[GA4] Apie priskyrimą ir priskyrimo modeliavimą

Šis straipsnis skirtas visiems, norintiems sužinoti, kaip jų skelbimai veikia kartu kelyje į konversijas.

Naudojant Priskyrimo funkciją „Google Analytics 4“ nuosavybėse, įgalinamos patobulintos priskyrimo funkcijos, pvz., atnaujinta konversijų kelių ataskaita, ir naujos priskyrimo funkcijos, pvz., nuosavybės lygio priskyrimo modeliavimas, suteikiančios išsamesnių įžvalgų ir didesnę veiksmų laisvę nei bet kada anksčiau.

Šiame straipsnyje

Priskyrimo modeliavimo apžvalga

Prieš ką nors įsigydami ar atlikdami kitą vertingą veiksmą svetainėje, klientai gali atlikti kelias paieškas ir spustelėti kelis skelbimus. Įprastai svarbiausiu konversijos veiksniu laikomas paskutinis klientų spustelėtas skelbimas. Tačiau ar jie nusprendė atlikti konversiją vien tik dėl to skelbimo? Ar tam turėjo įtakos anksčiau spustelėti skelbimai?

Priskyrimas – tai kredito už konversijas priskyrimo skirtingiems skelbimams, paspaudimams ir veiksniams naudotojo kelyje, jam vykdant konversiją, veiksmas. Priskyrimo modelis gali būti taisyklė, taisyklių rinkinys arba duomenimis pagrįstas algoritmas, nustatantis, kaip kreditas už konversijas priskiriamas kontaktiniams taškams konversijų keliuose.

„Google Analytics 4“ nuosavybių Priskyrimo ataskaitose pasiekiami trys priskyrimo modeliai: duomenimis pagrįstas priskyrimas, mokamas ir natūralus paskutinio paspaudimo ir „Google“ mokamų kanalų paskutinio paspaudimo priskyrimas.

Jei norite rasti Priskyrimo ataskaitas, kairėje spustelėkite Reklamavimas. Skiltyje Priskyrimas spustelėkite Modelių palyginimas arba Konversijų keliai.

Pastabos

Taikant visus priskyrimo modelius nė vienam tiesioginiam apsilankymui nesuteikiamas priskyrimo kreditas, nebent konversijos vykdymo kelią sudaro tik tiesioginis (-iai) apsilankymas (-ai).

Duomenimis pagrįstas priskyrimas

Pagrįstas duomenimis: naudojant duomenimis pagrįstą priskyrimą kreditas už konversiją nustatomas pagal kiekvieno konversijos įvykio duomenis. Šis modelis skiriasi nuo kitų, nes pagal paskyros duomenis apskaičiuojama faktinė kiekvienos paspaudimo sąveikos įtaka.

Data-driven model icon Kiekvienas duomenimis pagrįstas modelis nustatomas pagal konkretų reklamuotoją ir konversijos įvykį.

Kaip veikia duomenimis pagrįstas priskyrimas

Sistemoje „Attribution“ naudojami mašininio mokymosi algoritmai keliams, kuriuose įvyksta konversija, ir keliams, kuriuose konversija neįvyksta, vertinti. Gaunamas duomenimis pagrįstas modelis išmoksta, kokią įtaką skirtingi kontaktiniai taškai daro konversijų rezultatams. Modelis atsižvelgia į tokius veiksnius, kaip laikas nuo konversijos, įrenginio tipas, sąveikų su skelbimu skaičius, skelbimo parodymo eiliškumas ir skelbimo objektų tipas. Taikydamas priešingos padėties metodą, modelis lygina, kas iš tikrųjų įvyko ir kas galėjo įvykti, kad nustatytų, kurie kontaktiniai taškai, labiausiai tikėtina, sugeneruos konversijas. Pagal šią tikimybę modelis priskiria konversijos kreditą tiems kontaktiniams taškams.

Pastaba: atsižvelgiant į duomenų pasiekiamumą, duomenimis pagrįsti priskyrimo modeliai gali naudoti sukauptus duomenis iš duomenų bendrinimo nustatymų.

Duomenimis pagrįsto priskyrimo metodologija (išplėstinė)

Yra dvi pagrindinės duomenimis pagrįsto priskyrimo metodologijos dalys.

 • Pasiekiamų kelio duomenų analizė, siekiant sukurti kiekvieno konversijos įvykio konversijų rodiklio modelį
 • Konversijų rodiklio modelio numatymų naudojimas algoritmui, kuris priskiria konversijos kreditą sąveikoms su skelbimu

Konversijų tikimybės modelių kūrimas iš pasiekiamų kelio duomenų

Duomenimis pagrįstam priskyrimui naudojami kelio duomenys, įskaitant konversiją vykdančių ir jos nevykdančių naudotojų duomenis, siekiant išsiaiškinti, kaip tam tikrų rinkodaros kontaktinių taškų buvimas ir laikas paveikia tam tikrų naudotojų konversijų tikimybę. Gauti modeliai rodo, kokia yra tikimybė, kad naudotojas atliks konversiją tam tikrame kelio punkte, atsižvelgiant į tam tikros sąveikos su skelbimu poveikį.

Taikant modelius palyginama skelbimą mačiusių naudotojų konversijų tikimybė ir panašių naudotojų susilaikiusiųjų grupėje konversijų tikimybė. (Kalbant techniniais terminais, modeliai skaičiuoja „Google“ skelbimų parodymų naudą, priešingą faktinei, mokydamiesi pagal duomenis iš atsitiktinai pasirinktų valdomų bandymų.)

Algoritminis trupmeninio konversijos kredito priskyrimas rinkodaros kontaktiniams taškams

Naudojant duomenimis pagrįstą priskyrimo modelį kreditas priskiriamas atsižvelgiant į tai, kaip kiekvienos sąveikos su skelbimu įtraukimas į kelią pakeitė prognozuojamą konversijų tikimybę. Duomenimis pagrįsto priskyrimo algoritmas naudoja funkcijas, įskaitant laiką nuo sąveikos su skelbimu iki konversijos, formato tipą ir kitus užklausos signalus šiam kreditui apskaičiuoti.

Pavyzdys
Toliau pateiktoje aukšto lygio iliustracijoje 1 skelbimo parodymo (mokama paieška), 2 skelbimo parodymo (socialinis), 3 skelbimo parodymo (filialas) ir 4 skelbimo parodymo (paieška) derinys sukuria 3 proc. konversijos tikimybę. Jei 4 skelbimo parodymo nėra, tikimybė sumažėja iki 2 proc., todėl žinome, kad 4 skelbimo parodymo konversijos tikimybė yra +50 proc. Tai kartojame su kiekviena sąveika su skelbimu, o įgytą informaciją naudojame priskyrimo svoriams apskaičiuoti.

Mokamas ir natūralus paskutinis paspaudimas

Pastaba: nuo 2023 m. lapkričio mėn. pirmojo paspaudimo, linijinio, skaidymo pagal laiką ir pozicija pagrįsto priskyrimo modeliai nebepasiekiami. Sužinokite daugiau apie nebenaudojamus modelius.

Last interaction model icon Mokamas ir natūralus paskutinis paspaudimas: nepaisoma tiesioginio duomenų srauto ir 100 proc. konversijos vertės priskiriama paskutiniam kanalui, per kurį klientas spustelėjo (arba įsitraukęs peržiūrėjo sistemoje „YouTube“), prieš įvykdydamas konversiją. Toliau pateikti pavyzdžiai, kaip paskirstoma konversijos vertė.

Pavyzdžiai
 1. Vaizdo tinklas > Socialiniai tinklai > Mokama paieška > Natūrali paieška → 100 proc. natūraliai paieškai
 2. Vaizdo tinklas > Socialiniai tinklai > Mokama paieška > El. paštas → 100 proc. el. paštui
 3. Vaizdo tinklas > Socialiniai tinklai > Mokama paieška > Tiesioginis → 100 proc. mokamai paieškai
Pastaba.
 • Mokamas ir natūralus paskutinis paspaudimas ir paskutinis netiesioginis paspaudimas yra du to paties priskyrimo modelio pavadinimai.

Naudojant duomenimis pagrįstą priskyrimą, įtraukimas į peržiūrą skaičiuojamas, kai naudotojas:

 • žiūri skelbimą trisdešimt sekundžių (arba iki pabaigos, jei jis trumpesnis nei trisdešimt sekundžių);
 • spustelėja kortelės nuorodos kortelę;
 • spustelėja papildomą reklamjuostę arba vaizdo įrašų sieną;
 • spustelėja raginimo veikti frazę;
 • spustelėja pabaigos užsklandą;
 • spustelėja norėdamas apsilankyti reklamuotojo svetainėje.

„Google“ mokamų kanalų paskutinis paspaudimas

Last interaction model icon „Google“ mokamų kanalų paskutinis paspaudimas: 100 proc. konversijos vertės priskiriama paskutiniam „Google Ads“ kanalui, per kurį klientas spustelėjo, prieš įvykdydamas konversiją. Jei kelyje nėra „Google Ads“ paspaudimo (kaip nurodyta šeštame pavyzdyje), naudojamas mokamas ir natūralus paskutinio paspaudimo priskyrimo modelis.

Pavyzdžiai
 1. Vaizdo tinklas > Socialiniai tinklai > Mokama paieška > Natūrali paieška → 100 proc. mokamai paieškai
 2. Vaizdo tinklas > Socialiniai tinklai > „YouTube“ ĮĮPK > El. paštas → 100 proc. sistemai „YouTube“
 3. Vaizdo tinklas > Socialiniai tinklai > El. paštas > Tiesioginis → 100 proc. el. paštui (naudojamas netiesioginio paskutinio paspaudimo modelis)

Priskyrimo nustatymų pasirinkimas

Jei norite pasirinkti „Google Analytics 4“ nuosavybės priskyrimo modelį ir konversijų langą, reikalingas nuosavybės redaktoriaus arba administratoriaus vaidmuo.

 1. Skiltyje Administratorius, skiltyje Duomenų rodymas, spustelėkite Priskyrimo nustatymai.
 2. Skilties Ataskaitų teikimo priskyrimo modelis išskleidžiamajame meniu pasirinkite priskyrimo modelį. Sužinokite daugiau apie ataskaitų priskyrimo modelius.
 3. Konversijų lango puslapyje pasirinkite įgijimo konversijų įvykių ir visų kitų konversijų įvykių konversijų langus. Parinktyje Visi kiti konversijų įvykiai taip pat valdomi seanso priskyrimo nustatymai.
 4. Spustelėkite Išsaugoti.

Šie priskyrimo nustatymai neturi įtakos priskyrimo modeliams, pasirinktiems reklamavimo skilties ataskaitose. Reklamavimo skilties ataskaitose bet kas gali pasirinkti priskyrimo modelius asmeniniam naudojimui. Priskyrimo modelio pasirinkimas reklamavimo skiltyje neturi įtakos tam, kaip kiti naudotojai mato duomenis arba kaip duomenys skaičiuojami ne reklamavimo skilties ataskaitose.

Ar tai buvo naudinga?

Kaip galime jį patobulinti?
false
Paieška
Išvalyti paiešką
Uždaryti paiešką
Google Apps
Pagrindinis meniu