[GA4] דוח נתיבי המרות

צפייה בדרכים אל ההמרות עם קרדיט לפי מודל שיוך (Attribution).

הדוח נתיבי המרות עוזר להבין את הדרכים אל ההמרות של הלקוחות ואת חלוקת הקרדיט שנוצרת בהם במודלים שונים של שיוך (Attribution).

במאמר זה:

סקירה כללית

הדוח נתיבי המרות כולל שני חלקים: התצוגה החזותית של הנתונים וטבלת הנתונים. התצוגה החזותית של הנתונים עוזרת לכם לראות במהירות אילו ערוצים יוזמים המרות, אילו מסייעים ביצירת המרות ואילו מביאים לביצוע שלהן. בטבלת הנתונים תוכלו לראות את הנתיבים שהמשתמשים עוברים בהם עד לביצוע ההמרה, וגם את המדדים הבאים: המרות, הכנסה מרכישה, ימים עד להמרה ומספר נקודות המגע עם הלקוח עד להמרה.

כיצד להשתמש בדוח

גישה לדוח

  1. ב-Google Analytics, לוחצים על פרסום בצד ימין.
  2. עוברים אל Attribution > נתיבי המרות.

בחירת טווח תאריכים ואירועי המרה

בשלב הראשון, בוחרים טווח תאריכים בתפריט הנפתח של בורר התאריכים בפינה השמאלית העליונה. אחר כך בוחרים אירוע המרה אחד או יותר מהתפריט הנפתח בפינה הימנית העליונה של הדוח. כברירת מחדל, נבחרים כל אירועי ההמרות והם מוצגים בדוח יחד כנתונים מצטברים.

הערה: דוחות השיוך (Attribution) כוללים נתונים מ-14 ביוני 2021 ואילך.

הוספת מסנן (אופציונלי)

בדוח מוצגים נתונים מכל המשתמשים. כדי להציג נתונים לגבי קבוצה ספציפית של משתמשים, לוחצים על הוספת מסנן בפינה הימנית העליונה.

דוגמה
אם רוצים לראות נתונים רק עבור משתמשי Chrome, מוסיפים מסנן הכללה (ברירת המחדל), בוחרים במאפיין דפדפן (תחת מכשיר), בוחרים באפשרות Chrome בתור ערך המאפיין ולוחצים על אישור.

בחירת המאפיין שעליו רוצים דיווח

גם בתרשים וגם בטבלת הנתונים מוצגים הנתונים בחלוקה לפי המאפיין קיבוץ ערוצים המוגדר כברירת מחדל. בעזרת התפריטים הנפתחים בחלק העליון של התרשים ושל טבלת הנתונים אפשר להציג נתונים לפי המאפיינים מקור, אמצעי הגעה לאתר או קמפיין.

בחירת מודל השיוך (Attribution) לתצוגה החזותית של הנתונים

בתצוגה החזותית של הנתונים בראש הדוח מוצגים נתונים המחושבים לפי מודל השיוך קליק אחרון חוצה-ערוצים. בעזרת התפריט הנפתח של מודל השיוך אפשר לבחור להציג את התצוגה החזותית של הנתונים באמצעות מודל שיוך אחר.

התאמה אישית של הדוח

לוחצים על עריכת ההשוואות בפינה השמאלית העליונה כדי לשנות את התוכן שמוצג בדוח. בחלונית התאמה אישית של הדוח אפשר לשנות את ההגדרות של המסננים ושל אורך הנתיב.

מסננים

בדוח מוצגים נתונים מכל המשתמשים. ניתן ללחוץ על שם המסנן כדי לערוך או להוסיף מסננים.

אורך נתיב

הדוח מציג את כל הנתיבים באורך של עד 50 נקודות מגע עם הלקוח. קיימת אפשרות לסנן את אורך הנתיב בקטע הבא:

  1. בוחרים אופרטור ('שווה ל', 'לא שווה ל', 'גדול מ', 'שווה או גדול מ', 'קטן מ' או 'שווה או קטן מ')
  2. מזינים ערך מספרי לצד נקודות המגע עם הלקוח.
  3. לוחצים על החלה.

שיתוף, הורדה או ייצוא של דוח

לוחצים על שיתוף הדוח בפינה השמאלית העליונה כדי לשתף, להוריד או לייצא את הנתונים המוצגים בדוח.

משמעות הנתונים

תצוגה חזותית של נתונים

בחלק העליון של התצוגה החזותית של הנתונים אפשר לראות כמה קרדיט על המרה מקבל כל פלח של נתיב ההמרות במודל השיוך (Attribution) שנבחר. הפלחים מוגדרים כך:

  • נקודות מגע עם הלקוח בתחילת נתיב ההמרות: 25 האחוזים הראשונים מנקודות המגע עם הלקוח בנתיב מעוגלים אל המספר השלם הקרוב ביותר. הפלח הזה ריק אם יש בנתיב רק נקודת מגע אחת עם הלקוח.
  • נקודות מגע עם הלקוח באמצע נתיב ההמרות: 50 האחוזים האמצעיים מנקודות המגע עם הלקוח בנתיב. אם יש בנתיב פחות משלוש נקודות מגע עם הלקוח, הפלח הזה ריק.
  • נקודות מגע עם הלקוח לקראת סיום נתיב ההמרות: 25 האחוזים האחרונים מנקודות המגע עם הלקוח בנתיב מעוגלים אל המספר השלם הקרוב ביותר. אם הנתיב כולל רק נקודת מגע אחת עם הלקוח, פלח זה מקבל את כל הקרדיט על ההמרה.

בתרשימי העמודות שמופיעים מתחת לכל פלח מוצג כמה קרדיט על ההמרה מקבל מאפיין מסוים (ערוץ, מקור, אמצעי הגעה לאתר, קמפיין) כשהוא נמצא בשלב זה של נתיב ההמרות.

כדי לקבל מידע ספציפי יותר, אפשר להעביר את העכבר מעל רכיבי התצוגה החזותית של הנתונים.

טבלת נתונים

בשורה העליונה של טבלת הנתונים ניתן לראות סקירת ביצועים כללית של סוגי ההמרות שבחרתם. היא כוללת את סך כל ההמרות, ההכנסה מרכישה, הימים עד להמרה ונקודות המגע עם הלקוח עד להמרה.

כברירת מחדל, הדוח ממוין לפי הנתיבים בעלי מספר ההמרות הגבוה ביותר. כדי למיין לפי מדד אחר, לוחצים על החץ למטה לצידו.

הקרדיט שמוצג בכל שורה מייצג ממוצע של כל הנתיבים שנכללים בשורה הזו.

כדי לראות את הקרדיט על ההמרה ואת מספר ההמרות, אפשר להעביר את העכבר מעל נקודת מגע מסוימת עם הלקוח.

מאפיינים שאי אפשר לשייך

במקרים מסוימים, מערכת Analytics לא יכולה להציג את ערכי המאפיינים מפני שהם חסרים או שאינם זמינים. כדי שערכי המדדים הכוללים יהיו מדויקים ככל האפשר, ייתכן שבדוח יוצגו אחד או יותר מהערכים הבאים:

ערך הגדרה
(not set) הערך (not set) הוא שם של placeholder שמערכת Analytics משתמשת בו אם לא קיבלה מידע על המאפיין שבחרתם. לדוגמה, ייתכן שבכתובות URL שתויגו ידנית יהיה חסר פרמטר כמו קמפיין, מקור או אמצעי הגעה לאתר
לא הוקצה

הערך לא הוקצה הוא הערך שמשמש את מערכת Analytics כאשר אין כללי ערוצים אחרים שתואמים לנתוני האירוע 

ישיר

ישיר הוא הערך שבו מערכת Analytics משתמשת כאשר אין נתוני נתיב לו אפשר לתת קרדיט על ההמרה. לדוגמה, ייבוא נתונים

לא ניתן לשיוך לא ניתן להקצות קרדיט למאפיין שבחרתם   
(Other) (Other) הוא הערך שמערכת Analytics משתמשת בו בשורת צבירה בגלל מגבלות עוצמה. מידע נוסף
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?
false
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
תפריט ראשי
חיפוש במרכז העזרה
true
69256
false
false