Vektet sortering

Hva er det?


Med Vektet sortering sorteres prosentdata etter viktighet i stedet for numerisk rekkefølge. En fluktfrekvens på for eksempel 100 prosent regnet ut fra ett besøk, gir ikke nyttig informasjon, men en fluktfrekvens på 70 prosent regnet ut fra 1000 besøk, gir nyttig informasjon. Med vektet sortering føres disse radene med viktig statistikk øverst på listen. Dette er spesielt nyttig når du har store informasjonsmengder.

Vi ser på et eksempel på sortering av fluktfrekvenser for betalte søkeord:

Du ønsker å forbedre fluktfrekvensene for nettstedet ditt. Etter å ha sortert i synkende rekkefølge, uten vektede verdier, ser du flere betalte søkeord oppført på den første siden med rader, som ser slik ut:

  • Søkeord: joggesko
  • Besøk: 1
  • Sider per besøk: 1,00
  • Fluktfrekvens: 100 %

og på den andre siden med rader, som ser slik ut:

  • Søkeord: spasersko
  • Besøk: 100
  • Sider per besøk: 1,14
  • Fluktfrekvens: 88,5 %

Her er det ikke nyttig å sortere etter reell fluktfrekvens: Søkeordet joggesko har bare ett besøk, men det blir vist på den første siden i listen. Søkeordet spasersko, som har flere besøk, rangeres lavere og blir vist på en etterfølgende side. Med vektet sortering blir det tatt hensyn til antall besøk i Analytics, og dette andre søkeordet og lignende søkeord (som har flere besøk) blir plassert øverst på listen. Søkeord som joggesko, som tidligere ble vist høyt på listen med vanlig sortering, blir fortsatt vist, men lengre ned på listen.

I enkelte annonserapporter er vektingsfaktoren visninger eller klikk i stedet for besøk.

Du kan fortsatt sortere i stigende eller synkende rekkefølge når veid sortering er aktivert. Fordi de viktigste dataene plasseres først, er det imidlertid ikke sikkert at den stigende eller synkende rekkefølgen overholdes konsekvent.

Du kan bruke vektet sortering ved å klikke på Fluktfrekvens-kolonneoverskriften (eller en annen prosentbasert beregning) i en tabell for å sortere. Deretter bruker du Sorteringstype-menyen ovenfor tabellen for å velge «Vektet».

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du lese Avinash Kaushiks blogginnlegg om hvordan du bruker vektet sortering.


Var denne artikkelen nyttig?
Hvordan kan vi forbedre den?