[GA4] Báo cáo so sánh mô hình

Phân tích sự thay đổi về tín dụng chuyển đổi trong các mô hình phân bổ.

Sử dụng báo cáo So sánh mô hình để so sánh mức độ ảnh hưởng của các mô hình phân bổ tới việc đánh giá các kênh tiếp thị của bạn.

Nội dung trong bài viết này:

Các mô hình phân bổ hiện có

Mô hình phân bổ là một quy tắc hoặc một bộ quy tắc giúp xác định cách để chỉ định giá trị đóng góp cho lượt bán hàng và giá trị đóng góp cho lượt chuyển đổi cho các điểm tiếp xúc trong lộ trình chuyển đổi. Tìm hiểu thêm về các mô hình phân bổ hiện có.

Cách sử dụng báo cáo

Truy cập vào báo cáo

 1. Trong Google Analytics, hãy nhấp vào Quảng cáo ở bên trái.
 2. Chuyển đến Phân bổ > So sánh mô hình.

Chọn phạm vi ngày và sự kiện chuyển đổi

Bắt đầu bằng cách chọn một phạm vi ngày từ trình đơn thả xuống "bộ chọn ngày" ở phía trên cùng bên phải. Sau đó, hãy chọn một hoặc nhiều sự kiện chuyển đổi từ trình đơn thả xuống ở phía trên cùng bên trái của báo cáo. Theo mặc định, hệ thống sẽ chọn và tổng hợp tất cả sự kiện chuyển đổi vào trong báo cáo.

Lưu ý: Báo cáo phân bổ chứa dữ liệu từ ngày 14 tháng 6 năm 2021 trở đi.

Thêm bộ lọc (không bắt buộc)

Báo cáo trình bày dữ liệu về tất cả người dùng. Để xem dữ liệu về một nhóm người dùng cụ thể, hãy nhấp vào Thêm bộ lọc ở phía trên cùng bên trái.

Ví dụ:

Bạn có thể lọc ra:

 1. Một chiến dịch cụ thể để xem cách các mô hình phân bổ đánh giá các điểm tiếp xúc cho sáng kiến truyền thông cụ thể đó. Hãy tạo bộ lọc Bao gồm, chọn Chiến dịch thu nạp người dùng trong mục Thu nạp, rồi chọn tên chiến dịch làm giá trị thứ nguyên.
 2. Một số khu vực nhất định để hiểu cách các mô hình phân bổ đánh giá các điểm tiếp xúc dựa trên các sáng kiến của bạn ở mỗi khu vực. Hãy tạo bộ lọc Bao gồm, chọn Khu vực trong mục Người dùng, rồi chọn các giá trị thứ nguyên mà bạn muốn.
 3. Danh mục thiết bị để hiểu rõ hiệu suất trên các thiết bị. Hãy tạo bộ lọc Bao gồm, chọn Danh mục thiết bị trong mục Thiết bị, rồi chọn máy tính, thiết bị di độngmáy tính bảng làm các giá trị thứ nguyên.

Chọn thứ nguyên để báo cáo

Bảng dữ liệu trình bày dữ liệu được phân tích theo phương diện Nhóm kênh mặc định. Hãy sử dụng trình đơn thả xuống để xem dữ liệu theo các thứ nguyên Nguồn/phương tiện, Nguồn, Phương tiện hoặc Chiến dịch.  

Chọn các mô hình phân bổ để so sánh

Sử dụng trình đơn thả xuống trong cột Mô hình phân bổ (gián tiếp) để chọn những mô hình phân bổ cần so sánh.

Tùy chỉnh báo cáo

Nhấp vào Chỉnh sửa phần so sánh để thay đổi dữ liệu hiển thị trong báo cáo. Trong bảng điều khiển Tùy chỉnh báo cáo, bạn có thể thêm một bộ lọc hoặc thay đổi thời gian báo cáo.

Bộ lọc

Báo cáo trình bày dữ liệu về tất cả người dùng. Hãy nhấp vào tên bộ lọc để chỉnh sửa hoặc thêm bộ lọc.

Thời gian báo cáo

Mặc định là Thời gian chuyển đổi.

 • Thời gian chuyển đổi: Mục này phản ánh giá trị đóng góp được phân bổ cho tất cả điểm tiếp xúc xảy ra trong giai đoạn xem lại trước lượt chuyển đổi trong phạm vi thời gian đã chỉ định. Xin lưu ý rằng những điểm tiếp xúc này có thể xảy ra trước phạm vi thời gian đã chỉ định.
 • Thời gian tương tác: Mục này phản ánh giá trị đóng góp được phân bổ cho tất cả các điểm tiếp xúc xảy ra trong phạm vi thời gian đã chỉ định. Xin lưu ý rằng các lượt chuyển đổi có thể xảy ra sau phạm vi thời gian đã chỉ định.

Chia sẻ, tải xuống hoặc xuất báo cáo

Nhấp vào biểu tượng Chia sẻ báo cáo này  ở phía trên cùng bên phải để chia sẻ, tải xuống hoặc xuất dữ liệu hiện có trong bảng.

Tìm hiểu dữ liệu

Bảng dữ liệu trình bày dữ liệu được phân tích theo phương diện Nhóm kênh mặc định. Đối với mỗi kênh, bảng này trình bày 2 chỉ số theo tính toán của các mô hình phân bổ đã chọn:

 • Số lượt chuyển đổi: Số lượt chuyển đổi được phân bổ cho thứ nguyên đã chọn
 • Doanh thu: Số tiền doanh thu được phân bổ cho thứ nguyên đã chọn

Cột % thay đổi cho biết tỷ lệ phần trăm mà theo đó số lượt chuyển đổi và doanh thu tăng hoặc giảm theo các mô hình phân bổ.

Để tìm những kênh hoặc chiến dịch đang bị đánh giá thấp theo lượt nhấp cuối cùng, bạn có thể bắt đầu bằng cách so sánh như sau:

 • So sánh mô hình “Lượt nhấp cuối cùng trên nhiều kênh” với mô hình “Lượt nhấp đầu tiên trên nhiều kênh” để xác định những chiến dịch đang bắt đầu thu hút khách hàng thực hiện đường dẫn chuyển đổi nhưng bị đánh giá thấp. Điều này đặc biệt hữu ích nếu bạn đang tìm cách thu hút thêm khách hàng mới đến trang web hoặc ứng dụng của mình.
 • So sánh mô hình “Lượt nhấp cuối cùng trên nhiều kênh” với mô hình “Tuyến tính trên nhiều kênh” để xác định những chiến dịch đang hỗ trợ khách hàng thực hiện toàn bộ đường dẫn chuyển đổi nhưng bị đánh giá thấp. Điều này rất hữu ích nếu bạn muốn giữ liên lạc với khách hàng trong suốt quá trình mua hàng của họ.

Thứ nguyên không thể phân bổ

Trong một số trường hợp, Analytics không thể hiển thị các giá trị thứ nguyên do các thứ nguyên đó bị thiếu hoặc không thể phân bổ. Để tổng số lượt chuyển đổi và doanh thu được báo cáo chính xác, báo cáo có thể sẽ hiển thị một hoặc nhiều giá trị sau:

Giá trị Định nghĩa
(chưa đặt) (chưa đặt) là tên phần giữ chỗ mà Analytics sử dụng khi chưa nhận được thông tin nào về thứ nguyên mà bạn đã chọn. Ví dụ: URL được gắn thẻ theo cách thủ công có thể thiếu một thông số như chiến dịch, nguồn hoặc phương tiện
Chưa chỉ định

Chưa chỉ định là giá trị mà Analytics sử dụng khi không có quy tắc kênh nào khác khớp với dữ liệu sự kiện 

Trực tiếp

Trực tiếp là giá trị mà Analytics sử dụng khi không có dữ liệu đường dẫn nào để phân bổ tín dụng chuyển đổi (ví dụ như dữ liệu nhập)

Không thể phân bổ Không thể chỉ định tín dụng cho thứ nguyên mà bạn đã chọn   
(Khác) (Khác) là giá trị mà Analytics sử dụng cho một hàng tổng hợp do các giới hạn về lượng số. Tìm hiểu thêm
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

false
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
false
false
true
69256
false
false