Usuwanie usługi

Ważne: usługa wraz ze wszystkimi zawartymi w niej widokami raportów zostanie trwale usunięta po 35 dniach od przeniesienia jej do kosza. Usunięta usługa przepada bezpowrotnie i nie ma możliwości odzyskania historycznych danych ani przywrócenia raportów.

Do przeniesienia usługi do kosza potrzebne są uprawnienia do edycji. Przeniesienie usługi do kosza powoduje również przeniesienie do kosza wszystkich zawartych w niej widoków. Aby przenieść usługę do kosza:

  1. Zaloguj się na konto Google Analytics..
  2. Kliknij Administracja i przejdź do usługi, którą chcesz usunąć.
  3. W kolumnie USŁUGA kliknij Ustawienia usługi.
  4. Kliknij Przenieś do kosza.
  5. Na ekranie potwierdzenia ponownie kliknij Przenieś usługę do kosza.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem