Exportera och skicka rapporter via e-post

Exportera en rapport

Så här exporterar du en rapport:

 1. Öppna rapporten som du vill exportera. Rapporten exporteras så som den visas på skärmen. Se därför till att datumintervallet och rapportinställningar är som du vill ha dem.
 2. Klicka på Exportera nedanför rapportrubriken.
 3. Välj något av exportformaten:
  • CSV
  • TSV
  • TSV för Excel
  • Excel (XLSX)
  • Google Kalkylark
  • PDF

Filen skapas automatiskt och lagras i hämtningskatalogen på datorn.

Det slutliga linjediagrammet som genereras när du kör ett rörelsediagram exporteras inte.

E-posta en rapport

Så här skickar du en rapport via e-post:

 1. Öppna rapporten som du vill skicka via e-post.
 2. Klicka på E-post nedanför rapportrubriken.
 3. E-postadressen som du använde när du loggade in visas i fältet Från.
 4. Skriv en kommaavgränsad lista med e-postadresser i fältet Till.
 5. Ange ämne och välj bilageformat och frekvens.
 6. Om du har valt en annan frekvens är En gång i föregående steg, klicka på AVANCERADE ALTERNATIV och välj en period för Aktiv i. Om du till exempel valde Dagligen i föregående steg och en period på en månad under Aktiv i skickas e-postmeddelandet varje dag under en månad.
 7. Skriv meddelandetexten i textfältet.
 8. Klicka på Skicka.
Den tidszon du väljer i vyinställningarna avgör vilken data som tas med i e-postmeddelandet. Själva e-postmeddelandet skickas någon gång efter midnatt i den valda tidszonen. Vi kan inte garantera ett exakt klockslag.

Var den här artikeln till hjälp?