[GA4] İlişkilendirme ayarlarını seçme

Mülkünüz için raporlama ilişkilendirme modelini ve yeniden inceleme aralığını seçin.

İlişkilendirme, bir kullanıcının dönüşüm gerçekleştirene kadar izlediği yollardaki farklı reklamlara, tıklamalara ve faktörlere dönüşüm kredisi atama işlemidir. Bir Google Analytics 4 mülkünde Düzenleyici rolüne sahipseniz mülkünüz için ilişkilendirmeyi etkileyen şu 3 ayarı belirleyebilirsiniz: raporlama ilişkilendirme modeli ve (1) müşteri edinme dönüşüm etkinlikleri ile (2) tüm diğer dönüşüm etkinlikleri için yeniden inceleme aralıkları.

Bu makalede ele alınan konular:

Raporlama ilişkilendirme modeli hakkında

İlişkilendirme modeli, dönüşüm yollarındaki temas noktalarına dönüşüm kredilerinin nasıl atanacağını belirleyen bir kural, kural dizisi veya veriye dayalı bir algoritma olabilir. İlişkilendirme ayarları bölümünde veriye dayalı ilişkilendirmeyi, kanallar arası kurala dayalı modelleri (ör. Kanallar arası zamana bağlı azalma) veya Ads öncelikli son tıklama modelini seçebilirsiniz. İlişkilendirme ve ilişkilendirme modelleri hakkında daha fazla bilgi

Analytics mülkünüzde ve bağlı tüm Firebase projelerinin dönüşüm raporlarında yer alan dönüşüm kredisini hesaplamak üzere kullanmak istediğiniz ilişkilendirme modelini seçmek için Raporlama ilişkilendirme modeli bölümünü kullanın. İlişkilendirme modelinde yapılacak değişiklik hem geçmişteki hem gelecekteki verilere uygulanır.

Bu değişiklikler, etkinlik kapsamlı trafik boyutlarının (ör. Kaynak, Aracı, Kampanya ve Varsayılan kanal gruplaması) kullanıldığı tüm raporlara yansıtılır. Etkilenen raporlar arasında Dönüşüm ayrıntıları raporları ve Explorations yer alır. Explorations'da ilişkilendirmeyle uyumlu olan boyutların tam listesini görebilirsiniz. Oturum kaynağı veya Kullanıcıyla ilk ilişkilendirilen aracı gibi kullanıcı ve oturum kapsamlı trafik boyutları, raporlama ilişkilendirme modelindeki değişikliklerden etkilenmez.

Not: İlişkilendirme modelleri farklı tarihlerde kullanıma sunulmuştur (aşağıya bakın). Yani bir modelin "başlangıç tarihinden" önceki bir zaman aralığını içeren bir tarih aralığı seçerseniz verilerin bir kısmını görürsünüz.

  • Kanallar arası veriye dayalı ilişkilendirme: 1 Kasım 2021
  • Kanallar arası kurala dayalı modeller: 14 Haziran 2021

Seçtiğiniz ilişkilendirme modeline göre, etkinlik kapsamlı trafik boyutlarıyla kullanıldığında aşağıdaki metriklerde değişiklikler olduğunu görebilirsiniz: Dönüşümler, Toplam gelir, Satın alma geliri ve Toplam reklam geliri. Son tıklama olmayan bir ilişkilendirme modeline geçiş yaptığınızda bu sütunlarda ilk kez ondalık değerler (veya "kesirli kredi") görebilirsiniz. Bunun nedeni, belirli bir dönüşümün kredisinin, seçtiğiniz ilişkilendirme modeline göre, katkıda bulunan reklam etkileşimleri arasında dağıtılmasıdır.

Örnek
Doğrusal modeli seçtiniz. Bir kullanıcı, anahtarkelime1 > anahtarkelime2 yolunu izleyip dönüşüm gerçekleştirdi. Bu durumda, her anahtar kelime o dönüşüm için Dönüşümler sütununda 0,5 gösterir.
Reklamcılık > İlişkilendirme raporları, mülk düzeyinde seçtiğiniz raporlama ilişkilendirme modelinden etkilenmez. İzleyici rolüne sahip olan tüm kullanıcılar, ilişkilendirme modelini Model karşılaştırması ve Dönüşüm yolları raporlarında ayarlayabilir.

Yeniden inceleme aralığı hakkında

Dönüşümler, kullanıcıların reklamınızla etkileşim kurmasından günler veya haftalar sonra gerçekleşebilir. Yeniden inceleme aralığı, temas noktasının ilişkilendirme kredisine uygun olması için geçmişe yönelik ne kadarlık sürenin temel alınacağını belirler. Örneğin, 30 günlük bir yeniden inceleme aralığı seçerseniz 30 Ocak'taki dönüşümler yalnızca 1-30 Ocak arasındaki temas noktalarıyla ilişkilendirilir.

Yeniden inceleme aralığı, tüm ilişkilendirme modelleri ve tüm dönüşüm türleri için geçerlidir. Yeniden inceleme aralığındaki değişiklikler, değişikliği yaptığınız tarihten itibaren uygulanır ve Analytics mülkünüzdeki tüm raporlara yansıtılır.

Müşteri edinme dönüşüm etkinlikleri (first_open ve first_visit) için varsayılan yeniden inceleme aralığı 30 gündür. Farklı ilişkilendirme ihtiyaçlarınız varsa 7 güne geçebilirsiniz.

Diğer tüm dönüşüm etkinlikleri için varsayılan yeniden inceleme aralığı 90 gündür. 30 veya 60 günü de seçebilirsiniz.

İlişkilendirme ayarlarını seçme veya güncelleme

Mülk için bir ilişkilendirme modeli ve yeniden inceleme aralığı seçmek üzere hesapta Düzenleyici rolüne sahip olmanız gerekir.

  1. Yönetici bölümünde istediğiniz hesap ve mülkün seçili olduğundan emin olun.
  2. MÜLK sütununda İlişkilendirme Ayarları'nı tıklayın.
  3. Raporlama ilişkilendirme modeli altında, açılır menüden istediğiniz modeli seçin.
  4. Yeniden inceleme aralığı bölümünde, Müşteri edinme dönüşüm etkinlikleri ve Tüm diğer dönüşüm etkinlikleri için yeniden inceleme aralıklarını seçin.
  5. Kaydet'i tıklayın.
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?
false
Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
Yardım Merkezinde Arayın
true
69256
false
false