Σταθμισμένη ταξινόμηση

Η Σταθμισμένη ταξινόμηση ταξινομεί τις στήλες δεδομένων ποσοστού με σειρά σπουδαιότητας και όχι με αριθμητική σειρά. Για παράδειγμα, εάν ταξινομήσετε το Ποσοστό εγκατάλειψης κατά φθίνουσα σειρά, θα εμφανίζονται πρώτα οι σειρές με ποσοστό εγκατάλειψης 100%, ακόμη και αν τα ποσοστά εγκατάλειψης βασίζονται μόνο σε μία ή δύο περιόδους σύνδεσης. Ωστόσο, εφαρμόζοντας τη Σταθμισμένη ταξινόμηση, εμφανίζετε στην κορυφή της λίστας πρώτες τις σειρές με τα υψηλότερα και στατιστικά σημαντικότερα ποσοστά εγκατάλειψης.

Για να χρησιμοποιήσετε τη σταθμισμένη ταξινόμηση, κάντε κλικ στην κεφαλίδα στήλης του Ποσοστού εγκατάλειψης (ή άλλης μέτρησης βάσει ποσοστού) σε έναν πίνακα. Με αυτήν την ενέργεια, θα ταξινομηθούν οι σειρές στον πίνακα. Στη συνέχεια, πάνω από τον πίνακα, χρησιμοποιήστε το μενού επιλογής Τύπος ταξινόμησης, για να επιλέξετε Σταθμισμένη.

Η Σταθμισμένη ταξινόμηση δεν είναι διαθέσιμη όταν η αναφορά περιλαμβάνει το ποσοστό μέτρησης % εξόδων.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;