Exportera och dela rapporter

Exportera en rapport

Så här exporterar du en rapport:

 1. Öppna rapporten som du vill exportera. Analytics exporterar rapporten så som den visas på skärmen. Se därför till att du har valt rätt datumintervall och rapportinställningar.
 2. Klicka på Exportera under rapportnamnet.
 3. Välj något av följande exportformat:
  • CSV
  • TSV
  • TSV för Excel
  • Excel (XLSX)
  • Google Kalkylark
  • PDF

Filen skapas automatiskt och lagras i hämtningskatalogen på datorn.

Det slutliga linjediagrammet som genereras när du kör ett rörelsediagram exporteras inte.

Dela en rapport

Det finns för närvarande en gräns på 400 schemalagda rapporter via e-post per användare och vy.

Så här delar du en rapport:

 1. Öppna rapporten du vill dela.
 2. Klicka på Dela under rapportens titel.
 3. E-postadressen som du använde när du loggade in visas i fältet Från.
 4. I fältet Till anger du en kommaavgränsad lista med e-postadresser.
 5. Ange ämne och välj bilageformat och frekvens.
 6. Om du har valt en annan frekvens än En gång i föregående steg klickar du på AVANCERADE ALTERNATIV och väljer en period för Gäller under. Om du till exempel har valt Varje dag i föregående steg och en månad för Gäller under skickas e-postmeddelandet varje dag under en månad.
 7. Skriv meddelandetexten i textfältet.
 8. Klicka på Skicka.

Tidszonen som du har valt i visningsinställningarna avgör vilken information som tas med i meddelandet. Själva e-postmeddelandet skickas någon gång efter midnatt i den valda tidszonen. Vi kan inte garantera ett exakt klockslag.

Frekvensen du väljer för rapporten avgör också vilken information som tas med i rapporten. Om du exempelvis väljer dagligen tas data med från föregående dag och om du väljer veckovis tas data med från föregående vecka.

Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?