[GA4] Instellingen voor attributie selecteren

Kies het attributiemodel voor rapportage en de overzichtsperiode voor uw property.

Attributie is het toekennen van krediet voor conversies aan verschillende advertenties, klikken en factoren langs het pad dat een gebruiker aflegt om een conversie af te ronden. Als u de rol Bewerker voor een Google Analytics 4-property heeft, kunt u 3 instellingen aanpassen die van invloed zijn op de attributie voor uw property: het attributiemodel voor rapportage en de overzichtsperiodeen voor (1) conversiegebeurtenissen voor acquisitie en (2) alle overige conversiegebeurtenissen.

In dit artikel:

Over het attributiemodel voor rapportage

Een attributiemodel kan een regel, een verzameling regels of een data-driven-algoritme zijn waarmee wordt bepaald hoe krediet voor conversies wordt toegewezen aan contactpunten op conversiepaden. In Instellingen voor attributie kunt u data-driven-attributie, op regels gebaseerde modellen voor meerdere kanalen (zoals Tijdsverval voor meerdere kanalen) of het model Laatste klik met voorkeur voor Google Ads selecteren. Meer informatie over attributie en attributiemodellen

Gebruik het gedeelte Attributiemodel voor rapportage om het attributiemodel te selecteren dat u wilt gebruiken om het conversiekrediet te berekenen in de rapporten in uw Analytics-property en ook in de conversierapporten van gekoppelde Firebase-projecten. Als u het attributiemodel wijzigt, is dit van invloed op zowel historische als toekomstige gegevens.

Deze wijzigingen worden doorgevoerd in alle rapporten die gebruikmaken van gebeurtenisgerichte verkeersdimensies (bijvoorbeeld Bron, Medium, Campagne en Standaard kanaalgroepering). Beïnvloede rapporten omvatten de conversiegegevensrapporten en Verkenningen. In Verkenningen kunt u een volledige lijst met dimensies bekijken die geschikt zijn voor attributie. Wijzigingen in het attributiemodel voor rapportage hebben geen invloed op gebruikers- en sessiegerichte verkeersdimensies (zoals Sessiebron of Medium voor eerste gebruiker).

Opmerking: Attributiemodellen zijn op verschillende datums geïntroduceerd (zie hieronder). Dit betekent dat als u een periode selecteert die een periode vóór de startdatum voor een model bevat, u gedeeltelijke gegevens ziet.

  • Data-driven-attributie voor meerdere kanalen: 1 november 2021
  • Op regels gebaseerde modellen voor meerdere kanalen: 14 juni 2021

Afhankelijk van het geselecteerde attributiemodel ziet u wijzigingen in de volgende statistieken als u het model gebruikt met gebeurtenisgerichte verkeersdimensies: Conversies, Totale opbrengst, Aankoopopbrengst en Totale advertentieopbrengst. Als u overschakelt naar een niet-laatste-klik-attributiemodel, ziet u mogelijk voor de eerste keer decimalen (of breukgetallen) in deze kolommen. Dit komt omdat krediet voor een bepaalde conversie wordt verdeeld over bijdragende advertentie-interacties op basis van het geselecteerde attributiemodel.

Voorbeeld
U selecteert het model Lineair. Een gebruiker volgt het pad zoekwoord 1 > zoekwoord 2 en genereert daarna een conversie. In dit geval ziet u voor elk zoekwoord 0,5 in de kolom Conversies van die conversie.
De rapporten voor Advertenties > Attributie worden niet beïnvloed door het attributiemodel voor rapportage dat u selecteert op propertyniveau. Elke gebruiker met de rol Kijker kan het attributiemodel aanpassen in de rapporten Modelvergelijking en Conversiepaden.

Over de overzichtsperiode

Conversies kunnen plaatsvinden meerdere dagen of weken nadat iemand interactie met uw advertentie heeft gehad. De overzichtsperiode bepaalt gedurende welke periode in het verleden een contactpunt in aanmerking komt voor attributiekrediet. Een overzichtsperiode van 30 dagen resulteert er bijvoorbeeld in dat conversies die op 30 januari zijn gegenereerd, alleen kunnen worden toegeschreven aan contactpunten die plaatsvonden tussen 1 en 30 januari.

De overzichtsperiode is van toepassing op alle attributiemodellen en alle conversietypen. Wijzigingen in de overzichtsperiode worden niet met terugwerkende kracht toegepast en hebben gevolgen voor alle rapporten binnen uw Analytics-property.

Voor conversiegebeurtenissen voor acquisitie (first_open en first_visit) is de standaard overzichtsperiode 30 dagen. U kunt deze periode wijzigen in 7 dagen als u andere attributievereisten heeft.

Voor alle andere conversiegebeurtenissen is de standaard overzichtsperiode 90 dagen. Het is ook mogelijk om te kiezen voor een periode van 30 of 60 dagen.

Instellingen voor attributie selecteren of updaten

U heeft de rol Bewerker nodig voor het account om een attributiemodel en overzichtsperiode voor de property te kunnen selecteren.

  1. Zorg ervoor dat u het gewenste account en de gewenste property selecteert in Beheerder.
  2. Klik in de kolom Property op Instellingen voor attributie.
  3. Selecteer het gewenste model in het dropdownmenu onder Attributiemodel voor rapportage.
  4. Selecteer onder Overzichtsperiode de overzichtsperioden voor Conversiegebeurtenissen voor acquisitie en Alle overige conversiegebeurtenissen.
  5. Klik op Opslaan.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
false
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
69256
false
false