[GA4] Отчет „Сравняване на модели“

Анализирайте измененията на заслугата за реализациите при различните модели на приписване
Забележка: Моделите на приписване от тип „Първо кликване“, „Линеен“, „Затихване с времето“ и „Въз основа на позицията“ ще бъдат оттеглени от май 2023 г. Научете повече

Използвайте отчета Сравняване на модели, за да сравнявате въздействието на различните модели на приписване върху оценяването на маркетинговите Ви канали.

В тази статия:

Налични модели на приписване

Моделът на приписване е правилото или наборът от правила, определящи начина, по който заслугата за продажби и реализации се приписва на точки на съприкосновение в пътищата до реализация. Научете повече за наличните модели на приписване.

Как да използвате този отчет

Отваряне на отчета

 1. В Google Анализ кликнете върху Рекламиране вляво.
 2. Отворете Приписване > Сравняване на модели.

Избиране на период от време и събития, водещи до реализация

Първо изберете период от време чрез падащото меню с инструмент за избор на дата горе вдясно. След това от падащото меню в горния ляв ъгъл на отчета изберете едно или повече събития, водещи до реализация. По подразбиране са избрани всички събития, водещи до реализация, и са обобщени заедно в отчета.

Забележка: Отчетите за приписването включват данни от 14 юни 2021 г. нататък.

Добавяне на филтър (по избор)

Отчетът показва данни от всички потребители. За да видите данни за конкретен набор от потребители, кликнете върху Добавяне на филтър горе вляво.

Примери

Препоръчваме да филтрирате по:

 1. Конкретна кампания, за да видите как моделите на приписване оценяват точките на съприкосновение за дадената медийна инициатива. Създайте филтър за включване, изберете Кампания на потребителя под Придобиване и след това – името на кампанията като стойност на величината.
 2. Определени региони, за да разберете как моделите на приписване оценяват точките на съприкосновение въз основа на различните инициативи, предприемани от Вас във всеки регион. Създайте филтър за включване, изберете Регион под Потребител и след това – желаните стойности на величините.
 3. Категория на устройството, за да разберете ефективността на различни устройства. Създайте филтър за включване, изберете Категория на устройството под Устройство и след това – настолно, мобилно и таблет като стойности на величините.

Избиране на величина, по която да се изготвят отчети

В таблицата с данни е показана разбивка на данните по величината Основна група канали. Използвайте падащото меню, за да преглеждате данните по величините Източник/носител, Източник, Носител или Кампания.  

Избиране на модели на приписване, които да бъдат сравнени

Използвайте падащото меню в графите Модел на приписване (недиректен), за да изберете кои модели на приписване да бъдат сравнени.

Забележка: Google Анализ 4 използва „Последно кликване“ като модел на приписване за всички реализации, експортирани в Google Ads. В Google Ads се експортират само реализациите, при които Google Ads е последното недиректно кликване, дори и в Google Ads да е избран модел на приписване, небазиран на последно кликване. Ако искате да сравните реализациите за модел на приписване в Google Ads спрямо модел на приписване в Google Анализ 4, трябва да изберете „Последно кликване (платени и органични канали)“ за точно сравнение на данните.

Персонализиране на отчета

Кликнете върху Редактиране на сравненията, за да промените показваната в отчета информация. В панела Персонализиране на отчета можете да добавите филтър или да промените датата и часа на отчитане.

Филтри

Отчетът показва данни от всички потребители. Кликнете върху името на филтъра, за да редактирате или добавите филтри.

Дата и час на отчитане

По подразбиране се ползва Дата и час на реализация.

 • Дата и час на реализация: Отразява приписаната заслуга за всички точки на съприкосновение, възникнали в прозореца на реализациите преди съответните реализации през посочения период от време. Обърнете внимание, че тези точки на съприкосновение може да настъпят преди посочения период от време.
 • Дата и час на взаимодействие: Отразява приписаната заслуга за всички точки на съприкосновение, възникнали през посочения период от време. Обърнете внимание, че е възможно реализации да се осъществяват след посочения период.

Споделяне, изтегляне или експортиране на отчет

Кликнете върху Споделяне на отчета  горе вдясно, за да споделите, изтеглите или експортирате данните, показани в таблицата.

Разясняване на данните

В таблицата с данни е показана разбивка на данните по величината Основна група канали. За всеки канал се показват по 2 показателя, изчислени от избраните модели на приписване:

 • Реализации: Броят реализации, които се приписват на избраната величина.
 • Приходи: Сумата на приходите, които се приписват на избраната величина.

Показателят Приходи в отчета използва същия метод на изчисление като използвания за показателя Приходи от покупки.

Графите % на промяна показват процента, с който реализациите и приходите се увеличават или намаляват за различните модели на приписване.

За да намерите канали или кампании, които са подценени въз основа на последното кликване, можете да започнете със следните сравнения:

 • Сравнете моделите „Последно кликване (платени и органични канали)“ и „Първо кликване (платени и органични канали)“, за да идентифицирате подценени кампании, от които клиентите започват пътя до реализация. Това е полезно, ако искате да привлечете повече нови клиенти към уебсайта или приложението си.
 • Сравнете моделите „Последно кликване (платени и органични канали)“ и „Линеен модел (платени и органични канали)“, за да идентифицирате подценени кампании, които подпомагат клиентите по целия път до реализация. Това е ценно, ако искате да поддържате връзка с клиентите през целия процес на покупка.

Величини без възможност за приписване

В някои случаи Анализ не може да покаже стойности на величините, защото липсват или не са налице по друга причина. За да бъдат точни общите стойности за заслугата за реализациите и приходите, възможно е отчетът да показва една или повече от следните стойности:

Стойност Определение
(not set) (not set) е заместващ текст, използван от Google Анализ, когато програмата не разполага с никаква информация за избраната от Вас величина. Например в ръчно маркираните URL адреси може да липсва параметър, например кампания, източник или носител.
Unassigned

Unassigned е стойността, използвана от Анализ, когато няма други правила за каналите, които да съответстват на данните за събитията.

Direct

Direct е стойността, използвана от Анализ, когато няма други данни за пътя, по които да се приписва заслугата за реализацията, например импортиране на данни.

Unattributable Не е възможно да бъде приписана заслуга за избраната от Вас величина.
(Other) (Other) е стойността, използвана от Анализ за включен обобщен ред поради ограниченията за кардиналност. Научете повече
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

false
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
true
Търсене в Помощния център
true
true
true
true
true
69256