Osvedčené postupy na zhromažďovanie údajov kampane s vlastnými webovými adresami

1. Označte iba to, čo potrebujete.

Ak je váš účet Analytics prepojený s aktívnym účtom Google Ads a máte aktivované automatické značkovanie, v službe Google Ads nemusíte označiť koncové webové adresy. Analytics automaticky sleduje všetky vaše kampane Google Ads. Pokiaľ však spúšťate kampane v platenom vyhľadávaní v iných vyhľadávačoch ako Google, budete musieť označiť koncové webové adresy pre príslušné reklamy.

Sprostredkujúce stránky sa automaticky rozpoznajú a zobrazia vo vašich prehľadoch. Pokiaľ však chcete priradiť názov kampane alebo typ reklamy (napríklad „banner_ad“) k návštevnosti zo sprostredkovania, mali by ste označiť odkazy na sprostredkujúcich stránkach.

Niektoré odkazy nemusíte označiť a často sa vyskytujú odkazy, ktoré sa ani nedajú označiť. Nemali by ste sa pokúšať označovať organické (neplatené) odkazy kľúčových slov z vyhľadávačov. Názvy vyhľadávačov sa automaticky rozpoznajú a zobrazia vo vašich prehľadoch. Znovu podotýkame, že nemusíte označovať webové adresy služby Google Ads, ak používate automatické značkovanie.

2. Vytvorte odkazy pomocou nástroja na tvorbu webových adries.

Odkazy na kampane obsahujú webovú adresu, za ktorou nasleduje otáznik (?) a následne premenné kampaní oddelené znakom &. Príklad: http://www.example.com/?utm_source=adsite&utm_campaign=adcampaign.

Ak webové adresy vytvárate pomocou nástroja na tvorbu webových adries, nemusíte si robiť starosti so syntaxou odkazu. Skopírujte a prilepte odkazy do reklamy. V 3. kroku nižšie zistíte, ktoré polia máte vyplniť.

3. Používajte len tie premenné kampane, ktoré potrebujete.

Nástroj na tvorbu webových adries obsahuje šesť polí, no spravidla budete používať iba polia Zdroj kampane, Médium kampane a Názov kampane. Pole Výraz kampane umožňuje určiť kľúčové slovo v platenom vyhľadávaní. Pole Obsah kampane môžete použiť na určenie konkrétnej reklamy, tlačidla alebo odkazu, na ktorý sa kliklo. Tabuľka nižšie znázorňuje, ako by ste mohli označovať dva druhy online kampaní, e-mailových kampaní a platených kľúčových slov.

 
  E-mailová kampaň Kampaň v platenom vyhľadávaní
Zdroj kampane bulletin1 yahoo
Médium kampane e-mail czk
Výraz kampane   hľadaný výraz priradený k tejto návštevnosti
Obsah kampane výzva_na_akciu_2  
Názov kampane produkt_xyz produkt_xyz

4. Neposielajte informácie umožňujúce identifikáciu osôb.

Pripomíname, že zmluvné podmienky Analytics, ktoré musia dodržiavať všetci zákazníci Analytics, zakazujú odosielať do služby Analytics informácie umožňujúce identifikáciu osôb, ako sú mená, rodné čísla, e-mailové adresy a ďalšie podobné údaje. Prečítajte si ďalšie informácie o zásadách ochrany súkromia Analytics.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?