[GA4] Báo cáo đường dẫn chuyển đổi

Xem các đường dẫn chuyển đổi được phân bổ tín dụng.

Bạn có thể sử dụng báo cáo Đường dẫn chuyển đổi để hiểu đường dẫn chuyển đổi của khách hàng và cách các mô hình phân bổ chỉ định tín dụng trên các đường dẫn đó.

Nội dung trong bài viết này:

Tổng quan

Báo cáo Đường dẫn chuyển đổi có hai phần: hình ảnh dữ liệu và bảng dữ liệu. Hình ảnh dữ liệu giúp bạn nhanh chóng biết được những kênh nào bắt đầu, hỗ trợ và hoàn tất lượt chuyển đổi. Bảng dữ liệu cho bạn thấy những lộ trình mà người dùng thực hiện để hoàn tất lượt chuyển đổi và những chỉ số sau: Số lượt chuyển đổi, Doanh thu từ giao dịch mua hàng, Số ngày dẫn đến lượt chuyển đổiSố điểm tiếp xúc dẫn đến lượt chuyển đổi.

Cách sử dụng báo cáo

Truy cập vào báo cáo

  1. Trong Google Analytics, hãy nhấp vào Quảng cáo ở bên trái.
  2. Chuyển đến Phân bổ > Đường dẫn chuyển đổi.

Chọn phạm vi ngày và sự kiện chuyển đổi

Bắt đầu bằng cách chọn một phạm vi ngày từ trình đơn thả xuống "bộ chọn ngày" ở phía trên cùng bên phải. Sau đó, hãy chọn một hoặc nhiều sự kiện chuyển đổi từ trình đơn thả xuống ở phía trên cùng bên trái của báo cáo. Theo mặc định, hệ thống sẽ chọn và tổng hợp tất cả sự kiện chuyển đổi vào trong báo cáo.

Lưu ý: Báo cáo phân bổ chứa dữ liệu từ ngày 14 tháng 6 năm 2021 trở đi.

Thêm bộ lọc (không bắt buộc)

Báo cáo trình bày dữ liệu về tất cả người dùng. Để xem dữ liệu về một nhóm người dùng cụ thể, hãy nhấp vào Thêm bộ lọc ở phía trên cùng bên trái.

Ví dụ:
Nếu chỉ muốn xem dữ liệu về người dùng Chrome, bạn sẽ thêm bộ lọc Bao gồm (mặc định), chọn phương diện Trình duyệt (trong mục Thiết bị), chọn Chrome làm giá trị phương diện, rồi nhấp vào OK.

Chọn thứ nguyên để báo cáo

Cả biểu đồ và bảng dữ liệu đều trình bày dữ liệu đã được chia nhỏ theo thứ nguyên Nhóm kênh mặc định. Hãy sử dụng trình đơn thả xuống ở đầu biểu đồ và bảng dữ liệu để xem dữ liệu theo các thứ nguyên Nguồn, Phương tiện hoặc Chiến dịch.

Chọn mô hình phân bổ cho hình ảnh dữ liệu

Hình ảnh dữ liệu ở đầu báo cáo hiển thị dữ liệu theo tính toán của mô hình phân bổ Lượt nhấp cuối cùng trên nhiều kênh. Hãy sử dụng trình đơn thả xuống "mô hình phân bổ" để xem hình ảnh dữ liệu theo một mô hình phân bổ khác.

Tùy chỉnh báo cáo

Nhấp vào Chỉnh sửa phần so sánh ở phía trên cùng bên phải để thay đổi dữ liệu hiển thị trong báo cáo. Trong bảng điều khiển Tuỳ chỉnh báo cáo, bạn có thể thay đổi các chế độ cài đặt Bộ lọcĐộ dài lộ trình.

Bộ lọc

Báo cáo trình bày dữ liệu về tất cả người dùng. Hãy nhấp vào tên bộ lọc để chỉnh sửa hoặc thêm bộ lọc.

Độ dài đường dẫn

Báo cáo trình bày tất cả đường dẫn có độ dài tối đa là 50 điểm tiếp xúc. Hãy sử dụng mục này để lọc độ dài đường dẫn:

  1. Chọn một toán tử (bằng, không bằng, lớn hơn, lớn hơn hoặc bằng, nhỏ hơn, nhỏ hơn hoặc bằng)
  2. Nhập một chữ số bên cạnh (các) điểm tiếp xúc.
  3. Nhấp vào Áp dụng.

Chia sẻ, tải xuống hoặc xuất báo cáo

Nhấp vào biểu tượng Chia sẻ báo cáo này ở phía trên cùng bên phải để chia sẻ, tải xuống hoặc xuất dữ liệu hiện có trong báo cáo.

Tìm hiểu dữ liệu

Hình ảnh dữ liệu

Ở phía trên cùng của hình ảnh dữ liệu, bạn sẽ thấy mức tín dụng chuyển đổi mà mỗi phân đoạn của đường dẫn chuyển đổi nhận được theo mô hình phân bổ đã chọn. Các phân đoạn được xác định như sau:

  • Đầu điểm tiếp xúc: 25% số điểm tiếp xúc ở đầu đường dẫn được làm tròn thành số nguyên gần nhất. Phân đoạn này sẽ trống nếu đường dẫn chỉ có 1 điểm tiếp xúc.
  • Giữa điểm tiếp xúc: 50% số điểm tiếp xúc ở giữa đường dẫn. Nếu đường dẫn có ít hơn 3 điểm tiếp xúc, phân đoạn này sẽ trống.
  • Cuối điểm tiếp xúc: 25% số điểm tiếp xúc ở cuối đường dẫn được làm tròn thành số nguyên gần nhất. Nếu đường dẫn chỉ chứa một điểm tiếp xúc, thì phân đoạn này sẽ nhận được toàn bộ tín dụng chuyển đổi.

Các biểu đồ thanh bên dưới mỗi phân đoạn cho biết giá trị đóng góp cho lượt chuyển đổi mà một thứ nguyên cụ thể (Kênh, Nguồn, Phương tiện, Chiến dịch) nhận được khi đang ở phân đoạn đó trong lộ trình chuyển đổi.

Hãy di chuột qua các thành phần của hình ảnh dữ liệu để biết thông tin cụ thể hơn.

Bảng dữ liệu

Hàng trên cùng của bảng dữ liệu cung cấp thông tin tổng quan về hiệu quả hoạt động của các loại chuyển đổi đã chọn. Hàng này cho biết tổng Số lượt chuyển đổi, Doanh thu từ giao dịch mua hàng, Số ngày dẫn đến lượt chuyển đổiSố điểm tiếp xúc dẫn đến lượt chuyển đổi.

Theo mặc định, hệ thống sắp xếp báo cáo theo đường dẫn có số lượt chuyển đổi cao nhất. Hãy nhấp vào mũi tên xuống bên cạnh một trong những chỉ số khác để sắp xếp theo chỉ số đó.

Mức tín dụng mà bạn nhìn thấy trong mỗi hàng là mức trung bình trên các đường dẫn riêng lẻ có trong hàng đó.

Hãy di chuột qua từng điểm tiếp xúc trên các đường dẫn để xem mức tín dụng chuyển đổi và số lượt chuyển đổi.

Thứ nguyên không thể phân bổ

Trong một số trường hợp, Analytics không thể hiển thị các giá trị thứ nguyên do các thứ nguyên đó bị thiếu hoặc không thể phân bổ. Để giá trị tổng của chỉ số được báo cáo chính xác, báo cáo có thể sẽ hiển thị một hoặc nhiều giá trị sau:

Giá trị Định nghĩa
(chưa đặt) (chưa đặt) là tên phần giữ chỗ mà Analytics sử dụng khi chưa nhận được thông tin nào về thứ nguyên mà bạn đã chọn. Ví dụ: URL được gắn thẻ theo cách thủ công có thể thiếu một thông số như chiến dịch, nguồn hoặc phương tiện
Chưa chỉ định

Chưa chỉ định là giá trị mà Analytics sử dụng khi không có quy tắc kênh nào khác khớp với dữ liệu sự kiện 

Trực tiếp

Trực tiếp là giá trị mà Analytics sử dụng khi không có dữ liệu đường dẫn nào để phân bổ tín dụng chuyển đổi (ví dụ như dữ liệu nhập)

Không thể phân bổ Không thể chỉ định tín dụng cho thứ nguyên mà bạn đã chọn   
(Khác) (Khác) là giá trị mà Analytics sử dụng cho một hàng tổng hợp do các giới hạn về lượng số. Tìm hiểu thêm
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

false
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
false
false
true
69256
false
false