Export a sdílení přehledů

Export přehledu

Export přehledu:

 1. Otevřete přehled, který chcete exportovat. Služba Analytics ho exportuje tak, jak je aktuálně zobrazen na obrazovce, proto zkontrolujte, zda je správně nastaveno požadované časové období a ostatní možnosti.
 2. Klikněte na Exportovat (na druhé straně od nadpisu přehledu).
 3. Vyberte jeden z exportních formátů:
  • CSV,
  • TSV,
  • TSV pro aplikaci Excel,
  • Excel (XLSX),
  • Tabulky Google,
  • PDF.

Soubor bude vygenerován automaticky a bude k dispozici v adresáři pro stahování ve vašem počítači.

Poslední spojnicový graf, který se generuje během spuštění pohyblivého grafu, se neexportuje.

Sdílení přehledu

Počet naplánovaných přehledů zaslaných e-mailem na uživatele a výběr dat je omezen na 400.

Postup sdílení přehledu:

 1. Otevřete přehled, který chcete sdílet.
 2. Klikněte na Sdílet (na druhé straně od nadpisu přehledu).
 3. V poli Od je uvedena e-mailová adresa, kterou jste se přihlásili.
 4. Do pole Komu zadejte seznam e-mailových adres oddělených čárkami.
 5. Zadejte předmět a vyberte formát přílohy a frekvenci zasílání.
 6. Pokud jste v předchozím kroku vybrali jinou frekvenci než Jednou, klikněte na POKROČILÉ MOŽNOSTI a vyberte období Aktivní po dobu. Pokud jste například v předchozím kroku vybrali Denně a období Aktivní po dobu 1 měsíc, e-mail bude zasílán denně po dobu jednoho měsíce.
 7. Do textového pole zadejte text e-mailu.
 8. Klikněte na Odeslat.

Časové pásmo vybrané v nastavení výběru dat určuje, které údaje bude e-mail obsahovat. Samotný e-mail se odesílá někdy po půlnoci vybraného časového pásma, přesný čas doručení však nelze zaručit.

Zvolená frekvence zasílání přehledu také určuje, které údaje bude obsahovat. Pokud například vyberete Denně, přehled bude obsahovat údaje za předchozí den. Když zvolíte možnost Týdně, údaje v přehledu budou za předchozí týden.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?