Exportera och skicka rapporter via e-post

Exportera rapporter

Med Google Analytics kan du exportera alla rapporter i följande format:

 • PDF-format (portabelt dokumentformat): Du behöver den kostnadsfria programvaran Adobe Reader för att kunna se den här filen
 • CSV (kommaavgränsade värden)
 • TSV (tabbavgränsade värden)

Så här exporterar du en rapport:
 1. Öppna rapporten som du vill exportera. Rapporten exporteras så som den visas på skärmen. Se därför till att datumintervallet och andra inställningar är som du vill ha dem.

 2. Klicka på Exportera ovanför rapportrubriken.

 3. Välj något av exportformaten:
  • PDF
  • CSV
  • CSV för Excel
  • TSV

Filen skapas automatiskt och lagras i hämtningskatalogen på datorn.

Så här exporterar du fler än 500 rader med data:

För tillfället kan du bara exportera högst 500 rader Analytics-tabelldata åt gången till CSV-format. Om du behöver exportera större datamängder, till exempel exportera alla sökord som leder trafik till din webbplats, kan du exportera informationen i mindre delar med högst 500 rader i varje del.

Om du har flera tusen rader som kräver flera exporter kan du använda dig av nedanstående metod för att exportera fler än 500 rader.

 1. Ange 500 vid Visa rader i rapporten som du vill exportera.
  Följande information läggs till sist i rapportwebbadressen: explorer-table.rowCount%3D500 där 500 sist i strängen anger antalet rader som visas i rapporten.
 2. Ändra värdet på parametern explorer-table.rowCount
 3. till antalet rader som du vill exportera.
  Exempel: explorer-table.rowCount%3D1000
 4. Tryck på Retur -tangenten för att läsa in webbadressen i webbläsaren.
 5. Kontrollera att den nya parametern har lagts till i rapporten.
  Det blir ingen synbar skillnad i användargränssnittet, men du kan nu exportera fler rader.
 6. Öppna fliken Export och klicka på CSV (det enda fungerande formatalternativet).
  Den exporterade informationen bör inbegripa alla rader som du angav i webbadressen.

Obs! Inläsning av många datarader samtidigt med den här lösningen kan medföra att det tar längre tid att läsa in rapporten eller att tidsgränsen överskrids. Ändra antalet exporterade rader vid behov. För att uppnå bättre svarstider bör du överväga att använda API:et för dataexport i Google Analytics. Om du behöver få all data i CSV-format kan du läsa den här artikeln om hur du åstadkommer detta med hjälp av API:et för dataexport och klientbibliotek i Java.

Skicka rapporter via e-post

Du kan skicka en rapport via e-post i något av följande format:

 • PDF
 • CSV
 • CSV för Excel
 • TSV

Du kan också schemalägga en rapport så att den skickas via e-post enligt något av följande scheman:

 • En gång
 • Dagligen (skickas varje morgon)
 • Varje vecka (skickas den veckodag som du väljer)
 • Varje månad (skickas den dag i månaden som du väljer)
 • Varje kvartal (skickas den första dagen i varje kvartal)

När du har angett ett schema för en rapport kan du lägga till andra rapporter i schemat. Rapporter som du lägger till i ett schema skickas till samma adresslista, med samma konfiguration som originalet.

E-postmeddelanden skickas under en period på tolv månader. Om du vill fortsätta skicka samma e-postmeddelande efter den perioden ändrar du Startdatum under Administratör > Dataurval > Relevant dataurval > Tillgångar > Schemalagda e-postmeddelanden .

Så här skickar du en rapport via e-post:
 1. Öppna rapporten som du vill schemalägga.

 2. Klicka på E-post ovanför rapportrubriken.

 3. E-postadressen som du använde när du loggade in visas i fältet Från .

 4. Skriv en kommaavgränsad lista med e-postadresser i fältet Till .

 5. Ange ämne och välj bilageformat och frekvens.

 6. Klicka på AVANCERADE ALTERNATIV och välj hur länge Analytics ska skicka meddelandet med rapporten bifogad.

 7. Skriv meddelandetexten i textfältet.

 8. Klicka på Skicka .
Obs! Tidszonen som du har valt i visningsinställningarna avgör vilken information som tas med i meddelandet. Själva e-postmeddelandet skickas någon gång efter midnatt i den valda tidszonen. Vi kan inte garantera ett exakt klockslag.
Så här lägger du till rapporter i ett befintligt schema:
 1. Öppna den rapport som du vill lägga till i ett befintligt schema.
 2. Klicka på E-post ovanför rapportrubriken.
 3. Öppna fliken Lägg till i befintlig e-post .
 4. Välj något av de befintliga schemalagda meddelandena.
  Rapporten skickas med konfigurationen för det meddelande som du väljer.
 5. Klicka på Spara .
Hantera schemalagd e-post

Befintlig schemalagd e-post hanteras under dataurvalstillgångar. Läs mer

Alla alternativ för export och e-post är inte tillgängliga för alla rapporter.
Var den här artikeln till hjälp?