[GA4] Výber nastavení atribúcie

Vyberte atribučný model reportov a dĺžku sledovania konverzie pre vlastníctvo.

Atribúcia predstavuje pripísanie kreditu za konverzie jednotlivým reklamám, kliknutiam a faktorom na ceste používateľa ku konverzii. Ak máte rolu redaktora vlastníctva v službe Google Analytics 4, môžete upraviť štyri nastavenia, ktoré ovplyvňujú atribúciu vo vlastníctve: atribučný model reportov, kanály, ktoré môžu získať kredit za konverzie na webe zdieľané so službou Google Ads, a dĺžky sledovania konverzie pre (1) konverzné udalosti akvizície a (2) všetky ostatné konverzné udalosti.

Obsah tohto článku:

Atribučný model reportov

Atribučný model môže byť pravidlo, skupina pravidiel alebo algoritmus založený na údajoch, ktorý určuje spôsob pripisovania kreditu za konverzie bodom kontaktu na konverzných cestách. Na stránke Nastavenia atribúcie môžete vybrať atribúciu na základe údajov, modely založené na pravidlách v platených a organických kanáloch (napríklad nárast v priebehu času platených a organických kanálov) alebo model posledných kliknutí v platených kanáloch Googlu. Ďalšie informácie o atribúcii a atribučných modeloch

Poznámka: Od novembra 2023 už nie sú dostupné atribučné modely Prvé kliknutie, Lineárny, Nárast v priebehu času a Na základe pozície. Ďalšie informácie

V sekcii Atribučný model reportov vyberte, pomocou ktorého atribučného modelu chcete vypočítavať kredit za konverziu v reportoch v rámci vlastníctva v službe Analytics a aj v reportoch konverzií všetkých prepojených projektov na platforme Firebase. Zmena atribučného modelu sa prejaví v historických aj budúcich údajoch.

Tieto zmeny sa prejavia vo všetkých reportoch, ktoré používajú dimenzie návštevnosti na úrovni udalosti (napríklad Zdroj, Médium, Kampaň a Predvolená skupina kanálov). Dotknuté reporty zahŕňajú podrobné reporty konverzií a Prieskumy. V nástroji Prieskumy sa zobrazuje úplný zoznam dimenzií, ktoré sú kompatibilné s atribúciou. Zmeny atribučného modelu reportov nemajú vplyv na dimenzie návštevnosti na úrovni používateľa a relácie, napríklad Zdroj relácie alebo Prvý používateľ – médium.

Poznámka: Atribučné modely boli zavedené v rôznych dňoch (pozrite nižšie). Znamená to, že ak vyberiete obdobie, ktoré zahŕňa časový interval pred dátumom spustenia modelu, zobrazia sa čiastočné údaje.

  • Atribúcia na základe údajov v platených a organických kanáloch: 1. november 2021
  • Modely platených a organických kanálov založené na pravidlách: 14. jún 2021

V závislosti od vybraného atribučného modelu zaznamenáte zmeny nasledujúcich metrík (pri použití s dimenziami návštevnosti na úrovni udalosti): Konverzie, Celkové výnosy, Výnosy z nákupu, a Celkové výnosy z reklám. Keď prejdete na atribučný model, ktorý nie je založený na poslednom kliknutí, v týchto stĺpcoch sa môžu prvýkrát zobraziť desatinné čísla (alebo zlomkový kredit). Kredit za danú konverziu sa totiž rozdelí medzi prispievajúce interakcie s reklamou podľa vybraného atribučného modelu.

Príklad
Vyberiete lineárny model. Používateľ ide touto cestou: 1. kľúčové slovo > 2. kľúčové slovo. Následne vykoná konverziu. V tomto prípade bude mať každé kľúčové slovo v stĺpci Konverzie hodnotu 0,5 z danej konverzie.
Atribučný model reportov, ktorý vyberiete na úrovni vlastníctva, nemá žiaden vplyv na reporty v sekcii Reklama > Atribúcia. Každý používateľ s rolou čitateľa môže upraviť atribučný model v reportoch Porovnanie modelov a Konverzné cesty.

Kanály, ktoré môžu získať kredit za konverzie zdieľané so službou Google Ads

Konverzie v službe Google Analytics možno importovať do pripojených účtov Google Ads. Toto nastavenie umožňuje vybrať kanály, ktoré môžu získavať kredit za konverzie na webe zdieľané so službou Google Ads.

  • Platené kanály Googlu: kredit za konverziu môžu získať len platené kanály v službe Google Ads.
  • Platené a organické kanály: platené a organické kanály môžu získať kredit za konverziu, no v účtoch Google Ads sa zobrazí len kredit pridelený kanálom v službe Google Ads.

Zmena tohto nastavenia sa bude uplatňovať odteraz a bude platiť pre všetky pripojené účty Google Ads. Môže to mať vplyv na konverzie, ktoré importujete do služby Google Ads na účely ponúk a reportov. Môže trvať niekoľko dní, kým sa tieto zmeny prejavia vo vašich kampaniach a reportoch v službe Google Ads Toto nastavenie nemá vplyv na reporty v službe Google Analytics 4. 

Ďalšie informácie o importe konverzií do služby Google Ads

Dĺžka sledovania konverzie

Konverzie sa môžu uskutočniť aj niekoľko dní či týždňov po interakcii osoby s vašou reklamou.

Dĺžka sledovania konverzie určuje maximálny časový odstup medzi bodom kontaktu a konverziou, ktorý dovoľuje pripísať kredit bodu kontaktu. Napríklad pri dĺžke sledovania konverzie 30 dní sa konverzie, ktoré nastanú 30. januára, pripíšu iba bodom kontaktu z obdobia od 1. do 30. januára.

Dĺžka sledovania konverzie sa vzťahuje na všetky atribučné modely a všetky typy konverzie. Zmeny dĺžky sledovania konverzie sa neuplatňujú spätne a prejavia sa vo všetkých reportoch vo vašom vlastníctve v službe Analytics.

Pre konverzné udalosti akvizície (first_openfirst_visit) je predvolená dĺžka sledovania konverzie 30 dní. Ak máte iné potreby, pokiaľ ide o atribúciu, môžete prejsť na 7 dní.

V prípade všetkých ostatných konverzných udalostí je predvolená dĺžka sledovania konverzie 90 dní. Môžete vybrať aj 30 alebo 60 dní.

Výber alebo aktualizácia nastavení atribúcie

Ak chcete vybrať atribučný model a dĺžku sledovania konverzie pre vlastníctvo, musíte mať v účte rolu redaktora.

  1. Na stránke Správca v sekcii Zobrazenie údajov kliknite na Nastavenia atribúcie.
  2. V sekcii Atribučný model reportov vyberte v rozbaľovacom zozname požadovaný model.
  3. V sekcii Dĺžka sledovania konverzie vyberte dĺžky sledovania konverzií pre konverzné udalosti akvizície a všetky ostatné konverzné udalosti.
  4. Kliknite na Uložiť.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vyskúšajte tieto ďalšie kroky:

false
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
13997448168068240260
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
69256