[GA4] Priskyrimo nustatymų pasirinkimas

Pasirinkite nuosavybės ataskaitų teikimo priskyrimo modelį ir peržiūros langą.

Priskyrimas – tai kredito už konversijas priskyrimo skirtingiems skelbimams, paspaudimams ir veiksniams naudotojo kelyje, jam vykdant konversiją, veiksmas. Jei turite „Google Analytics 4“ nuosavybės redaktoriaus vaidmenį, galite koreguoti tris nustatymus, turinčius įtakos priskyrimui nuosavybėje: ataskaitų teikimo priskyrimo modelį ir (1) įgijimo konversijų įvykių bei (2) visų kitų konversijų įvykių peržiūros langus.

Šiame straipsnyje

Apie ataskaitų teikimo priskyrimo modelį

Priskyrimo modelis gali būti taisyklė, taisyklių rinkinys arba duomenimis pagrįstas algoritmas, nustatantis, kaip kreditas už konversijas priskiriamas kontaktiniams taškams konversijų keliuose. Priskyrimo nustatymuose galite pasirinkti duomenimis pagrįstą priskyrimą, kelių kanalų taisyklėmis pagrįstus modelius (pvz., kelių kanalų skaidymo pagal laiką) arba „Ads“ pageidaujamą paskutinio paspaudimo modelį. Sužinokite daugiau apie priskyrimą ir priskyrimo modelius

Ataskaitų teikimo priskyrimo modelio skiltyje pasirinkite, kurį priskyrimo modelį norite naudoti konversijos kreditui apskaičiuoti „Analytics“ nuosavybės ataskaitose ir visų susietų „Firebase“ projektų konversijų ataskaitose. Priskyrimo modelio pakeitimai bus taikomi istoriniams ir būsimiems duomenims.

Šie pakeitimai galios visose ataskaitose, kuriose naudojami įvykio apimties srauto aspektai (pvz., Šaltinis, Terpė, Kampanija ir Numatytasis kanalų grupavimas). Paveiktos ataskaitos apima išsamios konversijų informacijos ataskaitas ir tyrinėjimus. Tyrinėjimų įrankyje galite peržiūrėti visą aspektų, suderinamų su priskyrimu, sąrašą. Naudotojo ir seanso apimčių srauto aspektams, pvz., Seanso šaltinis arba Pirmojo naudotojo terpė, ataskaitų teikimo priskyrimo modelio pakeitimai įtakos neturi.

Pastaba: priskyrimo modeliai pristatyti skirtingomis datomis (žr. toliau). Tai reiškia, kad jei pasirinksite dienų seką, apimančią laikotarpį iki modelio pradžios datos, matysite dalinius duomenis.

  • Kelių kanalų duomenimis pagrįstas priskyrimas: 2021 m. lapkričio 1 d.
  • Kelių kanalų taisyklėmis pagrįsti modeliai: 2021 m. birželio 14 d.

Pagal pasirinktą priskyrimo modelį pastebėsite toliau nurodytos metrikos pakeitimus, kai ji bus naudojama su įvykio apimties srauto aspektais: Konversijos, Bendros pajamos, Pajamos iš pirkinių ir Bendros pajamos iš skelbimų. Pradėjus naudoti ne paskutinio paspaudimo priskyrimo modelį, šiuose stulpeliuose pirmą kartą gali būti rodomos dešimtainės trupmenos (trupmeninė kredito dalis). Taip yra todėl, kad tam tikros konversijos kreditas pagal pasirinktą priskyrimo modelį paskirstomas konversiją lėmusioms sąveikoms su skelbimais.

Pavyzdys
Pasirinkote Linijinį modelį. Naudotojas eina keliu „1 raktinis žodis > 2 raktinis žodis“ ir įvykdo konversiją. Tokiu atveju tos konversijos Konversijų stulpelyje prie kiekvieno raktinio žodžio bus rodoma 0,5.
Ataskaitų priskyrimo modelis, kurį pasirenkate nuosavybės lygiu, neturi įtakos ataskaitoms, pasiekiamoms pasirinkus Reklamavimas > Priskyrimas. Bet kuris naudotojas, turintis žiūrinčiojo vaidmenį, gali koreguoti priskyrimo modelį Modelių palyginimo ir Konversijų kelių ataskaitose.

Apie peržiūros langą

Konversijos gali įvykti po kelių dienų ar savaičių nuo asmens sąveikos su skelbimu. Peržiūros langu nustatoma, kokio senumo kontaktiniams taškams gali būti priskiriamas kreditas. Pavyzdžiui, pasirinkus 30 dienų peržiūros langą, sausio 30 d. konversijos bus priskirtos tik sausio 1–30 d. kontaktiniams taškams.

Peržiūros langas taikomas visiems priskyrimo modeliams ir visiems konversijų tipams. Peržiūros lango pakeitimai taikomi tolesne data ir bus matomi visose „Analytics“ nuosavybės ataskaitose.

Įgijimo konversijų įvykių (first_open ir first_visit) numatytasis peržiūros langas yra 30 dienų. Jei jūsų priskyrimo poreikiai skiriasi, galite pasirinkti septynių dienų peržiūros langą.

Visų kitų konversijų įvykių numatytasis peržiūros langas yra 90 dienų. Taip pat galite pasirinkti 30 arba 60 dienų peržiūros langą.

Priskyrimo nustatymų pasirinkimas arba atnaujinimas

Kad galėtumėte pasirinkti nuosavybėje naudojamus priskyrimo modelį ir peržiūros langą, reikalingas paskyros redaktoriaus vaidmuo.

  1. Skiltyje „Administratorius“ patikrinkite, ar pasirinkote norimą paskyrą ir nuosavybę.
  2. Stulpelyje NUOSAVYBĖ spustelėkite Priskyrimo nustatymai.
  3. Skilties Ataskaitų teikimo priskyrimo modelis išskleidžiamajame meniu pasirinkite norimą modelį.
  4. Skiltyje Peržiūros langas pasirinkite Įgijimo konversijų įvykių ir Visų kitų konversijų įvykių peržiūros langus.
  5. Spustelėkite Išsaugoti.
Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?
false
Paieška
Išvalyti paiešką
Uždaryti paiešką
Google Apps
Pagrindinis meniu
Paieška pagalbos centre
true
69256
false
false