[GA4] Rapporten Konverteringsvägar

Se konverteringsvägar med tillskrivet konverteringsvärde.

Använd rapporten Konverteringsvägar för att ta reda på dina kunders väg till konvertering och hur olika attributionsmodeller fördelar tillskrivet konverteringsvärde till dessa vägar.

Innehåll i artikeln:

Översikt

Rapporten Konverteringsvägar består två avsnitt: datavisualiseringen och datatabellen. Datavisualiseringen hjälper dig att snabbt se vilka kanaler som initierar, bidrar till och slutför konverteringar. Datatabellen visar användarnas väg till slutförda konverteringar tillsammans med följande mätvärden: Konverteringar, Intäkt från köp, Dagar till konvertering och Kontaktpunkter till konvertering.

Så använder du rapporten

Komma åt rapporten

  1. Klicka på Annonsering till vänster i Google Analytics.
  2. Gå till Attribution > Konverteringsvägar.

Välja datumintervall och konverteringshändelser

Börja med att välja ett datumintervall i rullgardinsmenyn högst upp till höger i rapporten. Välj sedan en eller flera konverteringshändelser i rullgardinsmenyn högst upp till vänster i rapporten. Som standard väljs alla konverteringshändelser och sammanställs i rapporten.

Obs! Attributionsrapporterna innehåller data från den 14 juni 2021 och framåt.

Lägga till ett filter (valfritt)

Rapporten visar data från alla användare. Om du vill se data för en viss uppsättning användare kan du klicka på Lägg till filter högst upp till vänster.

Exempel
Om du bara vill se data för Chrome-användare lägger du till filtret Inkludera (standard). Sedan väljer du dimensionen Webbläsare (under Enhet). Välj Chrome som dimensionsvärde och klicka på OK.

Välja en dimension att rapportera

Både diagrammet och datatabellen visar din data uppdelad efter dimensionen Standardkanalgrupp. Använd rullgardinsmenyn högst upp i diagrammet och datatabellen för att se data utifrån dimensionen Källa, Medium eller Kampanj.

Välja attributionsmodell för datavisualisering

Obs! Attributionsmodellerna för första klick, linjär attribution, tidsskillnad och positionsbaserad attribution upphör att vara tillgängliga från och med november 2023. Läs mer

Datavisualiseringen högst upp i rapporten visar data enligt attributionsmodellen för senaste klicki betalkanaler och organiska kanaler. Använd rullgardinsmenyn Attributionsmodell för att se datavisualiseringen med en annan attributionsmodell.

Anpassa rapporten

Klicka på Redigera jämförelser högst upp till höger för att ändra vad som visas i rapporten. I panelen Anpassa rapport kan du ändra inställningarna för Filter och Konverteringsväg.

Filter

Rapporten visar data från alla användare. Klicka på ett filternamn för att redigera eller lägga till filter.

Konverteringsväg

Rapporten visar alla vägar med upp till 20 kontaktpunkter. Använd detta avsnitt för att filtrera konverteringsvägens längd:

  1. Välj en operator (lika med, inte lika med, större än, större än eller lika med, mindre än, mindre än eller lika med).
  2. Ange en siffra bredvid en eller flera kontaktpunkter.
  3. Klicka på Använd.

Dela, ladda ned eller exportera rapporten

Klicka på Dela denna rapport  högst upp till höger för att dela, ladda ned eller exportera den data som för närvarande visas i rapporten.

Tolka informationen

Datavisualisering

Högst upp datavisualiseringen kan du se det tillskrivna konverteringsvärdet för varje segment av konverteringsvägen med den valda attributionsmodellen. Segmenten definieras enligt följande:

  • Tidiga kontaktpunkter: De första 25 % av kontaktpunkterna längs vägen, avrundade till närmaste heltal. Segmentet är tomt om vägen består av en enda kontaktpunkt.
  • Kontaktpunkter i mitten: De mellersta 50 % av kontaktpunkterna längs vägen. Segmentet är tomt om vägen består av färre än tre kontaktpunkter.
  • Sena kontaktpunkter: De sista 25 % av kontaktpunkterna längs vägen, avrundade till närmaste heltal. Om konverteringsvägen har en enda kontaktpunkt tillskrivs detta segment hela konverteringsvärdet.

Stapeldiagrammen under varje segment visar det tillskrivna konverteringsvärdet för en viss dimension (Kanal, Källa, Medium, Kampanj) under den delen av konverteringsvägen.

Håll muspekaren över elementen i datavisualiseringen för att se mer detaljerad information.

Datatabell

Datatabellens översta rad visar en översikt över resultaten för de valda konverteringstyperna. Där kan du se det totala antalet Konverteringar, Intäkt från köp, Dagar till konvertering och Kontaktpunkter till konvertering.

Som standard sorteras rapporten efter de vägar som har störst antal konverteringar. Klicka på nedåtpilen bredvid ett av de andra mätvärdena för att sortera efter det mätvärdet.

Det tillskrivna konverteringsvärdet som visas på varje rad är ett genomsnittsvärde för de enskilda vägar som ingår på raden.

Håll muspekaren över enskilda kontaktpunkter längs konverteringsvägarna för att se tillskrivet konverteringsvärde och antal konverteringar.

Dimensioner som inte kan tillskrivas

I vissa fall kan Analytics inte visa dimensionsvärden på grund av att de saknas eller inte är tillgängliga. För att hålla summorna i mätvärdena korrekta kan rapporten visa ett eller flera av följande värden:

Värde Definition
(not set) (not set) är ett platshållarnamn som används i Analytics när det saknas information om den valda dimensionen. Manuellt taggade webbadresser kan till exempel sakna en parameter, som kampanj, källa eller medium.
Inte tilldelat

Inte tilldelat är det värde som Analytics använder när det inte finns några andra kanalregler som matchar händelseinformationen. 

Direkt

Direkt är det värde som Analytics använder när det inte finns någon sökvägsdata som kan användas för att tillskriva konverteringsvärde, till exempel dataimport.

Kan inte tillskrivas Det går inte att tillskriva konverteringsvärde för den valda dimensionen.   
(Annat) (Annat) är det värde som Analytics använder för en rad som visar sammanställd data på grund av kardinalitetsbegränsningar. Läs mer
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

false
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
14338283600765977181
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
69256