[GA4] Rapporten Konverteringsvägar

Se konverteringsvägar med tillskrivningsvärde.

Använd rapporten Konverteringsvägar för att förstå dina kunders väg till konvertering och hur olika attributionsmodeller fördelar tillskrivningsvärde på dessa vägar.

Innehåll i artikeln:

Översikt

Rapporten Konverteringsvägar har två avsnitt: datavisualisering och datatabellen. Datavisualiseringen hjälper dig att snabbt se vilka kanaler som initierar, bidrar till och slutför konverteringar. Datatabellen visar användarnas väg till slutförda konverteringar tillsammans med följande mätvärden: Konverteringar, Intäkt från köp, Dagar till konvertering och Kontaktpunkter till konvertering.

Så använder du rapporten

Få åtkomst till rapporten

  1. Klicka på Annonsering till vänster i Google Analytics.
  2. Gå till Attribution > Konverteringsvägar.

Välj datumintervall och konverteringshändelser

Börja med att välja ett datumintervall från rullgardinsmenyn längst upp till höger i rapporten. Välj sedan en eller flera konverteringshändelser på rullgardinsmenyn högst upp till vänster i rapporten. Som standard väljs alla konverteringshändelser och sammanställs i rapporten.

Obs! Attributionsrapporterna innehåller data från den 14 juni 2021 och framåt.

Lägg till ett filter (valfritt)

Rapporten visar data från alla användare. Om du vill se data för en viss uppsättning användare klickar du på Lägg till filter högst upp till vänster.

Exempel
Om du bara vill se data för Chrome-användare lägger du till filtret Inkludera (standard). Sedan väljer du dimensionen Webbläsare (underEnhet). Välj Chrome som dimensionsvärde och klicka på OK.

Välj en dimension att rapportera

Både diagrammet och datatabellen visar din data uppdelad efter dimensionen Standardkanalgruppering. Använd rullgardinsmenyn högst upp i diagrammet och datatabellen för att visa data efter dimensionerna Källa, Media eller Kampanj.

Välj attributionsmodell för datavisualisering

Datavisualiseringen högst upp i rapporten visar data enligt attributionsmodellen Senaste klick i alla kanaler. Använd rullgardinsmenyn Attributionsmodell för att visa datavisualiseringen med en annan attributionsmodell.

Anpassa rapporten

Klicka på Redigera jämförelser längst upp till höger om du vill ändra vad som visas i rapporten. I panelen Anpassa rapport kan du ändra inställningarna för Filter och Konverteringsväg.

Filter

Rapporten visar data från alla användare. Klicka på ett filternamn för att redigera eller lägga till filter.

Konverteringsväg

Rapporten visar alla vägar med upp till 50 kontaktpunkter. Använd detta avsnitt för att filtrera konverteringsvägens längd:

  1. Välj en operatör (lika med, inte lika med, större än, större än eller lika med, mindre än samt mindre än eller lika med)
  2. Ange en siffra bredvid en eller flera kontaktpunkter.
  3. Klicka på Använd.

Dela, ladda ned eller exportera rapport

Klicka på Dela denna rapport  högst upp till höger om du vill dela, ladda ned eller exportera data som för närvarande visas i rapporten.

Förstå informationen

Datavisualisering

Överst i datavisualiseringen visas hur mycket tillskrivningsvärde varje segment av konverteringsvägen får med den valda attributionsmodellen. Segmenten definieras enligt följande:

  • Tidiga kontaktpunkter: De första 25 % av kontaktpunkterna längs vägen, avrundade till närmaste heltal. Segmentet är tomt om vägen består av en enda kontaktpunkt.
  • Kontaktpunkter i mitten: De mellersta 50 % av kontaktpunkterna längs vägen. Segmentet är tomt om vägen består av färre än tre kontaktpunkter.
  • Sena kontaktpunkter: De sista 25 % av kontaktpunkterna längs vägen, avrundade till närmaste heltal. Om konverteringsvägen bara har en kontaktpunkt får detta segment hela tillskrivningsvärdet.

Stapeldiagrammen under varje segment visar vilket tillskrivningsvärde en viss dimension (Kanal, Källa, Media, Kampanj) får under den delen av konverteringsvägen.

Håll muspekaren över datavisualiseringselementen för mer specifik information.

Datatabell

På datatabellens översta rad visas en översikt över resultaten för de valda konverteringstyperna. Här visas det totala antalet Konverteringar, Intäkt från köp, Dagar till konvertering och Kontaktpunkter till konvertering.

Som standard sorteras rapporten efter de vägar som har störst antal konverteringar. Klicka på nedåtpilen bredvid ett av de andra mätvärdena för att sortera efter det mätvärdet.

Det tillskrivningsvärde som visas i varje rad är ett genomsnittsvärde för de enskilda vägar som är inkluderade i denna rad.

Håll muspekaren över enskilda kontaktpunkter på konverteringsvägarna för att se tillskrivningsvärde och antal konverteringar.

Dimensioner som inte kan tillskrivas

I vissa fall kan Analytics inte visa dimensionsvärden på grund av att de saknas eller inte är tillgängliga. För att hålla mätvärdena korrekta kan rapporten visa ett eller flera av följande värden:

Värde Definition
(inte angivet) (inte angivet) är ett platshållarnamn som används i Analytics när det saknas information om den valda dimensionen. Manuellt taggade webbadresser kan till exempel sakna en parameter som kampanj, källa eller medium
Otilldelad

Otilldelad är det värde som Analytics använder när det inte finns några andra kanalregler som matchar händelsedatan 

Direkt

Direkt är det värde som Analytics använder när det inte finns någon sökvägsdata som kan användas för tillskrivningsvärde, till exempel dataimport

Kan inte tillskrivas Det går inte att tilldela tillskrivningsvärde för den valda dimensionen   
(Annan) (Annan) är det värde som Analytics använder för en sammanställd rad på grund av kardinalitetsbegränsningar. Läs mer
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

false
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
69256
false
false