölümündeki Veri görüntüleme altında İlişkilendirme ayarları'nı tıklayın.
  2. Raporlama ilişkilendirme modeli bölümünde, açılır menüden bir ilişkilendirme modeli seçin. Rapor ilişkilendirme modelleri hakkında daha fazla bilgi edinin.
  3. Dönüşüm aralığı bölümünde, müşteri edinme dönüşüm etkinliklerinin ve diğer tüm dönüşüm etkinliklerinin dönüşüm aralıklarını seçin. Diğer tüm dönüşüm etkinlikleri seçeneği, oturum ilişkilendirme ayarlarını da kontrol eder.
  4. Kaydet'i tıklayın.

Bu ilişkilendirme ayarları, Reklamcılık bölümündeki raporlarda seçilen ilişkilendirme modellerini etkilemez. Tüm kullanıcılar, Reklamcılık bölümündeki raporlarda kişisel kullanımları için ilişkilendirme modelleri seçebilir. Reklamcılık bölümünde bir ilişkilendirme modeli seçtiğinizde bu model, diğer kullanıcıların verileri görme şeklini veya Reklamcılık bölümünün dışındaki raporlarda verilerin hesaplanma yöntemini etkilemez.

Bu size yardımcı oldu mu?

Bunu nasıl iyileştirebiliriz?
Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü