[GA4] Отчет „Пътища до реализация“

Преглед на пътищата до реализация посредством заслугата за приписване

Използвайте отчета Пътища до реализация, за да се информирате за пътищата до реализация на клиентите Ви и за начина, по който различните модели на приписване разпределят заслугата по тези пътища.

В тази статия:

Общ преглед

Отчетът Пътища до реализация има две секции – визуализацията на данните и таблицата с данни. Визуализацията на данните Ви помага бързо да виждате кои канали стартират, подпомагат и приключват реализациите. В таблицата с данни са показани пътищата, по които потребителите стигат до осъществяване на реализации, както и следните показатели: Реализации, Приходи от покупки, Дни до реализация и Точки на съприкосновение до реализация.

Как да използвате този отчет

Отваряне на отчета

  1. В Google Анализ кликнете върху Рекламиране вляво.
  2. Отворете Приписване > Пътища до реализация.

Избиране на период от време и събития, водещи до реализация

Първо изберете период от време чрез падащото меню с инструмент за избор на дата горе вдясно. След това от падащото меню в горния ляв ъгъл на отчета изберете едно или повече събития, водещи до реализация. По подразбиране са избрани всички събития, водещи до реализация, и са обобщени заедно в отчета.

Забележка: Отчетите за приписването включват данни от 14 юни 2021 г. нататък.

Добавяне на филтър (по избор)

Отчетът показва данни от всички потребители. За да видите данни за конкретен набор от потребители, кликнете върху Добавяне на филтър горе вляво.

Пример
Ако искате да виждате само данни за потребители на Chrome, трябва да добавите филтър за включване (опцията по подразбиране), да изберете величината Браузър (под Устройство), да изберете Chrome като стойност на величината и да кликнете върху OK.

Избиране на величина, по която да се изготвят отчети

В диаграмата и таблицата данните се показват с разбивка по величината Основна група канали. Използвайте падащите менюта в горната част на диаграмата и таблицата с данни, за да преглеждате данните по величините Източник, Носител или Кампания.

Избиране на модела на приписване за визуализацията на данните

Забележка: Моделите на приписване от тип „Първо кликване“, „Линеен“, „Затихване с времето“ и „Въз основа на позицията“ не са налице от ноември 2023 г. Научете повече за оттеглените модели.

Визуализацията на данните в горната част на отчета показва данни, изчислени според модела на приписване Последно кликване (платени и органични канали). Използвайте падащото меню с моделите на приписване, за да преглеждате визуализацията на данните с различен модел на приписване.

Персонализиране на отчета

Кликнете върху Редактиране на сравненията горе вдясно, за да промените показваната в отчета информация. В панела Персонализиране на отчета можете да промените настройките за Филтри и Дължина на пътя.

Филтри

Отчетът показва данни от всички потребители. Кликнете върху името на филтъра, за да редактирате или добавите филтри.

Дължина на пътя

Отчетът показва всички пътища с дължина до 20 точки на съприкосновение. Използвайте тази секция, за да филтрирате по дължина на пътя:

  1. Изберете оператор („равно на“, „не е равно на“, „по-голямо от“, „по-голямо или равно на“, „по-малко от“ или „по-малко или равно на“).
  2. До точки на съприкосновение въведете число.
  3. Кликнете върху Прилагане.

Споделяне, изтегляне или експортиране на отчет

Кликнете върху Споделяне на отчета горе вдясно, за да споделите, изтеглите или експортирате данните, показани в отчета.

Разясняване на данните

Визуализация на данните

В горната част на визуализацията на данните е показана заслугата за реализацията на всеки сегмент от пътя до реализация според избрания модел на приписване. Сегментите са дефинирани по следния начин:

  • Точки на съприкосновение в началото: Първите 25% от точките на съприкосновение по пътя, закръглени до най-близкото цяло число. Този сегмент е празен, ако по пътя има само една точка на съприкосновение.
  • Точки на съприкосновение в средата: Средните 50% от точките на съприкосновение по пътя. Ако по пътя има по-малко от 3 точки на съприкосновение, този сегмент е празен.
  • Точки на съприкосновение в края: Последните 25% от точките на съприкосновение по пътя, закръглени до най-близкото цяло число. Ако пътят се състои само от една точка на съприкосновение, този сегмент получава цялата заслуга за реализацията.

Стълбовидните диаграми под всеки сегмент показват каква заслуга за реализацията се приписва на определена величина (Канал, Източник, Носител, Кампания) в тази част от пътя до реализация.

За по-конкретна информация задръжте курсора на мишката върху елементите от визуализацията на данните.

Таблица с данни

Първият ред в таблицата с данни съдържа общ преглед на ефективността на избраните типове реализации. В него са дадени общите стойности за Реализации, Приходи от покупки, Дни до реализация и Точки на съприкосновение до реализация.

По подразбиране отчетът е сортиран по пътищата с най-голям брой реализации. Кликнете върху стрелката за надолу до някой от другите показатели, за да сортирате по него.

Заслугата, показана във всеки ред, е средна стойност за отделните пътища, включени в реда.

Задръжте курсора на мишката върху отделни точки на съприкосновение по пътищата, за да видите заслугата за реализацията и броя на реализациите.

Величини без възможност за приписване

В някои случаи Анализ не може да покаже стойности на величините, защото липсват или не са налице по друга причина. За да бъдат точни общите стойности на показателите, възможно е отчетът да показва една или повече от следните стойности:

Стойност Определение
(not set) (not set) е заместващ текст, използван от Google Анализ, когато програмата не разполага с никаква информация за избраната от Вас величина. Например в ръчно маркираните URL адреси може да липсва параметър, например кампания, източник или носител.
Unassigned

Unassigned е стойността, използвана от Анализ, когато няма други правила за каналите, които да съответстват на данните за събитията.

Direct

Direct е стойността, използвана от Анализ, когато няма други данни за пътя, по които да се приписва заслугата за реализацията, например импортиране на данни.

Unattributable Не е възможно да бъде приписана заслуга за избраната от Вас величина.
(Other) (Other) е стойността, използвана от Анализ за включен обобщен ред поради ограниченията за кардиналност. Научете повече

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
false
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню