Konfiguracja usługi

Usługi to miejsca, do których wysyłasz dane i w których konfigurujesz widoki raportów.
Do każdego konta Analytics możesz dodać maks. 50 usług. Aby zwiększyć ten limit, skontaktuj się z menedżerem konta.

Do dodawania usług potrzebujesz uprawnień do edycji na koncie. Aby skonfigurować usługę:

 1. Zaloguj się na konto Google Analytics.Zaloguj się w Google Analytics.
 2. Kliknij Administracja.
 3. W menu w kolumnie KONTO wybierz konto, do którego chcesz dodać usługę.
  Jeśli masz dużo kont, wyszukaj konto za pomocą pola wyszukiwania.
 4. W kolumnie USŁUGA wybierz z menu pozycję Utwórz nową usługę.
  Jeśli nie masz na danym koncie uprawnień do edycji, nie zobaczysz opcji Utwórz nową usługę. Sprawdź w kolumnie KONTO, czy masz wybrane właściwe konto.
 5. Wybierz jedną z opcji: Witryna lub Aplikacja mobilna.
  Jeśli wybierzesz opcję Witryna, przejdź do kroku 7.
  Jeśli wybierzesz opcję Aplikacja mobilna, przejdź do kroku 6.
 6. (Aplikacja mobilna) W menu Metoda śledzenia wybierz Firebase. Wybierz aplikację z menu i kliknij Połącz aplikację.
 7. Wpisz nazwę witryny lub aplikacji.
  Jeśli planujesz śledzić na koncie więcej niż jedną aplikację, użyj nazwy opisowej z numerem wydania lub wersji. Pomoże Ci to zorganizować usługi aplikacji.
 8. (Tylko internet) Podaj URL witryny.
  Nie można utworzyć usługi, jeśli URL nie jest prawidłowo sformatowany. Zobacz, jak odpowiednio sformatować nazwę domeny.

  Wybierz standard protokołu (http:// lub https://). Wpisz nazwę domeny bez żadnych znaków po nazwie, w tym ukośnika (powinno być: www.example.com, a nie www.example.com/).

  Większość hostów domen obsługuje w adresie URL tylko znaki UTF-8. Dlatego w nazwie domeny warto zastąpić symbole i znaki inne niż UTF-8 (w tym znaki cyrylicy) znakami UTF-8 lub punycode. Aby to zrobić, możesz skorzystać z konwertera punycode.

 9. Wybierz Kategorię branży.
  Wybierając kategorię branży, możesz skorzystać z szablonów celów opracowanych dla Twojej branży.
 10. Wybierz Strefę czasową raportowania.
  Użyjemy jej do określenia granicy dnia w raportach, niezależnie od tego, skąd pochodzą dane. Dowiedz się więcej o tym, jak działa ustawienie strefy czasowej raportowania.
  • Ustawienie strefy czasowej wpływa na sposób wyświetlania danych w raportach. Jeśli np. wybierzesz Polska, czas środkowoeuropejski, to początek każdego dnia będzie obliczany według czasu środkowoeuropejskiego, nawet jeśli działanie pochodzi z Nowego Jorku, Londynu czy Moskwy.
  • Jeśli Twoje konto Analytics jest połączone z kontem Google Ads, automatycznie ustawimy taką samą strefę czasową jak na koncie Google Ads. Opcja ta nie będzie wtedy widoczna. Takie rozwiązanie zapewnia precyzyjne raportowanie danych kampanii Google Ads.
  • Zmiana strefy czasowej będzie widoczna w datach przyszłych i nie działa wstecz. Jeśli zmienisz ustawienie strefy czasowej dla istniejącej usługi, możesz zauważyć w danych nagły spadek lub wzrost wartości. Po zmianie tego ustawienia dane w raportach mogą jeszcze przez krótki czas odnosić się do poprzedniej strefy czasowej.
 11. Kliknij Pobierz identyfikator śledzenia.
  Po kliknięciu tego przycisku usługa zostanie utworzona, jednak zanim zaczniesz gromadzić dane, musisz jeszcze skonfigurować kod śledzenia.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?