[GA4] Rapport om konverteringstrakter

Se baner frem mot konvertering med attribusjonskreditt.

I Konverteringstrakter-rapporten kan du danne deg et godt bilde av hvilke baner kundene følger på veien frem mot konverteringer, og hvordan forskjellige attribusjonsmodeller fordeler kreditt mellom de aktuelle banene.

Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:

Oversikt

Konverteringstrakter-rapporten består av to deler: en datatabell og en datavisualisering. I datavisualiseringen kan du raskt se hvilke kanaler som innleder, assisterer og lander konverteringer. I datatabellen kan du se banene brukerne tar mot konverteringer, samt disse beregningene: Konverteringer, Kjøpsinntekter, Dager til konvertering og Kontaktpunkter frem til konvertering.

Slik bruker du rapporten

Sånn får du tilgang til rapporten

  1. Klikk på Annonsering til venstre i Google Analytics.
  2. Følg menybanen Attribusjon > Konverteringstrakter.

Velg datoperiode og konverteringshendelser

Begynn med å velge ønsket datoperiode fra rullegardinmenyen for datovelgeren øverst til høyre. Velg så én eller flere konverteringshendelser fra rullegardinmenyen øverst til venstre i rapporten. Som standard er alle konverteringshendelsene valgt, og de vises samlet i rapporten.

Merk: Attribusjonsrapportene omfatter data fra 14. juni 2021 og fremover.

Legg til et filter (valgfritt)

I rapporten blir det vist data om alle brukerne. Hvis du vil se data om et bestemt utvalg av brukere, må du klikke på Legg til et filter øverst til venstre.

Eksempel
Hvis du bare vil se data om Chrome-brukere, må du legge til et Inkluderer-filter (standard), velge Nettleser som dimensjon (under Enhet), velge Chrome som dimensjonsverdi og klikke på OK.

Velg dimensjonen du vil rapportere om

Dataene i både diagrammet og datatabellen er inndelt etter Standard kanalgruppe-dimensjonen. Bruk rullegardinmenyene øverst i diagrammet og datatabellen for å se data inndelt etter Kilde-, Medium- eller Kampanje-dimensjonen.

Velg attribusjonsmodellen som skal vises i datavisualiseringen

Merk: I november 2023 avvikler vi lineære og plasseringsbaserte attribusjonsmodeller og modeller som er basert på første klikk og tidsrelatert verdifall. Finn ut mer om de avviklede modellene.

I datavisualiseringen øverst i rapporten presenteres dataene som beregnet i attribusjonsmodellen basert på siste klikk i betalte og organiske kanaler. Bruk rullegardinmenyen for attribusjonsmodeller hvis du vil se datavisualiseringen tuftet på en annen attribusjonsmodell.

Tilpass rapporten

Klikk på Endre sammenligninger øverst til høyre for å endre dataene som vises i rapporten. I Tilpass rapporter-panelet kan du endre innstillingene for filtre og banelengde.

Filtre

Rapporten inneholder data om alle brukerne. Klikk på navnet på filteret for å endre det eller legge til nye filtre.

Banelengde

Rapporten viser alle banene som består av opptil 20 kontaktpunkter. I denne delen kan du filtrere banelengden:

  1. Velg en operator (lik, ikke lik, større enn, større enn eller lik, mindre enn eller mindre enn eller lik).
  2. Skriv inn et tall ved siden av kontaktpunkter.
  3. Klikk på Bruk.

Del, last ned eller eksportér rapporter

Klikk på Del denne rapporten  øverst til høyre for å dele, laste ned eller eksportere dataene som nå vises i rapporten.

En forklaring av dataene

Datavisualisering

Øverst i datavisualiseringen kan du se hvor mye konverteringskreditt hvert segment i konverteringstrakten tilskrives i den valgte attribusjonsmodellen. Segmentene er definert slik:

  • Tidlig kontaktpunkter: Dette er de første 25 % av kontaktpunktene i banen avrundet til nærmeste heltall. Dette segmentet tilordnes ingen verdi hvis banen bare har ett kontaktpunkt.
  • Midtre kontaktpunkter: Dette er de midterste 50 % av kontaktpunktene i banen. Dette segmentet tilordnes ingen verdi hvis banen har maksimalt tre kontaktpunkter.
  • Sene kontaktpunkter: her finner du de siste 25 % av kontaktpunktene i banen, avrundet til nærmeste heltall. Hvis banen består av bare ett kontaktpunkt, tilskrives dette segmentet all konverteringskreditt.

I stolpediagrammene under hvert enkelt segment kan du se hvor mye konverteringskreditt de enkelte dimensjonene (Kanal, Kilde, Medium og Kampanje) er tilskrevet i denne delen av konverteringstrakten.

Hold markøren over elementene i datavisualiseringen for å se mer spesifikk informasjon.

Datatabell

I den øverste raden i datatabellen kan du se en oversikt over resultatene du har oppnådd med de valgte konverteringstypene. Her kan du se totalverdien for disse beregningene: Konverteringer, Kjøpsinntekt, Dager til konvertering og Kontaktpunkter frem til konvertering.

Rapporten sorteres som standard etter banene som har det høyeste antallet konverteringer. Klikk på nedoverpilen ved siden av en av de andre beregningene for å sortere etter denne beregningen.

Kreditten som vises i hver rad, er en gjennomsnittsverdi for de ulike banene i den aktuelle raden.

Hold markøren over de enkelte kontaktpunktene i banene for å se konverteringskreditten og antallet konverteringer.

Dimensjoner som ikke kan tilskrives kreditt

I noen tilfeller kan ikke dimensjonsverdier vises i Analytics fordi de mangler eller er utilgjengelige. For at du skal få presis rapportering om de totale beregningsverdiene, kan én eller flere av disse verdiene fremgå i rapporten:

Verdi Definisjon
(not set) Hvis Analytics ikke har mottatt informasjon om dimensjonen du har valgt, brukes plassholderen (not set) – «ikke angitt». Nettadresser som er manuelt tagget, kan for eksempel mangle en parameter som kampanje, kilde eller medium.
Unassigned

I Analytics brukes verdien Unassigned (ikke tilordnet) når det ikke finnes noen andre kanalregler som samsvarer med hendelsesdataene. 

Direct

I Analytics brukes verdien Direct (direkte) når det ikke foreligger noen banedata (f.eks. Dataimportering) som kan tilskrives konverteringen.

Unattributable Verdien er «Unattributable» (kan ikke tilskrives noe) hvis det ikke kan tilskrives kreditt for den valgte dimensjonen. 
(Other) I Analytics brukes (Other)-verdien (annet) for aggregerte rader på grunn av kardinalitetsgrenser. Finn ut mer

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?
false
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny