[GA4] Rapporten Modelljämförelse

Analysera variationer i tillskrivet konverteringsvärde med olika attributionsmodeller.
Obs! Attributionsmodellerna för första klick, linjär attribution, tidsskillnad och positionsbaserad attribution upphör att vara tillgängliga från och med november 2023. Läs mer om de utfasade modellerna.

Med rapporten Modelljämförelse kan du jämföra hur olika attributionsmodeller påverkar värderingen av dina marknadsföringskanaler.

Innehåll i artikeln:

Tillgängliga attributionsmodeller

En attributionsmodell består av en eller flera regler som anger hur kontaktpunkter längs konverteringsvägen ska tillskrivas konverteringsvärde för försäljningar och konverteringar. Läs mer om tillgängliga attributionsmodeller.

Så använder du rapporten

Komma åt rapporten

  1. Klicka på Annonsering till vänster i Google Analytics.
  2. Gå till Attribution > Modelljämförelse.

Välja datumintervall och konverteringshändelser

Börja med att välja ett datumintervall i rullgardinsmenyn högst upp till höger i rapporten. Välj sedan en eller flera konverteringshändelser i rullgardinsmenyn högst upp till vänster i rapporten. Som standard väljs alla konverteringshändelser och sammanställs i rapporten.

Obs! Attributionsrapporterna innehåller data från den 14 juni 2021 och framåt.

Lägga till ett filter (valfritt)

Rapporten visar data från alla användare. Om du vill se data för en viss uppsättning användare kan du klicka på Lägg till filter högst upp till vänster.

Exempel

Du kan filtrera fram följande:

  1. en specifik kampanj för att se hur attributionsmodeller värderar kontaktpunkter för ett visst medieinitiativ. Skapa ett Inkludera-filter, välj Användarkampanj under Förvärv och välj kampanjens namn som dimensionsvärde.
  2. särskilda regioner för att se hur attributionsmodeller värderar kontaktpunkter utifrån de olika initiativ du tillämpar i varje region. Skapa ett Inkludera-filter, välj Region under Användare och välj önskade dimensionsvärden.
  3. enhetskategori för att ta reda på resultatet på olika enheter. Skapa ett Inkludera-filter, välj Enhetskategori under Enhet och välj dator, mobil och surfplatta som dimensionsvärden.

Välja en dimension att rapportera

Datatabellen visar din data uppdelad utifrån dimensionen Standardkanalgrupp. Använd rullgardinsmenyn för att se data enligt dimensionen Källa/medium, Källa, Medium eller Kampanj.  

Välja vilka attributionsmodeller du vill jämföra

Använd rullgardinsmenyn i kolumnerna Attributionsmodell (icke-direkt) för att välja vilka attributionsmodeller du vill jämföra.

Obs! Google Analytics 4 använder attributionsmodellen med senaste klick för alla konverteringar som exporteras till Google Ads. Endast konverteringar där Google Ads är det sista icke-direkta klicket exporteras till Google Ads, även om du har valt en attributionsmodell som inte baseras på senaste klick i Google Ads. Om du vill jämföra konverteringar för en attributionsmodell i Google Ads med en attributionsmodell i Google Analytics 4 måste du välja sista klick på organiska kanaler och betalkanaler för att få en korrekt jämförelse av data.

Anpassa rapporten

Klicka på Redigera jämförelser för att ändra vad som visas i rapporten. På panelen Anpassa rapport kan du lägga till ett filter eller ändra rapporteringstid.

Filter

Rapporten visar data från alla användare. Klicka på ett filternamn för att redigera eller lägga till filter.

Rapporteringstid

Standardinställningen är Konverteringstid.

  • Konverteringstid: Den här inställningen visar tillskrivet konverteringsvärde för alla kontaktpunkter som sker under konverteringsperioden före konverteringarna inom det angivna tidsintervallet. Observera att kontaktpunkterna kan ske före det angivna tidsintervallet.
  • Interaktionstid: Denna inställning visar tillskrivet konverteringsvärde för alla kontaktpunkter som sker under det angivna tidsintervallet. Observera att konverteringar kan ske efter det angivna tidsintervallet.

Dela, ladda ned eller exportera rapporten

Klicka på Dela denna rapport  högst upp till höger för att dela, ladda ned eller exportera den data som för närvarande visas i tabellen.

Tolka informationen

Datatabellen visar din data uppdelad utifrån dimensionen Standardkanalgrupp. För varje kanal visas två mätvärden enligt de valda attributionsmodellerna:

  • Konverteringar: antalet konverteringar som tillskrivs den valda dimensionen
  • Intäkter: summan av intäkter som tillskrivs den valda dimensionen

Mätvärdet Intäkt i rapporten använder samma beräkningsmetod som den som används för mätvärdet Intäkt från köp.

I kolumnen % förändring visas med hur många procent konverteringarna och intäkterna ökar eller minskar med olika attributionsmodeller.

Dimensioner som inte kan tillskrivas

I vissa fall kan Analytics inte visa dimensionsvärden på grund av att de saknas eller inte är tillgängliga. För att hålla tillskrivna konverteringsvärden och intäktssummor korrekta kan rapporten visa ett eller flera av följande värden:

Värde Definition
(not set) (not set) är ett platshållarnamn som används i Analytics när det saknas information om den valda dimensionen. Manuellt taggade webbadresser kan till exempel sakna en parameter, som kampanj, källa eller medium.
Inte tilldelat

Inte tilldelat är det värde som Analytics använder när det inte finns några andra kanalregler som matchar händelsedata. 

Direkt

Direkt är det värde som Analytics använder när det inte finns någon sökvägsdata som kan användas för att tillskriva konverteringsvärde, till exempel dataimport.

Kan inte tillskrivas Det går inte att tillskriva konverteringsvärde till den valda dimensionen.   
(Annat) (Annat) är det värde som Analytics använder för en rad som visar sammanställd data på grund av kardinalitetsbegränsningar. Läs mer

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
false
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny