Bài viết này giới thiệu về các tài sản Universal Analytics. Các tài sản này sẽ ngừng xử lý dữ liệu kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 (ngày 1 tháng 10 năm 2023 đối với tài sản Analytics 360). Nếu bạn chưa dùng, hãy bắt đầu sử dụng tài sản Google Analytics 4.

Giới thiệu về thương mại điện tử

Thu thập và phân tích dữ liệu mua hàng cũng như giao dịch.

Báo cáo Thương mại điện tử cho phép bạn phân tích hoạt động mua hàng trên trang web hoặc ứng dụng của bạn. Bạn có thể xem thông tin về sản phẩm và giao dịch, giá trị đặt hàng trung bình, tỷ lệ chuyển đổi thương mại điện tử, thời gian mua hàng và các dữ liệu khác.

Để xem dữ liệu Thương mại điện tử trong Analytics, bạn cần
 • bật Thương mại điện tử trong báo cáo của bạn và
 • thêm mã vào trang web/ứng dụng của bạn để thu thập dữ liệu thương mại điện tử. Để hoàn tất tác vụ này, bạn sẽ cần phải chỉnh sửa HTML và mã hóa trong JavaScript hoặc nhận trợ giúp từ nhà phát triển web có kinh nghiệm.

Đọc Thiết lập theo dõi thương mại điện tử.

Những nội dung trong bài viết này:

Tìm báo cáo

Chỉ số Thương mại điện tử (ví dụ: Giao dịch, Doanh thu, Tỷ lệ chuyển đổi thương mại điện tử) có sẵn trên tab Trình khám phá thương mại điện tử của nhiều báo cáo chuẩn. Bạn cũng có thể xem báo cáo dành riêng cho Thương mại điện tử:

 1. Đăng nhập vào Google Analytics.
 2. Điều hướng đến chế độ xem của bạn.
 3. Mở Báo cáo.
 4. Chọn Chuyển đổi > Thương mại điện tử.

Dữ liệu có sẵn

Dữ liệu thương mại điện tử gồm có dữ liệu giao dịchmặt hàng.

Dữ liệu giao dịch được tạo thành từ thông tin được thu thập về mỗi giao dịch xảy ra trên trang web hoặc ứng dụng của bạn và cung cấp các thứ nguyên sau:

ID giao dịch Luôn được thu thập và nhìn thấy trong các báo cáo ID giao dịch. (ví dụ: 1234)
Đơn vị liên kết Được thu thập tùy chọn Cửa hàng hoặc đơn vị liên kết mà giao dịch đã xảy ra ở đó.
Doanh thu Được thu thập tùy chọn Cho biết tổng doanh thu hoặc tổng cộng đi kèm với giao dịch (ví dụ: 11,99). Giá trị này có thể bao gồm chi phí giao hàng, thuế hoặc các điều chỉnh khác đối với tổng doanh thu mà bạn muốn bao gồm như một phần trong tính toán doanh thu của bạn.
Giao hàng Được thu thập tùy chọn Cho biết tổng chi phí giao hàng của giao dịch. (ví dụ: 5)
Thuế Được thu thập tùy chọn Cho biết tổng thuế của giao dịch. (ví dụ: 1,29)
Lưu ý: Analytics sử dụng ID giao dịch để đảm bảo rằng mỗi giao dịch trên cùng một ID giao dịch chỉ được tính một lần trong mỗi phiên giao dịch, ngay cả khi người dùng xem trang xác nhận của bạn nhiều lần trong suốt phiên giao dịch đó (chẳng hạn như làm mới trang trong quá trình thanh toán).

Mặt hàng thể hiện một sản phẩm riêng lẻ được mua như một phần của giao dịch. Mặt hàng có các thứ nguyên sau:

ID giao dịch Luôn được thu thập và nhìn thấy trong các báo cáo Giao dịch trong đó mặt hàng đã được mua. (ví dụ: 1234)
Tên Luôn được thu thập và nhìn thấy trong các báo cáo Tên mặt hàng. (ví dụ: Thỏ hồng lông mềm mượt)
SKU Được thu thập tùy chọn Cho biết SKU hoặc mã mặt hàng. (ví dụ: SKU47)
Danh mục Được thu thập tùy chọn Danh mục mà mặt hàng thuộc về (ví dụ: Đồ chơi tiệc tùng)
Giá Được thu thập tùy chọn Đơn giá cho mặt hàng. (ví dụ: 11,99)
Số lượng Được thu thập tùy chọn Số lượng đơn vị mặt hàng đã mua như một phần của giao dịch này. Nếu mã theo dõi của bạn thu thập giá trị không nguyên (ví dụ: 1,5), nó sẽ được làm tròn thành giá trị nguyên gần nhất.

Báo cáo chuẩn

Các báo cáo chuẩn sau có sẵn. Báo cáo bổ sung có sẵn như một phần của Thương mại điện tử nâng cao.

 • Tổng quan: Tóm tắt về Doanh thu, Tỷ lệ chuyển đổi thương mại điện tử, Giao dịch, Giá trị đặt hàng trung bình và các chỉ số khác.
 • Hiệu suất sản phẩm: Doanh thu, Giao dịch mua, Số lượng, Giá trung bìnhSố lượng trung bình theo SKUDanh mục.
 • Hiệu suất bán hàng: Doanh thu theo Ngày.
 • Giao dịch: Doanh thu, Thuế, Giao hàngSố lượng theo ID giao dịch.
 • Thời gian mua: Số ngày đến giao dịchSố phiên dẫn đến giao dịch.

Dựa trên dữ liệu này, bạn có thể phát triển sự hiểu biết về:

 • Những sản phẩm nào bán chạy và theo suy luận, những sản phẩm nào phù hợp nhất cho khách hàng của bạn và được ủng hộ nhờ những nỗ lực tiếp thị tốt nhất của bạn.
 • Doanh thu mỗi giao dịch và số lượng sản phẩm trên mỗi giao dịch. Ví dụ: nếu số lượng sản phẩm trên mỗi giao dịch thấp hơn mức bạn muốn, thì bạn có thể thu được lợi nhuận bằng cách đưa ra đề nghị giảm giá cho số lượng nhiều hơn hoặc miễn phí vận chuyển nếu khách hàng đáp ứng một số tiền tối thiểu.
 • Khách hàng mất bao lâu (tính theo thời gian và số phiên giao dịch) để đưa ra quyết định mua. Nếu chu kỳ bán hàng của bạn ổn định hoặc dao động theo dự đoán dựa trên sản phẩm hoặc mùa, thì bạn có thể sử dụng thông tin này (kết hợp với dự báo về doanh thu tổng thể) để đưa ra dự đoán đáng tin cậy về doanh thu. Nếu khách hàng thường truy cập nhiều lần trước khi mua hàng, bạn có thể cân nhắc về việc thiết kế trang web dẫn đến các trang mua hàng của bạn dễ dàng hơn hoặc cân nhắc về việc sử dụng các tùy chọn cho phép người dùng so sánh sản phẩm và giá của bạn với sản phẩm và giá của đối thủ cạnh tranh.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
69256
false