Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny

Exportera och skicka rapporter via e-post

Exportera en rapport

Så här exporterar du en rapport:

 1. Öppna rapporten som du vill exportera. Analytics exporterar rapporten så som den visas på skärmen. Se därför till att du har valt rätt datumintervall och rapportinställningar.
 2. Klicka på Exportera under rapportnamnet.
 3. Välj något av följande exportformat:
  • CSV
  • TSV
  • TSV för Excel
  • Excel (XLSX)
  • Google Kalkylark
  • PDF

Filen skapas automatiskt och lagras i hämtningskatalogen på datorn.

Det slutliga linjediagrammet som genereras när du kör ett rörelsediagram exporteras inte.

Skicka en rapport via e-post

Det finns för närvarande en gräns på 400 schemalagda rapporter via e-post per användare och vy.

Så här skickar du en rapport via e-post:

 1. Öppna rapporten som du vill skicka.
 2. Klicka på E-post under rapportnamnet.
 3. E-postadressen som du använde när du loggade in visas i fältet Från.
 4. Skriv en kommaavgränsad lista med e-postadresser i fältet Till.
 5. Ange ämne och välj bilageformat och frekvens.
 6. Om du har valt en annan frekvens är En gång i föregående steg, ska du klicka på AVANCERADE ALTERNATIV och välja en period för Aktiv i. Om du till exempel valde Dagligen i föregående steg och en period på en månad under Aktiv i, skickas e-postmeddelandet varje dag under en månad.
 7. Skriv meddelandetexten i textfältet.
 8. Klicka på Skicka.
Tidszonen du väljer i vyinställningarna avgör vilken data som tas med i e-postmeddelandet. Själva e-postmeddelandet skickas någon gång efter midnatt i den valda tidszonen. Vi kan inte garantera ett exakt klockslag.

Var den här artikeln till hjälp?