[GA4] Konversioreitit-raportti

Tutustu konversioreitteihin ja krediitin jakautumiseen

Konversioreitit-raportista saat tietoa asiakkaiden konversioreiteistä ja siitä, miten eri attribuutiomallit jakavat krediitin näillä reiteillä.

Sisällys:

Yleiskatsaus

Konversioreitit-raportissa on kaksi osiota: datan visualisointi ja datataulukko. Datan visualisoinnista näet nopeasti, mistä kanavista konversiot alkavat, mitkä kanavat auttavat konversioiden tuottamisessa ja mitkä kanavat tuottavat konversioita. Datataulukosta näet asiakkaiden konversioihin johtaneet reitit sekä seuraavat mittarit: Konversiot, Ostostulot, Konversioviive päivinä ja Kontaktipisteitä ennen konversiota.

Raportin käyttäminen

Raportin avaaminen

  1. Klikkaa Google Analyticsissa vasemmalta Mainonta.
  2. Siirry kohtaan Attribuutio > Konversioreitit.

Aikavälin ja konversiotapahtumien valitseminen

Aloita valitsemalla aikaväli oikeassa yläkulmassa olevasta päivämäärävalitsimesta. Valitse sitten vähintään yksi konversiotapahtuma vasemmassa yläkulmassa olevasta avattavasta valikosta. Kaikki konversiotapahtumat on valittu oletuksena, ja ne on koottu raportissa yhteen.

Huom. Attribuutioraporteissa näkyy 14.6.2021 alkaen kerätty data.

Suodattimen lisääminen (valinnainen)

Raportissa näkyy kaikkien käyttäjien data. Jos haluat nähdä tiettyä käyttäjäjoukkoa koskevan datan, valitse vasemmasta yläkulmasta Lisää suodatin.

Esimerkki
Jos haluat nähdä vain Chrome-käyttäjien datan, lisää Sisällytä-suodatin (oletus), valitse Laite-kohdasta Selain-ulottuvuus, valitse ulottuvuuden arvoksi Chrome ja klikkaa OK.

Raportoitavan ulottuvuuden valitseminen

Data näkyy sekä kaaviossa että datataulukossa Oletuskanavaryhmä-ulottuvuuden mukaan eriteltynä. Valitse kaavion ja datataulukon yläosassa olevista avattavista valikoista, näkyykö data Liikenteen lähde-, Tulotapa- vai Kampanja-ulottuvuuden mukaan.

Attribuutiomallin valitseminen datan visualisointiin

Huom. Ensimmäinen klikkaus- ja Aikavaikutus-attribuutiomalli sekä lineaarinen ja positioperusteinen attribuutiomalli eivät ole käytettävissä marraskuusta 2023 alkaen. Lue lisää

Raportin yläosassa oleva datan visualisointi perustuu laskelmiin, joissa on käytetty Maksullisten ja orgaanisten kanavien viimeinen klikkaus ‑attribuutiomallia. Jos haluat nähdä eri attribuutiomalliin perustuvan datan visualisoinnin, valitse avattavasta valikosta haluamasi malli.

Raportin muokkaaminen

Jos haluat muuttaa raportissa näkyvää dataa, klikkaa oikeasta yläkulmasta Muokkaa vertailuja. Muokkaa raporttia ‑paneelista voit muuttaa suodattimia ja reitin pituutta.

Suodattimet

Raportissa näkyy kaikkien käyttäjien data. Jos haluat muokata tai lisätä suodattimia, klikkaa suodattimen nimeä.

Reitin pituus

Kaikkien raportissa näkyvien reittien enimmäispituus on 20 kontaktipistettä. Tämän osion avulla voit suodattaa datan reitin pituuden mukaan:

  1. Valitse operaattori (yhtä suuri kuin, erisuuri kuin, suurempi kuin, suurempi tai yhtä suuri kuin, pienempi kuin, pienempi tai yhtä suuri kuin).
  2. Lisää kontaktipisteet-kohdan viereen numero.
  3. Klikkaa Käytä.

Raportin jakaminen, lataaminen ja eksportoiminen

Klikkaa oikeasta yläkulmasta Jaa tämä raportti , niin voit jakaa, ladata tai eksportoida raportissa näkyvän datan.

Datan tulkitseminen

Datan visualisointi

Datan visualisoinnin yläosasta näet, miten paljon krediittiä konversioreitin eri segmentit saavat valitulla attribuutiomallilla. Segmenttien määritelmät ovat seuraavat:

  • Kontaktipisteet alussa: Ensimmäiset 25 % reitin kontaktipisteistä pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun. Jos reitillä on vain yksi kontaktipiste, tämä segmentti on tyhjä.
  • Kontaktipisteet keskivaiheilla: Keskimmäiset 50 % reitin kontaktipisteistä. Jos reitillä on alle kolme kontaktipistettä, tämä segmentti on tyhjä.
  • Kontaktipisteet lopussa: Viimeiset 25 % reitin kontaktipisteistä pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun. Jos reitillä on vain yksi kontaktipiste, tämä segmentti saa kaiken konversiokrediitin.

Jokaisen segmentin alla on pylväskaavio, josta näkyy, kuinka paljon konversiokrediittiä tietty ulottuvuus (Kanava, Liikenteen lähde, Tulotapa, Kampanja) saa tässä konversioreitin osassa.

Jos haluat nähdä tarkempia tietoja, osoita datan visualisointielementtejä.

Datataulukko

Datataulukon ylimmältä riviltä näet yhteenvedon siitä, millaisia tuloksia valitut konversiotyypit ovat tuottaneet. Näet seuraavien kokonaismäärät: Konversiot, Ostostulot, Konversioviive päivinä ja Kontaktipisteitä ennen konversiota.

Raportti on lajiteltu oletuksena sen mukaan, millä reiteillä on eniten konversioita. Jos haluat lajitella raportin jonkin toisen mittarin mukaan, klikkaa haluamasi mittarin vieressä olevaa alanuolta.

Kullakin rivillä näkyvä krediitti on kyseisellä rivillä olevien reittien keskiarvo.

Voit viedä hiiren reiteillä olevien yksittäisten kontaktipisteiden päälle nähdäksesi niiden konversiokrediitin ja konversiomäärän.

Ulottuvuudet, joille ei voida kirjata arvoja

Joissain tapauksissa Analyticsissa ei näy ulottuvuuksien arvoja, koska ne puuttuvat tai eivät ole muusta syystä saatavilla. Jotta yhteenlasketut mittarit pysyvät täsmällisinä, raportissa saattaa näkyä yksi tai useampia seuraavista arvoista:

Arvo Määritelmä
(not set) (not set) on paikkamerkki, jota Analytics käyttää, jos se ei ole saanut valitsemaasi ulottuvuutta koskevia tietoja. Esimerkiksi manuaalisesti tagatuista URL-osoitteista voi puuttua parametri, kuten kampanja, liikenteen lähde tai tulotapa.
Unassigned

Unassigned on arvo, jota Analytics käyttää, kun tapahtumadataa vastaavia kanavasääntöjä ei ole.

Direct

Direct on arvo, jota Analytics käyttää, kun konversion kirjaamiseen ei ole saatavilla reittidataa. Näin on esimerkiksi silloin, kun data on importoitu.

Unattributable Valitsemallesi ulottuvuudelle ei voida kirjata krediittiä.
(Other) (Other) on arvo, jota Analytics käyttää kardinaliteettirajojen vuoksi lisätylle koontiriville. Lue lisää
Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kokeile näitä vaiheita:

false
Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko
14294542725510926091
true
Ohjekeskushaku
true
true
true
true
true
69256