[GA4] Integrácia služby Display & Video 360

Prepojenie vlastníctiev v službe Google Analytics 4 s účtom Display & Video 360
Tento článok je určený pre vlastníkov webov, ktorí chcú prepojiť svoje vlastníctvo v službe Google Analytics 4 s inzerentom v službe Display & Video 360.

 

Prepojením vlastníctva v službe Google Analytics 4 s inzerentom v službe Display & Video 360 získate tieto výhody:

 • Analytics exportuje publiká a konverzie do účtu Display & Video 360.
 • Inzerent v službe Display & Video 360 sa v reportoch platených a organických kanálov v službe GA4 zobrazuje ako zdroj návštevnosti.
 • Údaje o kampaniach a nákladoch zo služby Display & Video 360 sa importujú do účtu Analytics.

Export publík

Export publík zo služby Analytics:

Ak ste v nastaveniach prepojenia povolili prispôsobenú reklamu a aktivovali signály Googlu, publiká sa automaticky exportujú do účtu Display & Video 360.

Publiká, ktoré obsahujú demografické údaje alebo údaje o záujmoch, sa neexportujú.

Publiká sa po exporte zobrazia v sekcii Všetky publiká v rámci prepojeného inzerenta v službe Display & Video 360. Publiká môžete na účely zacielenia použiť v pôvodnej podobe alebo ich skombinovať s inými publikami. Môžete ich tiež analyzovať.

Export konverzií

Pri exporte konverzií používa Analytics atribučný model na základe posledného kliknutia v platených a organických kanáloch. Tieto konverzie môžete použiť na účely vlastných ponúk v službe Display & Video 360.

Údaje zo služby Display & Video 360 v reportoch platených a organických kanálov v službe Analytics

Keď sú v službe Analytics dostupné údaje zo služby Display & Video 360, metriky používatelia, relácie a konverzie si môžete pozrieť v kontexte dimenzií, ako sú zdroj, médium, kampaň a predvolená skupina kanálov.

Poznámka: Dimenzia Platforma zdroja bude mať hodnotu dv360.

Ďalšie informácie o dimenziách zdroja návštevnosti špecifických pre Display & Video 360

Vytvorenie prepojenia

Proces prepojenia môžete realizovať, ak máte rolu redaktora pre vlastníctvo v službe Analytics a rolu správcu pre inzerenta v službe Display & Video 360.

Ak máte len rolu redaktora pre vlastníctvo v službe Analytics, môžete iniciovať proces prepojenia a odoslať žiadosť používateľovi s rolou správcu pre inzerenta v službe Display & Video 360, aby mohol tento proces dokončiť.

Prepojenie môžete vytvoriť alebo iniciovať aj v rámci inzerenta v službe Display & Video 360. Ďalšie informácie

Vlastníctvo v službe Google Analytics 4 môžete prepojiť až s 200 inzerentmi (maximálne 20 inzerentmi naraz).

 

 1. V stĺpci Vlastníctvo v sekcii PREPOJENIA SLUŽIEB kliknite na Prepojenia účtov Display & Video 360.
 2. V tabuľke prepojení kliknite na Prepojiť.
 3. Ak máte rolu správcu aspoň pre jedného inzerenta v službe Display & Video 360, v riadku Prepojiť s inzerentmi v službe Display & Video 360, ktorých spravujem kliknite na Vybrať inzerentov a vyberte inzerentov, s ktorými chcete prepojiť vlastníctvo.

  Ak pre požadovaného inzerenta nemáte rolu správcu, v riadku Požiadať o prístup k iným inzerentom v službe Display & Video 360 kliknite na Odoslať žiadosť a identifikujte požadovaných inzerentov. Zadajte číslo inzerenta a e‑mailovú adresu správcu každého požadovaného inzerenta.
 4. Kliknite na Potvrdiť.
 5. Kliknite na Ďalej.
 6. Nakonfigurujte nasledujúce nastavenia:
  • Povoliť prispôsobenú reklamu: predvolene zapnuté. Toto nastavenie umožňuje používať údaje v službe Analytics na prispôsobenie reklám.
  • Zapnúť atribúciu kampaní: predvolene zapnuté. Toto nastavenie zapnite, ak chcete importovať údaje kampaní zo služby Display & Video 360.
  • Povoliť prehľady údajov o nákladoch: predvolene zapnuté. Toto nastavenie zapnite, ak chcete importovať údaje o nákladoch zo služby Display & Video 360.
  • Povoliť automatické značkovanie: predvolene zapnuté. Toto nastavenie nemôžete upraviť.

   Automatické značkovanie pridá parameter dclid do adries vstupnej stránky, keď používatelia kliknutím na vaše reklamy otvoria stránky na vašom webe. Parameter dclid odovzdáva do služby Analytics nasledujúce informácie: zdroj, médium, kampaň, nákupnú platformu, formát kreatívy, reklamný server a marketingovú taktiku.
 7. Kliknite na Ďalej. Skontrolujte a odošlite nastavenia konfigurácie.
 8. V službe Display & Video 360 skontrolujte, či je pre inzerenta v tejto službe povolená možnosť Enhanced Attribution (Rozšírená atribúcia). Ďalšie informácie Ak daný inzerent používa nastavenia atribúcie inzerenta v službe Campaign Manager, musíte v službe Campaign Manager povoliť možnosť Enhanced Attribution (Rozšírená atribúcia). Ďalšie informácie
  Poznámka: Možnosť Enhanced Attribution (Rozšírená atribúcia) musíte povoliť, aby sa v službe GA4 mohli reportovať údaje zo služby Display & Video 360.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

false
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
69256