[GA4] Rapporten Modelljämförelse

Analysera förändringar i tillskrivningsvärde under olika attributionsmodeller.

Med rapporten Modelljämförelse kan du jämföra hur olika attributionsmodeller påverkar värderingen av dina marknadsföringskanaler.

Innehåll i artikeln:

Tillgängliga attributionsmodeller

En attributionsmodell består av en eller flera regler som anger hur kontaktpunkter längs konverteringsvägen ska tilldelas tillskrivningsvärden för försäljningar och konverteringar. Läs mer om tillgängliga attributionsmodeller.

Så använder du rapporten

Få åtkomst till rapporten

 1. Klicka på Annonsering till vänster i Google Analytics.
 2. Gå till Attribution > Modelljämförelse.

Välj datumintervall och konverteringshändelser

Börja med att välja ett datumintervall från rullgardinsmenyn längst upp till höger i rapporten. Välj sedan en eller flera konverteringshändelser på rullgardinsmenyn högst upp till vänster i rapporten. Som standard väljs alla konverteringshändelser och sammanställs i rapporten.

Obs! Attributionsrapporterna innehåller data från den 14 juni 2021 och framåt.

Lägg till ett filter (valfritt)

Rapporten visar data från alla användare. Om du vill se data för en viss uppsättning användare klickar du på Lägg till filter högst upp till vänster.

Exempel

Du kan filtrera följande:

 1. En specifik kampanj, för att se hur attributionsmodeller värderar kontaktpunkter för ett visst medieinitiativ. Skapa ett Inkludera-filter, välj Användarkampanj under Förvärv och välj kampanjens namn som dimensionsvärde.
 2. Vissa regioner, för att se hur attributionsmodeller värderar kontaktpunkter baserat på de olika initiativ du tillämpar i varje region. Skapa ett Inkludera-filter, välj Region under Användare och välj önskade dimensionsvärden.
 3. Enhetskategori, för att se resultat på olika enheter. Skapa ett Inkludera-filter, välj Enhetskategori under Enhet och välj dator, mobil och surfplatta som dimensionsvärden.

Välj en dimension att rapportera

Datatabellen visar din data uppdelad efter dimensionen Standardkanalgruppering. Använd rullgardinsmenyn för att visa data efter dimensionerna Källa/medium, Källa, Medium eller Kampanj.  

Välj vilka attributionsmodeller du vill jämföra

Använd rullgardinsmenyn i kolumnerna Attributionsmodell (icke-direkt) för att välja vilka attributionsmodeller du vill jämföra.

Anpassa rapporten

Klicka på Redigera jämförelser om du vill ändra vad som visas i rapporten. På panelen Anpassa rapport kan du lägga till ett filter eller ändra rapporteringstid.

Filter

Rapporten visar data från alla användare. Klicka på ett filternamn för att redigera eller lägga till filter.

Rapporteringstid

Standardinställningen är Konverteringstid.

 • Konverteringstid: Denna inställning visar tillskrivet värde för alla annonshändelser som sker under tillbakablicksperioden före konverteringarna inom det angivna tidsintervallet. Observera att dessa annonshändelser kan ske före det angivna tidsintervallet.
 • Interaktionstid: Denna inställning visar tillskrivet värde för alla annonshändelser som sker under det angivna tidsintervallet. Observera att konverteringar kan ske efter det angivna tidsintervallet.

Dela, ladda ned eller exportera rapport

Klicka på Dela denna rapport  högst upp till höger om du vill dela, ladda ned eller exportera data som för närvarande visas i tabellen.

Förstå informationen

Datatabellen visar din data uppdelad efter dimensionen Standardkanalgruppering. För varje kanal visas två mätvärden enligt de valda attributionsmodellerna:

 • Konverteringar: Antal konverteringar som tillskrivs den valda dimensionen
 • Intäkter: Summan intäkter som tillskrivs den valda dimensionen

I kolumnen % förändring visas med hur många procent konverteringarna och intäkterna ökar eller minskar med olika attributionsmodeller.

Om du vill hitta kanaler eller kampanjer som är undervärderade baserat på senaste klick kan du börja med följande jämförelser:

 • Jämför modellen Senaste klick i alla kanaler med modellen Första klick i alla kanaler för att hitta undervärderade kampanjer som får kunder att börja följa konverteringsvägen. Detta är användbart om du vill få fler nya kunder till din webbplats eller app.
 • Jämför modellen Senaste klick i alla kanaler med modellen Linjäritet i alla kanaler för att hitta undervärderade kampanjer som hjälper kunder längs med hela konverteringsvägen. Detta är användbart om du vill hålla kontakten med kunderna under hela köpprocessen.

Dimensioner som inte kan tillskrivas

I vissa fall kan Analytics inte visa dimensionsvärden på grund av att de saknas eller inte är tillgängliga. För att hålla tillskrivningsvärdena och intäktssummorna korrekta kan rapporten visa ett eller flera av följande värden:

Värde Definition
(inte angivet) (inte angivet) är ett platshållarnamn som används i Analytics när det saknas information om den valda dimensionen. Manuellt taggade webbadresser kan till exempel sakna en parameter som kampanj, källa eller medium
Otilldelad

Otilldelad är det värde som Analytics använder när det inte finns några andra kanalregler som matchar händelsedatan 

Direkt

Direkt är det värde som Analytics använder när det inte finns någon sökvägsdata som kan användas för tillskrivningsvärde, till exempel dataimport

Kan inte tillskrivas Det går inte att tilldela tillskrivningsvärde för den valda dimensionen   
(Annan) (Annan) är det värde som Analytics använder för en sammanställd rad på grund av kardinalitetsbegränsningar. Läs mer
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
false
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
69256
false
false