[GA4] הדוח 'השוואה בין מודלים'

ניתוח ההשפעה של מודלים שונים של שיוך (Attribution) על ההבדלים בקרדיט על המרות.
הערה: החל מנובמבר 2023 אין יותר גישה למודלים של השיוך (Attribution) מסוג קליק ראשון, לינארי, דעיכה לאורך זמן ומבוסס-מיקום. מידע נוסף על מודלים שהוצאו משימוש

הדוח השוואה בין מודלים מאפשר להבין את ההשפעה של מודלים שונים של שיוך (Attribution) על קביעת הערך של הערוצים השיווקיים.

הנושאים במאמר:

מודלים זמינים של שיוך (Attribution)

מודל שיוך (Attribution) הוא הכלל, או קבוצת הכללים, שקובעים איך הקרדיט על מכירות והמרות מוקצה לנקודות מגע עם הלקוח בנתיבי ההמרות. מידע נוסף על המודלים הזמינים של שיוך (Attribution).

איך להשתמש בדוח

פתיחת הדוח

  1. ב-Google Analytics, לוחצים על פרסום בצד ימין.
  2. עוברים אל Attribution > השוואה בין מודלים.

בחירת טווח תאריכים ואירועי המרה

בשלב הראשון, בוחרים טווח תאריכים בתפריט הנפתח של בורר התאריכים בפינה השמאלית העליונה. אחר כך בוחרים אירוע המרה אחד או יותר מהתפריט הנפתח בפינה הימנית העליונה של הדוח. כברירת מחדל, נבחרים כל אירועי ההמרות והם מוצגים בדוח יחד כנתונים מצטברים.

הערה: דוחות השיוך (Attribution) כוללים נתונים מ-14 ביוני 2021 ואילך.

הוספת מסנן (אופציונלי)

בדוח מוצגים נתונים מכל המשתמשים. כדי להציג נתונים לגבי קבוצה ספציפית של משתמשים, לוחצים על הוספת מסנן בפינה הימנית העליונה.

דוגמאות

אפשר לסנן לפי:

  1. קמפיין ספציפי: מאפשר לבדוק איך נקודות מגע עם הלקוח תורמות למודלים של שיוך (Attribution) עבור יוזמת מדיה נתונה. יוצרים מסנן הכללה, בוחרים באפשרות קמפיין של משתמש בקטע צירוף משתמשים ובוחרים את שם הקמפיין כערך של המאפיין.
  2. אזורים מסוימים: מאפשרים להבין איך נקודות מגע עם הלקוח תורמות למודלים של שיוך (Attribution), בהתאם ליוזמות השונות שיש לכם בכל אזור. יוצרים מסנן הכללה, בוחרים באפשרות אזור בקטע משתמש ובוחרים את ערכי המאפיינים הרצויים.
  3. קטגוריית מכשיר: מאפשרת להבין את הביצועים במכשירים שונים. יוצרים מסנן הכללה, בוחרים באפשרות קטגוריית מכשיר בקטע מכשיר ובוחרים במחשב, בנייד ובטאבלט כערכי המאפיינים.

בחירת המאפיין שעליו רוצים דיווח

בטבלת הנתונים מוצגים הנתונים בחלוקה לפי המאפיין קבוצת ערוצים שמוגדרת כברירת מחדל. אפשר להשתמש בתפריט הנפתח כדי להציג נתונים לפי המאפיינים מקור/אמצעי הגעה לאתר, מקור, אמצעי הגעה לאתר או קמפיין.  

בחירת מודלים של שיוך (Attribution) להשוואה

בעזרת התפריט הנפתח בעמודות מודל שיוך (Attribution) (לא ישיר) ניתן לבחור אילו מודלים של שיוך להשוות.

הערה: מערכת Google Analytics 4 משתמשת במודל 'קליק אחרון' כמודל השיוך של כל ההמרות שיוצאו אל Google Ads. המערכת מייצאת אל Google Ads רק המרות שבהן Google Ads הוא הקליק האחרון שאינו ישיר, גם אם בחרתם ב-Google Ads מודל שיוך שאינו לקליק האחרון. אם אתם רוצים להשוות בין המרות לפי מודל שיוך ב-Google Ads לבין המרות לפי מודל שיוך ב-Google Analytics 4, עליכם לבחור במודל 'קליק אחרון בערוצים אורגניים ובתשלום' כדי לקבל השוואה מדויקת בין הנתונים.

התאמה אישית של הדוח

לוחצים על עריכת ההשוואות כדי לשנות את התוכן שמוצג בדוח. בחלונית התאמה אישית של הדוח אפשר להוסיף מסנן או לשנות את המועד לדיווח.

מסננים

בדוח מוצגים נתונים מכל המשתמשים. ניתן ללחוץ על שם המסנן כדי לערוך או להוסיף מסננים.

מועד לדיווח

ברירת המחדל היא מועד ההמרה.

  • מועד ההמרה: ההגדרה הזאת משקפת את הקרדיט המשויך לכל נקודות המגע עם הלקוח שהתרחשו בחלון ההמרות לפני ההמרות שהתרחשו במהלך טווח הזמן שצוין. חשוב לזכור שנקודות המגע עם הלקוח עשויות להתרחש לפני טווח הזמן שצוין.
  • מועד האינטראקציה: ההגדרה הזאת משקפת את הקרדיט המשויך לכל נקודות המגע עם הלקוח שהתרחשו בטווח הזמן שצוין. חשוב לזכור שהמרות עשויות להתרחש אחרי טווח הזמן שצוין.

שיתוף, הורדה או ייצוא של דוח

לוחצים על שיתוף הדוח בפינה השמאלית העליונה כדי לשתף, להוריד או לייצא את הנתונים המוצגים בטבלה.

משמעות הנתונים

בטבלת הנתונים מוצגים הנתונים בחלוקה לפי המאפיין קבוצת ערוצים שמוגדרת כברירת מחדל. לכל ערוץ מוצגים 2 מדדים המחושבים לפי המודלים של השיוך (Attribution) שנבחרו:

  • המרות: מספר ההמרות המשויכות למאפיין שנבחר
  • הכנסה: סכום ההכנסה המשויכת למאפיין שנבחר

המדד הכנסה בדוח מבוסס על אותה שיטת החישוב שעליה מבוסס המדד הכנסה מרכישה.

בעמודות % שינוי מוצג אחוז העלייה או הירידה בהמרות ובהכנסות במודלים שונים של שיוך (Attribution).

מאפיינים שאי אפשר לשייך

במקרים מסוימים, מערכת Analytics לא יכולה להציג את ערכי המאפיינים מפני שהם חסרים או שהם לא זמינים. כדי שהערכים הכוללים של הקרדיט על ההמרה ועל הכנסות יהיו מדויקים ככל האפשר, ייתכן שבדוח יוצגו אחד או יותר מהערכים הבאים:

ערך הגדרה
(not set) הערך (not set) הוא placeholder בשביל שמות, שמערכת Analytics משתמשת בו אם היא לא קיבלה מידע על המאפיין שבחרתם. לדוגמה, ייתכן שבכתובות URL שתויגו ידנית יהיה חסר פרמטר כמו קמפיין, מקור או אמצעי הגעה לאתר
Unassigned

הערך Unassigned הוא הערך שמשמש את מערכת Analytics כאשר אין כללי ערוצים אחרים שתואמים לנתוני האירוע 

Direct

Direct הוא הערך שמשמש את מערכת Analytics כאשר אין נתוני נתיב לו אפשר לתת קרדיט על ההמרה. לדוגמה, ייבוא נתונים

Unattributable לא ניתן להקצות קרדיט למאפיין שבחרתם   
(Other) (Other) הוא הערך שמשמש את מערכת Analytics בשורת צבירה בגלל מגבלות עוצמה (cardinality). מידע נוסף

האם המידע הועיל?

איך נוכל לשפר את המאמר?
false
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
התפריט הראשי