Sampled data

Om utvalgte data

Hva er sampling, og hvorfor benyttes denne løsningen?

Sampling i Google Analytics (eller i et hvilket som helst analyseprogram) henviser til praksisen med å velge et delsett av trafikkdata og rapportere om trendene som oppdages i det aktuelle eksempelsettet. Sampling er mye brukt i statistisk analyse ettersom analyser av delsett med data gir lignende resultater som analyser av et fullstendig datasett, men disse resultatene kan genereres med lavere beregningskapasitet og kortere behandlingstid.

I Google Analytics kan sampling forekomme i rapporter, under datainnsamling eller i begge tilfeller.

Sampling i rapporter

Når en rapport er basert på data fra et stort antall besøk, kan du oppleve å se den følgende merknaden øverst i rapporten: Denne rapporten er basert på N besøk. Dette er et varsel om at rapporten bygger på et utvalg av data. Sampling skjer automatisk når mer enn 500 000 besøk samles inn for en rapport, slik at Google Analytics-rapporter kan genereres raskere for slike store datasett. Når rapporten din er basert på et utvalg av data, har du muligheten til å justere samplingstørrelsen for å oppnå mer nøyaktige eller raskere resultater. Vær oppmerksom på at sampling foretas for flytvisualiseringsrapporter etter 100 000 besøk og 1 million konverteringer i rapporten for en multikanalstrakt.

Premium Google Analytics-brukere kan også opprette rapporter uten sampling.

Sampling i datainnsamling

Hvis du har mange millioner besøk per måned, bør du vurdere å konfigurere sporingskoden for trafikksampling, eller samle inn data fra et delsett av den totale trafikken. Hvis du foretar sampling under datainnsamling kan du få gode rapportresultater uten å oppleve en nedgang i behandlingshastigheten.

Lær hvordan du konfigurerer innsamlingssampling for ulike sporingsmetoder ved hjelp av utviklerveiledningen for det aktuelle miljøet:

Finn ut mer om sampling og hvordan sampling fungerer i Google Analytics.