Тази статия се отнася за собственостите в Google Анализ 4. Прегледайте секцията за Universal Analytics, ако все още използвате собственост в Universal Analytics, която ще спре да обработва данни на 1 юли 2023 г. (1 октомври 2023 г. за собственостите в Анализ 360).

[GA4] Предложени аудитории

Тази статия е предназначена за собственици на уебсайтове и/или приложения, които искат да получават предложения за създаването на аудитории, подходящи за бизнеса им.

 

Когато създавате собственост, избирате отрасловата категория за бизнеса си. Въз основа на този избор Анализ предлага редица предварително конфигурирани аудитории, които можете да използвате и които са въз основа на препоръчаните събития за съответната категория. Една и съща аудитория може да се показва за редица различни отраслови категории.

Въпреки че виждате само предложенията, подходящи за категорията Ви, можете да създавате всяка от тези аудитории, ако смятате, че са подходящи за бизнеса Ви. Трябва да съберете събитията и параметрите, които образуват основата на аудиториите, които искате да използвате.

Можете да променяте предложените аудитории, ако е необходимо.

За да видите предложените аудитории за собствеността си, кликнете върху Аудитории вляво, след което — върху Нова аудитория.

Предложени аудитории за търговия на дребно/електронна търговия

Описания и конфигурации на аудиториите

Аудитория Описание Конфигуриране
Постигнали постижение Потребители, които са отключили конкретно постижение

Включване на:

Име на събитието: unlock_achievement

Параметър на събитието: name_of_achievement

Потребители, които могат да се таксуват Потребители, които са регистрирали начин на плащане.

Включване на:

Име на събитието: add_payment_info

Изоставили пазарската кошница Потребители, които са добавили артикули в кошницата си, но не са извършили покупка.

Включване на:

Име на събитието: add_to_cart

Изключване на:

Event_name: purchase

Започнали плащане Потребителите, които са започнали плащането си, но не са завършили покупката.

Включване на:

Име на събитието: begin_checkout

Изключване на:

Име на събитието: purchase

Търсили артикули Потребители, които са извършили търсене на артикули.

Включване на:

Име на събитието: search

Параметър на събитието: search_term

Оператор: точно съвпадение

Стойност на параметъра: <item name>

Прегледали артикул Потребители, които са прегледали конкретни артикули

Включване на:

Име на събитието: view_item

Параметър на събитието: item_id

Оператор: точно съвпадение

Стойност на параметъра: <item ID>

Възможни клиенти Потребители, които са възможни клиенти на бизнеса.

Включване на:

Име на събитието: generate_lead

Регистрирани потребители Потребители, които са се регистрирали в бизнеса Ви (напр. чрез предоставяне на имейл адрес).

Включване на:

Име на събитието: sign_up

Извършили търсене Потребители, които са извършили някакъв тип търсене.

Включване на:

Име на събитието: view_search_results

Поточно предаващи Потребители, които са предавали поточно съдържание.

Включване на:

Име на събитието: video_start

Водещи играчи Потребители, които са достигнали конкретно ниво.

Включване на:

Име на събитието: level_up

Параметър на събитието: level

Operator: >=

Стойност на параметъра: 10

С най-висок резултат Потребители, които са постигнали висок резултат.

Включване на:

Име на събитието: post_score

Параметър на събитието: score

Оператор: >=

Стойност на параметъра: 1000

Изоставили урока Потребители, които не са завършили урок.

Включване на:

Име на събитието: tutorial_begin

Изключване на:

Име на събитието: tutorial_complete

Завършили урока Потребители, които са завършили урок.

Включване на:

Име на събитието: tutorial_complete

Завършен видеоклип Потребители, които са изгледали докрай видеоклип.

Включване на:

Име на събитието: video_complete

Започнали видеоклип Потребители, които са започнали да гледат видеоклип.

Включване на:

Име на събитието: video_progress

Потребители със списък с желания Потребители, които са добавили артикули в списък с желания.

Включване на:

Име на събитието: add_to_wishlist

 

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
69256
false